K čemu je spojení prohlížeče s OS?

Po všem halasu a zuřivosti nad tím, že Microsoft svázal Internet Explorer s Windows 98, je poněkud ironickou skutečnost...


Po všem halasu a zuřivosti nad tím, že Microsoft svázal Internet Explorer s
Windows 98, je poněkud ironickou skutečností, že základní otázka zůstává stále
nezodpovězena: Nehledě na problémy monopolu a neférových obchodních praktik, je
spojení prohlížeče a operačního systému výhodné pro uživatele?
Ukazuje se, že mezi lidmi jsou různé názory. Když jsem se dříve někoho zeptal
na závislost některých aplikací na Internet Exploreru 4.0, reakce byla
jednoznačná: Nikdo nechce být nucen používat s určitou aplikací specifický
prohlížeč. Když se ale začal rýsovat příchod Windows 98, diskuze se obrátila k
integraci prohlížeče se samotným operačním systémem. Tady už jsem mezi
uživateli našel přesvědčené zastánce i odpůrce.
Mnoho lidí má pocit, že prohlížeč jako rozhraní k OS není to, co bychom si měli
přát.
"Prohlížeč je v podstatě proudový interpretr, který konvertuje HTML do pěkného
zobrazení na obrazovce," napsal mi jeden člověk. "To je velice rozdílné od
zápisu dokumentu ve Wordu nebo v tabulkovém procesoru, anebo dokonce od zprávy
z elektronické pošty. Informace z Internetu mají jiný obsah než to, co je
uloženo na vašem pevném disku. Z tohoto hlediska je tedy spíše směšné nutit
Internet či Intranet, aby vypadal zcela stejně jako prostředí, kam ukládáte své
dokumenty."
Jiní naproti tomu říkají, že i když prohlížeče možná nejsou nejlepším rozhraním
pro všechny úkoly, jsou stejně dobré jako cokoli jiného pro nastolení
jednotného standardu.
Snad první úlohou, která nesouvisí s Internetem a u níž se uživatelé setkali s
prohlížečovým rozhraním, byl systém nápovědy založený na HTML. Mnoho uživatelů
se domnívá, že zařazení standardního HTML systému nápovědy do OS je velkým
krokem kupředu.
"Nápověda založená na HTML se snáze vytváří, upravuje i distribuuje," napsal
jeden z čtenářů. "Nemusí se překládat. Editační nástroje jsou mnohem lepší a
nemusíte pracovat s takovým haraburdím, jako je RTF. Nerad bych viděl, aby
podpora HTML byla vyhozena z Windows, protože je to jedno z nejužitečnějších
rozhraní."
Avšak systém HTML nápovědy má také odpůrce.
"Pokud jde o HTML nápovědu, člověk se musí divit, co jsme vlastně získali,"
píše jeden čtenář o systému nápovědy Microsoftu pro Windows 95/Explorer 4.0.
"Úplná instalace Exploreru 4.0, nutná pro HTML nápovědu, potřebuje megabajty
paměti. Starý systém nápovědy pro Windows 95 nezabral více než 300 KB a téměř
nikdy se nezhroutil."
Ve skutečnosti mnozí čtenáři, kteří teoreticky byli pro systémy nápovědy
založené na HTML, nesouhlasili stále ještě se způsobem, jakým byly tyto systémy
implementovány.
"Problém není Explorer versus Navigator standardní instalace vyžadují v obou
případech několik megabajtů, což je dělá zcela nevhodné pro systémy nápovědy,"
napsal další účastník diskuze. "Existují jiné prohlížeče, na nichž je vidět,
jak malé množství kódu může systém HTML představovat. HTML může být výhodným
základem pro systém nápovědy, ale Explorer i Navigator jsou oba prakticky
nepoužitelné."
Mnoho účastníků diskuze také poukazovalo na to, že OS může mít standardní
způsob podpory HTML bez specifického prohlížeče.
"Potřebujeme API pro podporu HTML s možností připojit koncový modul jako
plug-in," napsal další čtenář. Ponechme uživatele, nebo ještě raději
systémového administrátora, aby sám vybral implementaci připojenou za rozhraní.
Tak budou mít Windows výhodu stále přítomného systému podpory HTML."
To nás ale přivádí zpět, nebezpečně blízko ke všemu tomu pokřiku a zuřivosti.
Zdá se, že teprve budoucnost ukáže, zda je cesta, kterou pro nás Microsoft
prošlapává, ta správná.
Co si o tom myslíte vy? Vaše názory očekáváme na adrese martin_fatun@idg.cz.
8 1698 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.