Jsme si jisti vítězstvím

V Computerworldu 25/2000 jsme vás informovali o závěrečném verdiktu soudce Thomase Penfielda Jacksona ve sporu Microsoft ...


V Computerworldu 25/2000 jsme vás informovali o závěrečném verdiktu soudce
Thomase Penfielda Jacksona ve sporu Microsoft versus americké ministerstvo
spravedlnosti i o skutečnosti, že se Microsoft chystá velmi rychle odvolat. Již
v den, kdy zmíněné vydání dostali do schránek naši první předplatitelé, tedy
14. června, společnost Microsoft skutečně své odvolání podala.Současně s
odvoláním požádala společnost Microsoft americký soud i o pozastavení platnosti
všech ustanovení konečného rozsudku T. P. Jacksona ze 7. června t. r. až do
výsledku odvolacího procesu. Společnost k žádosti o pozastavení platnosti
rozsudku podala 39stránkový rozklad a později chce podat i detailnější rozbor
důvodů svého odvolání v závislosti na harmonogramu projednávání stanoveném
soudem.
Ve svém podání Microsoft uvádí, že přehodnocení rozsudku soudu je nutné "na
základě množství závažných obsahových a procedurálních chyb, které se dotkly
prakticky každého aspektu jednání. Tyto chyby kulminovaly vydáním
bezprecedentního rozsudku, který jde mnohem dál, než jak byl případ na začátku
postaven, aniž by bylo společnosti Microsoft umožněno slyšení s předložením
důkazů."
"Očekáváme, že odvolací soud zvrátí předchozí rozhodnutí," řekl Steve Ballmer,
prezident a CEO Microsoftu. "Vyhovíme samozřejmě jakémukoliv konečnému
rozhodnutí v tomto případu, ale jsme přesvědčeni, že tento rozsudek je špatný a
nespravedlivý. Věříme, že odvolací soud uzná, že inovace produktů, prováděná
společností Microsoft, je srdcem i duší konkurence v high-tech průmyslu," dodal.
Nemohli jsme se bránit
Společnost Microsoft ve svém podání mj. uvedla, že mnoho z faktických nálezů
soudu je zřetelně chybných a že soud ignoroval nevyžádané důkazy poskytované
Microsoftem v mnoha hlavních bodech. Podle Microsoftu jde např. o to, že soud
nevzal v úvahu důkazy Microsoftu dokládající, proč společnost neúčtovala
spotřebitelům zvláštní poplatek za zakomponování Internet Exploreru do Windows,
stejně jako tvrzení Microsoftu o "mnohostranném přínosu návrhu Windows s
integrovanou podporou Internetu". Zrovna tak prý soud nevyvrátil tvrzení
Microsoftu, že Navigator byl distribuován na 22 procentech prodaných nových
počítačů, a nebyl tedy odstaven od distribučního kanálu OEM.
"Budeme se snažit vyvrátit faktické nálezy, které byly zřetelně chybné. Budeme
usilovat o přezkoumání klíčových právních bodů, kde soud porušil zavedený
precedens. Zároveň poukážeme na procedurální nedostatky, které ve svém důsledku
zabránily společnosti Microsoft v uplatnění jejích práv," uvedl Bill Neukom,
výkonný viceprezident společnosti Microsoft pro právní a firemní záležitosti.
"Obsahové chyby jsou jen špičkou ledovce," řekl dále Neukom, "rozsudek
okresního soudu by měl být pozastaven a jeho nálezy a právní závěry (Findings
of Fact a Conclusions of Law) by měly být přezkoumány, protože chybně
aplikovaly dlouho existující precedens, a výrazně tak ovlivnily předběžná
jednání i vlastní proces, který nedal Microsoftu spravedlivou příležitost se
hájit."
Ministerstvo spravedlnosti USA podle představitelů Microsoftu naznačilo, že má
v úmyslu požádat soudce Jacksona o předání případu k přímému odvolání k
nejvyššímu soudu USA. Rozhodnutí, zda přijme jurisdikci tohoto případu, je však
zcela na uvážení Nejvyššího soudu USA.
Chceme rychlé řešení
"Vládní plán rozdělení firmy a regulačních opatření bude stát téměř okamžitě
společnost Microsoft i naše zákazníky mnoho peněz a způsobí nám velké škody.
Žádáme soud o pozastavení tohoto rozsudku, aby odvolací řízení mohlo proběhnout
rychle bez zbytečného poškozování společnosti, spotřebitelů a high-tech
ekonomiky. Takové pozastavení rozsudku je běžné v případech, kdy odvolávající
vznese závažné námitky, které by znamenaly nezvratné škody," uvedl v
souvislosti s podáním odvolání Bill Neukom.
A dodal: "Chceme vyřešit tento případ tak rychle, jak je to jen možné. Jsme
přesvědčeni, že proces vyhrajeme bez ohledu na to, před kterým bude soudem.
Jsme přesvědčeni, že adekvátním dalším krokem je odvolací (a ne Nejvyšší) soud.
V uplynulých 26 letech jen dva soudní případy vynechaly odvolací soud a šly
přímo k Nejvyššímu soudu USA, a oba tyto případy se týkaly velmi úzké oblasti
práva a zúčastněné strany byly zajedno v žádosti o okamžité vyjádření
Nejvyššího soudu."
Řada odpůrců Microsoftu i nezávislých pozorovatelů ovšem tvrdí, že zájem
Microsoftu je zcela opačný, než tvrdí Neukom odsouvat konečné rozhodnutí tak
dlouho, jak to jen bude možné. Během několika měsíců se totiž podle nich může
situace v tak dynamickém odvětví, jakým oblast IT bezesporu je, změnit natolik,
že rozdělení firmy ztratí smysl. Prohlášení představitelů (všech) firem je pak
pochopitelně třeba brát s příslušnou rezervou: v případu se nehraje pouze o
důkazy, ale také o tvář před světovou veřejností tedy před zákazníky.(pen)
0 1740 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.