Jste připraveni na bloggingovou revoluci?

Firemní bloggy mohou být chytrým marketingovým tahem a dobrou reklamou. Jsou levné a snadno se s nimi naučí pracovat ka...


Firemní bloggy mohou být chytrým marketingovým tahem a dobrou reklamou. Jsou
levné a snadno se s nimi naučí pracovat každý ze zaměstnanců. Navíc, bude-li
váš blog hojně navštěvován, dostanete se na přední místa vyhledávacích enginů,
což vám přinese větší návštěvnost. Je zde však velké ALE. Bloggování se ve
zprávě IBM Global Business Security Index Report nacházelo na předním místě
mezi bezpečnostními hrozbami pro podniky za rok 2006, a to kvůli zvýšenému
riziku úniku citlivých informací.
Jako ředitel IT oddělení musíte zvážit právní rizika spojená s podnikovým
blogem a učinit opatření, která nebezpečí minimalizují. Mezi potenciální rizika
patří:
Pomlouvačná vyjádření: Prohlásí-li na blogu společnosti některý z vašich
zaměstnanců cokoli hanlivého o jiné firmě, padá veškerá zodpovědnost právě na
váš podnik.
Odhalení obchodních tajemství: Zaměstnanci na podnikových blozích mohou z
nedbalosti vyzradit a zveřejnit obchodní tajemství vaší firmy a jejích partnerů.
Vyzrazení obchodních informací: Obchodní plány, marketingová schémata, finanční
informace i další důvěrné informace se mohou stát předmětem, který vás
zaměstnanec neúmyslně zveřejní na podnikovém blogu. Takto může způsobit
výrazné, a v jistých případech i nevratné škody.
Odkrytí osobních informací: Jelikož jsou podnikové blogy většinou neformální,
informativní a sumarizující, mohou přispěvatelé bezděčně vydat napospas
informace o svých kolezích i ostatních lidech. Za neschopnost ochránit osobní
informace může být k odpovědnosti hnána právě vaše firma.
Porušení duševního vlastnictví: Články často obsahují odkazy. Aniž by si to
uvědomovali, mohou zaměstnanci v příspěvku porušit ochrannou známku nebo
vystavit materiály chráněné autorskými právy, čímž by na společnost přenesli
odpovědnost za porušování duševního vlastnictví.
Prozrazení informací veřejné obchodovatelné společnosti: Veřejné obchodní
společnosti čelí kvůli přísnějším pravidlům větším právním rizikům než
společnosti soukromé. Zaměstnanci mohou na blogu firmy prezentovat mylné
informace, které by pro společnost mohly vést k závažným sankcím. V rámci
bezpečnějšího bloggingu byste měli učinit několik věcí: Předně je třeba
upřesnit bloggingovou politiku a dát zaměstnancům vědět, co zveřejnit smějí a
co již podléhá utajení. Dále je vhodné lidem poskytnout několik hodin výcviku a
vzdělání v bloggingu. Je rovněž na místě bloggingové aktivity pravidelně
sledovat, bez toho, aby se zaměstnanci cítili jako pod dohledem Velkého bratra.
Konečně dohlédněte na to, aby příspěvky obsahovaly dodatek, kde se společnost
zříká zodpovědnosti za informace zveřejněné zaměstnanci.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.