K čemu je vám SIM Toolkit

SIM Toolkit je sice poměrně novou technologií, ale v České republice dosáhl značného rozšíření zejména díky Radi...


SIM Toolkit je sice poměrně novou technologií, ale v České republice dosáhl
značného rozšíření zejména díky RadioMobilu. Tato technologie umožňuje snazší
přístup k některým dalším službám s přidanou hodnotou, které poskytují
operátoři mobilních telefonů. RadioMobil byl jeden z prvních operátorů na
světě, který tuto technologii implementoval.
Z uživatelského pohledu je technologie SIM Toolkit velmi jednoduchá. Po vložení
SIM karty, která podporuje SIM Toolkit, přibudou v menu telefonu nové položky,
které zajišťují pohodlný přístup ke službám. Pro podporu této technologie je
vyžadován speciální telefon, což byl zpočátku také nejvíce limitující faktor.
Jelikož ale tento standard velmi rychle prokázal životaschopnost, je podporován
prakticky všemi nově uváděnými telefony.
Z technického hlediska je SIM Toolkit založen na podobném principu jako makra v
prostředí počítačů. Obecně tedy umožňuje zřetězení stávajících funkcí, jako je
vytvoření a odeslání SMS zprávy anebo sestavení hovoru. V praxi se SIM Toolkit
zatím nejvíce používá pro informační služby. Bez použití SIM Toolkitu je nutné
si pamatovat velké množství různých klíčových slov, voleb a parametrů. Při
použití této technologie si stačí vybírat z menu a telefon si o správné
informace řekne sám.
Banka v telefonu
Další využití nachází SIM Toolkit v oblasti bankovnictví. Zatím je
"podporována" pouze Expandia, ale v blízké budoucnosti bude možné takto
komunikovat s několika dalšími velkými bankami. Pro komunikaci s bankou je
nutné vyřešit problém autorizace uživatele. Expandia ji zajišťovala pomocí
speciálního numerického autorizačního klíče, který používala i pro telefonické
a internetové bankovnictví. Pro bezpečné využití i pro komunikaci s jinými
bankami bylo potřeba podobný autorizační mechanismus zabudovat přímo do SIM
karty.
V budoucnu lze očekávat, že budou s touto technologií propojovány služby
třetích stran. Přes SIM Toolkit bude možné si objednat pizzu, messengera anebo
taxi. Lze také očekávat, že menu SIM Toolkitu bude generováno podle požadavků a
zájmů individuálních zákazníků.
V současnosti podporují SIM Toolkit všechny distribuované SIM karty společnosti
RadioMobil včetně předplacených karet Twist. Některé dřívější SIM karty však
SIM Toolkit ještě nepodporovaly. Běžní zákazníci, kteří patří k majitelům
takových karet, mají možnost si nechat kartu vyměnit (se zachováním čísla).
Twistoví zákazníci bez SIM Toolkitu mají zatím smůlu, avšak tuším, že i zde se
blýská na lepší časy.
Je poněkud záhadou, proč technologii SIM Toolkit zatím nevyužívá EuroTel. Tato
technologie je totiž pro operátora velmi jednoduše použitelná veškeré zásahy se
provádějí do SIM karty, a nikoliv do síťové infrastruktury. A ačkoliv již více
než rok dostáváme z nitra EuroTelu informace o tom, že se na SIM Toolkitu
pracuje, zatím stále není k dispozici.
Konkurence
Tato technologie si částečně konkuruje s proprietární technologií "Smart
Messaging" od firmy Nokia, která toho umí dokonce ještě více. Její výhodou je,
že nepotřebuje speciální SIM kartu, neboť menu je ukládáno přímo do telefonu.
Problémem je, že Smart Messaging podporují pouze telefony Nokia.
Pokud tedy přemýšlíte o novém telefonu, podpora SIM Toolkitu by měla být jedním
z podstatných kritérií.
9 3320 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.