Jiný Český Telecom

Méně zaměstnanců přinese vyšší výkony Transformační program, který představil Český Telecom, by měl přinést z...


Méně zaměstnanců přinese vyšší výkony
Transformační program, který představil Český Telecom, by měl přinést zvýšení
kvality a snížení cen, ale i nižší počet řídících a řadových zaměstnanců.
Reformní kroky nového vedení, které bylo oproti loňskému roku výrazně obměněno,
budou zahájeny během příštího měsíce. Jsou rozděleny na tři základní fáze,
přičemž celková doba na transformaci by neměla překročit 18 měsíců.
Transformaci povede Michal Heřman, který bude přímo zodpovědný řediteli Českého
Telecomu, Gabrielu Berdárovi.
První fáze, probíhající až do června příštího roku, bude znamenat především
analýzu problémů a jejich konkrétní řešení. Druhá fáze, jež bude trvat do konce
roku 2004, ovlivní zejména plánování na rok 2005, kdy by se měly nové trendy
již projevit v návrhu rozpočtu na rok 2005, a konečně třetí fáze (končící v
polovině roku 2005) bude spočívat ve vyhodnocení udělaných transformačních
kroků a jejich případné korekce.
Strategickým cílem Českého Telecomu je stát se do dvou let v oblasti provozní
výkonnosti nejlepším pevným operátorem nově přistupujících členů Evropské unie.
A do deseti let se chce Český Telecom stát ve stejné kategorii dokonce lídrem v
celé Evropské unii.
Organizační principy transformace spočívají především ve zprůhlednění a
zefektivnění řídicí struktury. Dosud totiž byla v některých divizích až
devítistupňová. Cílem je snížit ji na maximálně pětistupňovou, což však
znamená, že více než polovina manažerských pozic v Českém Telecomu zanikne (a
tento proces již probíhá). Cílem je i přechod z dosavadní divizní struktury (v
podstatě šlo o samostatné jednotky) na strukturu maticovou, na jejímž základě
by dosud separovaná oddělelní spolu podstatně více spolupracovala. Plánem je i
plné začlenění takových jednotek, jako je Eurotel a Imaginet, a velké změny se
očekávají i ve firmách, kde má Český Telecom významné majetkové podíly, jako je
M.I.A., CenTrade či Omnicom.
S tím souvisí i výrazný pokles zaměstnanců. Zatímco dnes v Českém Telecomu
pracuje asi 13 500 lidí, cílem v roce 2005 je jich zaměstnávat pouze 9 500.
Kvůli efektivnějším a průhlednějším finančním tokům poklesnou oproti roku 2002
investiční náklady (CAPEX) o tři miliardy korun a neměly by tvořit více než 12
% celkových výnosů. Vedení Českého Telecomu předpokládá, že jeden z klíčovým
parametrů efektivity operátora pevných linek, tedy počet telefonních přípojek
vztažený na jednoho zaměstnance, stoupne z dosavadních 267 linek na 500 v roce
2005.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.