Jsme ochotní platit i za dial-up

Na setkání s představiteli společnosti Imaginet se diskutovalo o budoucnosti bezplatného Internetu, Napster implementuje ...


Na setkání s představiteli společnosti Imaginet se diskutovalo o budoucnosti
bezplatného Internetu, Napster implementuje zvukové otisky, efektivita práce
mnohde paradoxně klesá kvůli e-mailu a několik novinek se událo i na poli
českých portálů...
Začněme peer-to-peer sítěmi. Napster implementuje zvukové otisky, které budou
obsahovat doprovodné údaje o nabízených skladbách. Konkrétně se jedná o
technologii jménem TRM, kterou pro Napster dodala americká firma Alexandria.
Tímto způsobem by se samozřejmě mělo jednak omezit pirátství a otisky tedy
doplní současný filtrovací systém, obecně ale podobné technologie umožní také
větší komfort pro práci s hudbou v prostředí Internetu. Čím více metadat o
jednotlivých souborech bude k dispozici, tím větší čáry s nimi bude možné
provádět. Dnešní sítě peer--to-peer budou zřejmě pouhým předstupněm velmi
sofistikovaných aplikací, které už jsou snad na obzoru. Co se týče soupeření
českých portálů, po oznámení Iva Lukačoviče, že se vzdává svých manažerských
odměn, k nám dorazila zpráva Atlasu, že tento portál vede v návštěvnosti na
Slovensku (jako zdroj je uveden audit Taylor Nelson Sofres). Po ukrajinské
expanzi Atlasu by se mohlo zdát, že firma si v konkurenční bitvě připsala další
body. Vše ale není tak jednoduché. Objevilo se totiž několik příspěvků čtenářů,
kteří nás upozornili, že "ukrajinský portál" Atlasu je ve skutečnosti napsán
rusky, což působí po pravdě řečeno dosti zvláštně.
Zpráva analytické společnosti Gartner Group ukazuje až hrozivý dopad, který má
v některých firmách používání elektronické pošty. Zaměstnanci houfně využívají
zejména odpověď typu reply-to-all, následkem čehož se množství dopisů
bloudících v řadě firemních sítí zvyšuje geometrickou řadou a má velmi
negativní vliv na produktivitu práce. Vzhledem k rostoucí kapacitě sítí dnes
již nelze za hlavní problém považovat hromadné přeposílání objemných souborů,
ale právě ztrátu času spojenou s vyřizováním dopisů.
Gartner Group podnikl průzkum v amerických firmách všech velikostí, kde si na
přehlcenost e-mailem stěžovalo 42 % zaměstnanců. V průměru jim přitom čtení
pošty zabere až hodinu jejich pracovní doby. Je možné, že v Čechách by situace
byla ještě horší. Podle průzkumu společnosti Nextra patříme totiž minimálně v
rámci Evropy k těm, kdo se cítí být vyřizováním e-mailů nejvíce unaveni. Také
jich téměř nejvíce dostáváme a logicky asi i nejvíce píšeme.
Zajímavé je, že drtivá většina těchto "zbytečných" dopisů se nedá označit za
klasický spam (toho je dle mých zkušeností spíše minimum) obsahující třeba
nabídky na koupi nějakého zboží nebo jiné nevyžádané informace obchodního
charakteru. Mnohem častěji se jedná o varování před viry poslaná v dobré víře,
různé řetězové dopisy či zprávy odesílané z pohodlnosti celým skupinám (všichni
známí, všichni zaměstnanci firmy apod.). V terminologii firmy GartnerGroup se
tato záplava označuje termínem "occupational spam". E-mail je pak
charakterizován přímo jako "moderní obsese".
Vzhledem k poměrně vážné situaci bude podle viceprezidenta společnosti Gartner
Group Neila MacDonalda vzrůstat snaha doplnit elektronickou poštu dalšími
nástroji vnitrofiremní komunikace. Firmy budou nuceny vložit více úsilí do
efektivního návrhu svých intranetů a z tohoto zájmu budou profitovat minimálně
dodavatelé groupwarových nástrojů. Zajímavé by bylo do popisu celé situace
zahrnout i skutečnost, že poštovními klienty se stávají také mobilní telefony
či kapesní počítače. Pojďme k dalším událostem. Na setkání s představiteli
společnosti Imaginet (část Českého Telecomu, pod kterou dnes spadá i Internet
OnLine) se diskutovalo o budoucnosti bezplatného přístupu k Internetu. Internet
OnLine si dnes údajně může dovolit tento druh podnikání především díky úspěšně
se rozvíjejícím službám pro podnikovou sféru. Překvapivá však byla informace,
že i v dnešní době několika bezplatných poskytovatelů Internetu neklesá u IOL
počet zákazníků, kteří jsou ochotni za dial-up platit. Z diskuse jako
pravděpodobný závěr vyplynul fakt, že placených služeb bude na Internetu opět
přibývat. Soumrak bezplatných poskytovatelů Internetu v USA i v Británii se
zřejmě časem nějak projeví i v ČR. S tím, jak mění svoji tvář webová reklama,
bude zřejmě stále častější i platba za obsah či služby (např. právě v podobě
bez bannerů).
Poslední novinka se týká amerického CERTu (Computer Emergency Respence Team).
Tato organizace vydává pravidelná upozornění týkající se rizik souvisejících s
internetovou bezpečností. Novinkou však je, že nyní hodlá tyto citlivé
informace také prodávat. Přístup k nim budou mít pouze členové skupiny Internet
Security Alliance (členy jsou mj. Microsoft i Oracle), veřejně dostupné budou
tyto údaje vždy až se zpožděním půl druhého měsíce.
1 0701 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.