Jon Postel není již mezi námi

Nedávno obletěla Internet smutná zpráva. Dr. Jonathan Bruce Postel skonal 16. října 1998 po urgentní srdeční operaci ...


Nedávno obletěla Internet smutná zpráva. Dr. Jonathan Bruce Postel skonal 16.
října 1998 po urgentní srdeční operaci ve věku 55 let v St. Johns Hospital v
Santa Monice (Kalifornie). Všichni, kdo Jona Postela znali a něco v Internetu
znamenají, alespoň mlčky a vzdáleně byli s ním na jeho poslední cestě 31. října
v Santa Monice. Nám ostatním zůstává pouze vzpomínka na jeho celoživotní dílo.
Z českých uživatelů Sítě sítí je toto jméno pravděpodobně známo pouze několika
tisícům internetových specialistů, především těm, kteří přišli do styku se
správou DNS (Domain Name System), přidělováním domén, IP adres, portů, dalších
názvů či objektů a při studiu dokumentů označovaných zkratkou RFC (Request for
Comments). Jon Postel vedl totiž dlouhá léta až do své smrti nejvyššího garanta
jednoty internetových adres, organizaci IANA (Internet Assigned Numbers
Authority) a působil jako editor dokumentů RFC. Jeho veliké zásluhy o to, že
dnes na celém světě může mezi sebou komunikovat přes stopadesát milionů
uživatelů Sítě sítí, byly přirozeným zdrojem jeho obrovské autority nejen na
Internetu, ale i mimo něj.
Některé světové hromadné sdělovací prostředky ho označovaly jako vědeckého a
technického boha Internetu. V této souvislosti u nás velmi populární kniha
Christiana Huitemy A Bůh stvořil Internet, jistě navozuje asociace, které autor
zřejmě nezamýšlel. Aniž bychom jméno Postel nezaslouženě přeceňovali, myslím
si, že je asi správné, aby i v České republice nebylo zapomenuto.
Pohled do Kalifornie
Jon Postel se narodil 6. srpna 1943 v Kalifornii, v Altadeně. Otec Internetu,
Vint Cerf, vzpomíná, že školská léta prožil v San Fernando Valley nejen on, ale
i Jon Postel a další význačná osoba Internetu Steve Crocker. Tato trojice se
setkala na kalifornské univerzitě v Los Angeles (UCLA), kde se stala součástí
pracovního týmu profesora Leonarda Kleinrocka a byla později vtažena do řešení
projektu ARPANet (Advanced Research Projects Agency Network). Postel absolvoval
univerzitu v roce 1966, hodnost M.S. získal v roce 1968 a Ph.D. v počítačových
vědách v roce 1974.
V týmu řešícím ARPANet pracoval na programovém vybavení propojujícím počítače s
prvým uzlem sítě. Ten byl instalován v říjnu 1969. Jako dvacetipětiletý mladík
se začal podílet na výstavbě univerzitního řídicího střediska sítě (Network
Management Center), určeného k testování a analýze práce prvních počítačů sítě
ARPANet. Pomáhal ve vývoji mnoha internetových protokolů, jako je např. IP,
protokoly pro DNS, Telnet, FTP a další.
Zrod dokumentů RFC
Když Steve Crocker přišel s myšlenkou dokumentů RFC, Postel byl jí tak zaujat,
že se okamžitě ujal příslušných redakčních prací. Spolu s Crockerem se stal v
roce 1970 autorem jednoho z prvních dokumentů tohoto druhu, RFC45. Za celou
dobu skoro 30 let, kdy vykonával funkci editora, sám se stal autorem nebo
spoluautorem cca 180 dokumentů RFC a mnoha jejich předběžných návrhů. Jeho
posledním dokumentem je letošní zářijové RFC2400, které sepsal se svou
dlouholetou kolegyní Joyce K. Reynoldsovou, a které je aktualizací tématu
INTERNET OFFICIAL PROTOCOL STANDARDS. Skutečně zvláštním dokumetem RFC je
RFC2468 z 17. října t. r., I REMEMBET IANA, který napsal Vinton G. Cerf jako
pietní vzpomínku na Jonathana B. Postela.
Teprve v současné době můžeme s odstupem zhodnotit, jakou úlohu dokumenty RFC v
rozvoji Internetu sehrály. Byly jedinou, všemi dobrovolně uznávanou informační
a dokumentační autoritou, z které čerpali nejen síťoví specialisté celého
světa, ale i pokročilejší uživatelé. Bez jejich existence by se nikdy
nepodařilo překonat technologický Babylon, všude pronikající internetové
podhoubí. V Síti sítí funkčně spolupracují technické a programové prostředky
nejrůznějšího původu a to pouze na základě specifikací uvedených v dokumentech
RFC. Že to vše k údivu všech funguje, je i zásluhou Jona Postela.
Stejným významem přispěl v čele organizace IANA k tomu, že jsme schopni
jednoznačně identifikovat jakýkoliv internetový počítač a návázat s ním
potřebnou komunikaci a to bez vážnějších potíží, které bychom v souvislosti se
stále se rozrůstajícím Internetem očekávali. V současné době, kdy se
rozhodující internetové organizace, dříve financované vládou USA, transformují
do organizací nevládních, navrhl Postel, aby se správy TLD ujal mezinárod-ní
orgán, složený ze zástupců všech zainteresovaných stran.
Nejen doménový mág
Svoji autoritu Postel na začátku roku viditelně demostroval dočasnou redirekcí
poloviny kořenových serverů DNS do svého systému, s cílem otestovat a prokázat,
jak snadnou a technicky bezproblémovou může být operace takového druhu.
Dr. Jonathan Bruce Postel byl od roku 1977 zaměstnán na jihokalifornské
univerzitě ve velmi známém ústavu Information Sciences Institute (USC/ISI). Tam
mnoho let působil jako ředitel divize počítačových sítí (Computer Networks
Division). V divizi pracuje asi 70 odborníků na 10 výzkumných projektech, z
nichž známým je např. projekt Routing Arbiter, sponzorovaný NSF a projekty
DARPA z oblasti distribuovaných systémů, bezpečnosti a vysokorychlostních sítí.
8 2615 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.