K bezpečnosti obchodování podniky přistupují ležérně

Elektronické obchodování je jedním z pojmů, které se již několik let hřejí na výsluní mediální popularity a vět...


Elektronické obchodování je jedním z pojmů, které se již několik let hřejí na
výsluní mediální popularity a většina firem prohlašuje, že pokud již dnes pilně
elektronicky neobchoduje, stane se tak v nejbližších měsících.
Nedávný průzkum společnosti Ernst & Young však odhalil nepříliš potěšitelný
fakt, že většina organizací nemá pro elektronické obchodování vypracovanou
bezpečnostní strategii. Z průzkumu vyplývá, že více než 67 % firem není
připraveno na případná bezpečnostní rizika, přitom řada z těchto společností
provozuje činnosti, které lze zařadit do sféry elektronického obchodování. Tak
třeba 71 % společností používá pro jednosměrný přenos informací firemní
intranet a 20 % o jeho zavedení uvažuje. Častou formou jednosměrného přenosu
informací jsou webové stránky ty využívá 61 % firem a 11 % o nich uvažuje.
Firemní intranet pro transakce využívá 31 % společností a plánuje 25 % firem.
Jen 7 % společností v současnosti používá náročnější služby elektronického
obchodování, jako jsou systémy řízení vztahu se zákazníky (customer
relationship management), ovšem dalších 30 % respondentů uvádí, že zvažuje
možnost využití těchto systémů. Podle manažera úseku Řízení rizik informačních
systémů, divize auditu ekonomického poradenství společnosti Ernst & Young Jana
Soukala je největší hybnou silou úspěšného rozvoje elektronického obchodování
důvěra. "Pokud se zvýší důvěra spotřebitelů v elektronické transakce, budou s
větší pravděpodobností ochotni nakupovat on-line. Pro obchodní partnery,
zaměstnance, zákazníky a další zainteresované strany je důležité získat
ujištění o tom, že v obchodních procesech společností spojených s elektronickým
obchodováním existují řádné kontroly," dodává Soukal. Podle jeho názoru mohou
firmy získat konkurenční výhodu právě deklarací připravenosti řešit potenciální
bezpečnostní rizika.
Jaké jsou největší překážky využívání elektronického obchodu, uvádí následující
graf:
Průzkum byl zaměřen na velké a střední společnosti působící v ČR a nepreferoval
žádné odvětví. Ve struktuře společností, které se zúčastnily, převládají firmy
s počtem zaměstnanců mezi 1-500 (53 %), společností s 501-1 000 zaměstnanců
bylo 17 % a kategorie 1 001-2 500 zaměstnanců představovala 15 %.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.