Kabelové modemy jsou zajímavou alternativou

Řešení vzdáleného přístupu do sítí se s rostoucí oblibou práce doma dostává stále blíže do centra pozornosti s...


Řešení vzdáleného přístupu do sítí se s rostoucí oblibou práce doma dostává
stále blíže do centra pozornosti správců sítí i IT manažerů. Zároveň je to
téma, které je nám oběma osobně blízké, v prvé řadě proto, že sledujeme pozorně
trhy VPN a místních okruhů, a dále proto, že právě zavádíme VPN pro naše
vzdálené kanceláře.
Dobré řešení dálkového přístupu k VPN musí podporovat následující vlastnosti:
Statické IP adresy: Některé aplikace je stále ještě vyžadují.
"Stále zapnuto": Je to potřebné, když budete provozovat IP telefony a další
aplikace.
Dostatečnou šíři pásma: Přenos hlasu, videa, zapouzdření protokolů,
tunelování... to vše zvyšuje už tak velké nároky na pásmo.
Mějte na paměti, že uvedené požadavky jsou doplňkem těch zcela zřejmých,
týkajících se výkonu, bezpečnosti a ceny. Nyní, když známe základní pravidla,
můžeme se podívat, jak je přístup prostřednictvím kabelových modemů schopen
vyhovět uvedeným požadavkům.

Dedikované/statické IP adresy
Řešení prvního z uvedených problémů záleží na poskytovateli kabelové služby.
Některý nabízí statické adresy, zatímco jiný používá adresování dynamické.
Většina poskytovatelů podporuje obě možnosti. Řešení dalších uvedených problémů
už souvisí s vlastnostmi kabelové technologie.

V úvodním článku o kabelových modemech jsme se zmínili o 3 požadavcích, které
by měly splňovat kabelové sítě. První, týkající se statické IP adresy, se
zřejmě zcela vyřeší teprve tehdy, až bude možné uživatele lokalizovat
prostřednictvím adresářové služby a tak daleko ještě nejsme. Dalším požadavkům
se věnujeme v následujícím textu. Stále zapnuto
Tento bod je jednoduchý. Ano, kabelové modemy poskytují dedikovaný kanál.
Kdykoli je tedy potřeba komunikovat s připojeným zařízením, je to možné.

Požadavky na pásmo
Problém pásma je u kabelových modemů trochu složitější. Kabelové modemy jsou
schopny přenosové rychlosti až 10 Mb/s, pokud je máte připojené přes
ethernetovou kartu. Jsou pomalejší směrem vzhůru (upstream), ale to není
podstatné, zvláště jestliže váš provoz vypadá jako provoz běžných internetových
uživatelů.
Uživatelé kabelových modemů budou spokojeni s takovým pásmem, jaké získají...
Zatím. Problém nastane teprve až kabelové služby využije většina vašich
sousedů. Podobně jako architektura LAN, i kabelové modemy vyžadují, aby
uživatelé společně sdíleli přenosové médium.
Matematika je jednoduchá: Čím více uživatelů máte, tím menší šířka pásma je k
dispozici pro každého jednotlivého uživatele. Naštěstí je si kabelový průmysl
vědom tohoto problému a existují plány, jak se s ním vypořádat. Jedním řešením
je přeorganizovat sítě při zvýšení účastníků tak, aby na jednotlivou kabelovou
hlavu připadlo účastníků méně.
Tento plán vypadá na papíře dobře, zůstává ale stále z větší části neprověřený.
Jeho úspěch bude záviset na odpovědnosti a agilnosti kabelových poskytovatelů.
Nebyl zkrátka dosud důkladně otestován. Zatím kabelové modemy vypadají jako
dobrá volba pro vzdálený přístup. Nabízejí dostatečnou šířku pásma, rozumnou
oblast pokrytí a cena 40 dolarů měsíčně je určitě v pořádku. Na neštěstí
postrádají kabelové služby další tři vlastnosti důležité pro VPN: bezpečnost,
spolehlivost a zákaznické služby.

Další služby
Jestliže mají kabeloví operátoři efektivně soutěžit na trhu vzdálených VPN,
budou muset poskytovat standardní řešení bezpečnosti. Většina dodavatelů
modemů, včetně Motoroly a Nortelu, zahrnuje v současné době do svých produktů
nějakou formu šifrování nebo autentizace.
Několik výrobců nabízí 56bitový Data Encryption Standard (DES). To může
ochránit vaše zprávy před většinou vašich sousedů, je to ale velmi slabé
opatření ve srovnání s trojitým DES šifrováním, které se používá ve většině VPN.
Konečné řešení bezpečnosti musí být založeno na standardech, musí být
interoperabilní a transparentní. Někteří ISP už začali přidávat plně rozvinutou
VPN funkčnost ke svým kabelovým přístupovým službám.
A dále, poskytovatelé kabelových služeb budou muset přesvědčit skeptickou
veřejnost, že jsou schopni dosáhnout přís-ných spolehlivostních standardů a
takové úrovně služeb, jaká je obvyklá v jiných telekomunikačních odvětvích. Aby
zvítězili, budou muset poskytovatelé kabelových služeb nabídnout zajímavé
smlouvy, které pokryjí jak výkonnost sítě, tak služby zákazníkům.

Závěr
Dvě věci jsou však jisté: 1) kabelové modemy jsou zde a zůstanou zde a proto
byste je měli brát vážně, a 2) budou se zlepšovat a časem se z nich stane vážná
alternativa při volbě přístupové metody. Prozatím jsou levné a je jich
překvapivě mnoho. Připravujte se tedy na kabelové modemy.
8 2693 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.