K rozšíření internetu je zapotřebí nových zákonů

Evropská komise se zavázala podniknout více kroků ke zpřístupnění výhod internetu té části společnosti, které hr...


Evropská komise se zavázala podniknout více kroků ke zpřístupnění výhod
internetu té části společnosti, které hrozí, že neudrží tempo se současným
enormně rychlým technologickým pokrokem. Ministři z 34 evropských zemí to
oznámili na mimořádném setkání v lotyšské Rize.
e-government realitou
Přítomní ministři zde společně podepsali panevropské nařízení o využití
informačních technologií, kterým chtějí pomoci uživatelům po celé Evropě
překonat zejména ekonomické, sociální, vzdělávací a teritoriální nevýhody, jež
jim brání v přístupu k internetu jde tedy především o starší lidi, osoby se
zdravotní nezpůsobilostí a nezaměstnané.
Cílem Evropské komise je jednak do roku 2010 poskytnout internetové připojení
zhruba polovině této krizové skupiny lidí. Dále pak pozvednout vysokorychlostní
přístup k internetu v Evropě na 90 % (v roce 2005 byl broadband dostupný
přibližně u 60 % podniků a domácností) a zajistit, aby všechny vládní webové
stránky členů EU byly dostupné nejširší veřejnosti, a tím jí byla umožněna
svobodná volba lokality a volba způsobu komunikace s veřejnou správou. V
neposlední řadě na programu bylo také zprovoznění digitálních knihoven.
"Umožnit všem Evropanům podílet se na budování informační společnosti není
pouze sociální potřeba, jde hlavně o obrovskou ekonomickou příležitost pro
průmysl," uvedla eurokomisařka pro informační společnost Viviane Redingová.
Tato snaha Evropské komise vychází z iniciativy i2010 (A European Information
Society for growth and employment), komplexní strategie pro oblast informační
společnosti a médií, která se skládá ze tří hlavních priorit inovace, investice
a integrace do každodenního života. Legislativa problémem
Podle Evropské komise drží zhruba 30 až 40 % Evropanů stranou od výhod
internetu, takže nemohou využívat benefitů informační společnosti, zejména jeho
nedostačující dostupnost, přístup, zkušenosti a motivace. "Přestože počet
předplatných vysokorychlostního internetu loni vzrostl o 60 % a poprvé překonal
meziroční statistické výsledky rozvoje broadbandu ve Spojených státech, je
rychlý přístup k internetu dostupný pouze v jedné rodině ze čtyř," píše se v
tiskové zprávě Komise. To představuje pouze 13 % veškeré evropské populace
(měřeno podílem předplatitelů). V současné době se k internetu v Evropě
připojuje údajně pouze 10 % lidí ve věku nad 65 let, pouhá tři procenta všech
veřejných internetových stránek pak prý plně vyhovují minimálnímu standardu
webové přístupnosti podle Redingové jde o skutečný problém pro 15 % evropské
populace s určitou nezpůsobilostí. (lev) 6 0962
Funkčním e-governmentem ušetříme
Zavádění služeb e-governmentu má údajně Evropě ušetřit do budoucna stovky
miliard eur. Předpokládá se, že stoprocentní využití elektronické fakturace a
elektronického zadávání veřejných zakázek ušetří každoročně 300 miliard eur.
Jen například v Itálii vedlo v roce 2003 k úspoře 2,3 miliardy eur.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.