Jini: Jazyk tiskáren i webových služeb

Když společnost Sun před třemi lety představovala Jini, hovořila o něm jako o plug-and-play technologii, která má umo...


Když společnost Sun před třemi lety představovala Jini, hovořila o něm jako o
plug-and-play technologii, která má umožnit všem druhům zařízení v síti mezi
sebou vzájemně komunikovat. Například tiskárna podporující Jini by automaticky
oznámila svou přítomnost v síti a zpřístupnila by své tiskové služby okolním
uživatelům. Realizace výše uvedené vize však selhala.
V praxi mělo vše fungovat tak, že v okamžiku, kdy byste třeba připojili do sítě
svůj notebook, nemuseli byste shánět a instalovat drivery pro všechny síťové
tiskárny, skenery a další podobná zařízení, případně zajišťovat jejich
konfiguraci, ale o vše by se postaralo právě Jini. Notebook by jeho
prostřednictvím oslovil vyhledávací službu, která by mu sdělila, co mu mohou
poskytnout další zařízení v síti. Pokud by nějaké služby poskytoval naopak
notebook, poslal by informaci o nich zmíněné službě.
Celá idea má ovšem několik háčků. Jedním z nich je skutečnost, že Jini ke své
činnosti vyžaduje implementaci Javy v klientských zařízeních, která v minulosti
často nedisponovala dostatečně výkonným procesorem. Jeho nasazení by nepříjemně
zvyšovalo náklady. Možná i proto se Jini nedočkalo podpory ze strany výrobců.
Nyní představitelé Sunu zdůrazňují novou roli Jini roli prostředníka při
distribuci softwaru jako služby, v distribuovaném elektronickém obchodování
nebo v rezervačních systémech pro cestovní ruch. Takové služby běží na sítích
charakteristických smíšeným zastoupením nových a zděděných systémů a dočasnými
spojeními, která se vytvářejí a zanikají podle toho, jak jsou počítače zapínány
a vypínány nebo jak fungují používané přenosové sítě. Sun prosazuje Jini jako
inteligentní transportní vrstvu, která může sledovat, které služby jsou
dostupné, a zabezpečit jejich dodání přes stále se měnící sítě. Někteří
analytici nejsou přesvědčeni, že se poptávka po Jini rozšíří. "Webové služby,
připustíme-li, že dnes vůbec existují, jsou užívány především pro spojování
aplikací uvnitř organizace nebo mezi zavedenými obchodními partnery, takže
schopnost Jini vyhledat a zajistit spojení se vzdálenými počítači podporujícími
Jini má spornou hodnotu," říká Mike Gilpin, konzultant Giga Information Group.
"Kromě toho Jini nikdy nepřitáhlo natolik širokou podporu průmyslu, aby se
mohlo rozšířit podobně jako Java," dodává. Protože zákazníci nemají žádnou
záruku, že Jini bude podporováno v produktech zavedených hráčů, jakými jsou
např. IBM a BEA Systems, mnoho z nich bude váhat tuto technologii používat.
"Jestliže se podíváte, proč byla úspěšná Java a Jini nebylo, je to opravdu dáno
zájmem ostatního průmyslu. Kdyby IBM nepodporovala Javu, nebyla by se rozšířila
a nebyla by významná ani úroveň zájmu o Jini," vysvětluje Gilpin.

Posun Jini
Sun si je až příliš vědom, že Jini bylo považováno za technologii pro síťová
zařízení, ale říká, že potenciál pro využití v softwarových službách zde byl
již od jeho počátku. "Tisk a veřejnost se držely myšlenky zařízení, protože
byla snadnější pro pochopení," uvedl nejmenovaný představitel Sunu. "Když jsme
spustili Jini, hodně se zveřejňovaly informace o jeho použití v síťových
zařízeních a zatlačily informace o tom, že Jini není pouze pro ně, ale může
vyhovovat jakémukoli zprostředkování služeb, jak v hardwaru, tak v softwaru,"
tvrdí Franc Romano, marketingový manažer Sunu. "Během posledních několika let
jsme přišli s mnohem vyváženějšími informacemi," dodává.
Sun ukazuje na tucty společností, které dnes Jini používají v praxi.
Prohlašuje, že nějakých 80 tisíc vývojářů podepsalo licenční smlouvu na Jini,
díky níž mají přístup k příslušným vývojovým nástrojům. Jestliže chce
společnost prodávat svůj produkt využívající Jini nebo užívat technologii v
produkčním prostředí, musí projít testy kompatibility Sunu. Pak získá komerční
licenci, která je bezplatná. Doposud ji obdrželo 75 společností, které Jini
používají pro živé aplikace, mnohé v oblastech zdravotní péče, finančním a
telekomunikačním sektoru.

V praxi
Jedna taková společnost, Newtrade Technologies z Montrealu, která poskytuje
middleware a služby cestovnímu průmyslu, vytvořila engine pro on-line
objednávání propojující cestovní kanceláře s hotely, půjčovnami aut a s dalšími
dodavateli. Newtrade používá Jini spolu s Javou a XML k integraci oddělených
počítačových systémů svých zákazníků způsobem, který jim umožní ukládat
rezervace a provádět transakce v reálném čase přes web. Výhledy
Podle Marka Drivera, ředitele výzkumu firmy Gartner, Sun svázal úspěch Jini z
velké části s očekávanou explozí zařízení podporujících Javu. "Tato exploze se
ale zatím neuskutečnila, čímž zanechala Jini přinejmenším prozatím bez domova,"
říká Driver. Podle jeho názoru Sun tuto technologii až příliš předváděl možná
až do té míry, která mohla poškodit jeho reputaci.
"Myslím si, že Jini je ještě dva až tři roky před svou dobou," poznamenává
Driver. "Otázkou je, zda okolo něj nevznikl tak negativní šum, že už nebude
schopno získat novou tvář. Dnes jsem pesimističtější, než když bylo Jini poprvé
představeno, ale ještě je nebudu odepisovat." Koneckonců pravdou je, že právě
nyní jsou představována zařízení spotřební elektroniky s podporou Javy např.
mobilní telefony. Nelze tedy vyloučit ani její podporu v oněch původně
zamýšlených síťových zařízeních a pak by se zde Jini možná opět dostalo do hry.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.