Jsme pozadu?

Řada společností v zahraničí už několik let využívá externích služeb k provozování informačních systémů i ji...


Řada společností v zahraničí už několik let využívá externích služeb k
provozování informačních systémů i jiných procesů (např. finanční účtárny,
nákupu, logistiky); tyto činnosti tzv. outsourcuje.
V České republice byl nástup outsourcingu pomalejší mj. proto, že jeho
poskytovatelé byli často dražší než vlastní, relativně levní zaměstnanci, a
dále proto, že český podnikatel nerad svěřuje do cizích rukou důvěrné
informace. Dnes je ale nástup outsourcingu patrný i u nás a na mezinárodní
konferenci o systémové integraci SI 2002, konané 10.-11. 6. 2002 v Praze na
Žofíně, je mu věnována celá jedna sekce čtvrtina programu. Podívejme se na dvě
z firem, které tam vystoupí a které na českém trhu poskytují externí služby. Na
první pohled firmy značně odlišné. PVT je tradiční česká firma, která
poskytovala svým zákazníkům externí služby dávno před tím, než se slovo
outsourcing vůbec objevilo. Mezinárodní konzultační firma Accenture k nám
přišla teprve v roce 1991 a původně nabízela outsourcing pouze jako doplněk
svých poradenských služeb. Pánové Jaime Falcao, partner Accenture v Praze, a
Vladimír Chlup, ředitel úseku strategie a marketingu PVT, mi odpověděli na pár
otázek a je zřejmé, že navzdory rozdílné historii obou firem, mají podobné
názory na současný stav a podobná očekávání do budoucna. Nástup v České
republice je podle Falcaa pomalejší proto, že outsourcing není součástí
strategického plánu společností, které stále ještě mají jiné průhlednější cesty
ke snižování nákladů, např. snižování počtu pracovníků. Dalším důvodem je to,
že nespojují outsourcing s průběžným zdokonalováním podnikání, nýbrž pouze se
snižováním nákladů. Podle PVT odpovídá pomalejší nástup tempu rozvoje české
ekonomiky. České firmy doposud nemají jasně oddělenou svou hlavní činnost od
činností podpůrných, tedy těch, které by v budoucnosti mohly outsourcovat a
soustředit se pak na své hlavní činnosti. Vývoj jednoznačně spěje k
outsourcingu podpůrných činností. České manažery mohou přesvědčit ekonomické
argumenty, tj. cena externí služby porovnaná s vlastními skutečnými náklady,
ekonomická a právní transparentnost externí služby.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.