Kabely straší aneb zkuste Asec Perifer ATX

Při každodenním používání výpočetní techniky jste se dozajista již nejednou dostali do situace, kdy je třeba svés...


Při každodenním používání výpočetní techniky jste se dozajista již nejednou
dostali do situace, kdy je třeba svést menší boj s možstvím napájecích kabelů
během zapojování počítače a jeho periferií. Pokud taková manipulace není
každodenní praxí, dá se ve zdraví přežít. Nicméně pro mnohé z uživatelů
komplexně vybavených pracovišť bývá denním problémem potřeba zapnout po
příchodu celou řadu přístrojů a následně je před odchodem také vypnout.
V praxi jsou i dnes stále ještě používána zařízení či a periferie, které
nedisponují tzv. Power Managementem. Ty nejsou schopny samy bez zásahu lidského
faktoru (v podobě ruky) po dané době přejít do režimu spánku nebo se zcela
vypnout proto nezbývá než je opakovaně ručně zapínat a vypínat jedno po druhém.
Problémem však není pouze nekomfortnost nebo ztráta času a nervů, vždy
především hrozí opomenutí. Takovou situaci lze asi nejjednodušeji řešit
použitím centrálního vypínání, jde však o řešení přinejmenším poněkud nešetrné,
a to především kvůli vznikajícím napěťovým špičkám.
Vzpomeneme-li si ještě na doby, kdy kralovaly počítačové napájecí zdroje typu
AT, které obsahovaly i napájecí výstup, bylo z tohoto pohledu nejčastěji
postaráno alespoň o monitor. Jsou zde však i další periferie (tiskárny,
skenery, modemy, reproduktory, USB huby a řada dalších zařízení), které se
často i dnes bez externích zdrojů neobejdou. Až na drobné výjimky je situace u
soudobých napájecích zdrojů typu ATX ještě horší, neboť většinou postrádají
výstup pro systém 220 V.
Jak z toho ven?
Řešení takovéto situace může být založeno na systému řízeného zapínání
napájecích zásuvek. A právě jednu z dostupných verzí nabídla k testu
bratislavská společnost Asec ve svém produktu Asec Perifer ATX.
Při prvním pohledu jde o velmi jednoduché zařízení ne nepodobné běžnému
prodlužovacímu kabelu s pětinásobnou zásuvkovou koncovkou. Prodlužovačka je k
dispozici v délkách 3, 5 a 8 m buď v černé, nebo bílé barvě.
Funkčnost produktu je založena na principu zpožděného spínání čtveřice
podřízených zásuvek v závislosti na odběru energie z první z nich (označena
nápisem Pre počítač). Jednoduše řečeno, pokud je počítač zapnut, proudí energie
i do zbývajících zásuvek (resp. periferií) a jestliže dojde k vypnutí počítače,
přeruší se dodávka energie i do nich. V praxi to znamená možnost zapínat i
vypínat celou řadu periferií jediným tlačítkem počítače. A protože snímací
proudový transformátor aktivuje další obvody již při odběrech překračujících
spotřebu naprázdno, je samozřejmě splněn i požadavek, aby při "Sleep" módu
počítače zůstaly zásuvky a tedy i periferie (modemy, síťové prvky, USB
zařízení) aktivní a schopny přijímat vnější podněty.
Ještě je zde uvedený problém napěťových špiček. Řešení spočívá ve velmi
kratičké prodlevě dané dobou sepnutí kontaktů relé, která po zapnutí počítače
nastává. Teprve poté je energie přivedena do zbývajících zásuvek. Ty už jsou
sepnuty všechny současně bez vzájemného zpoždění.
Kromě funkce společného vypínače má zařízení za úkol i ochranu před předpětími
(včetně úderu blesku) a pohlcování proudových špiček. Napěťová ochrana zde ale
nepracuje tradičním systémem zkratování, nýbrž pohlcuje přepětí od hodnot 250 V
do cca 2 kV, a nedovolí tak rázům dostat se až do PC či periferií. Např. v
případě zásahu bleskem dojde ke "spálení" této přepěťové ochrany, a tím
pochopitelně rovněž k oddělení napájených přístrojů od sítě.
Jak signalizace chodu, tak i varování před přepětími jsou zajištěny dvojicí LED
diod. První z nich signalizuje funkci přepěťové ochrany, druhá pak aktivní stav
podřízených zásuvek.
Kde a za kolik?
Zastoupení a přímý prodej v České republice jsou zatím v jednání, avšak produkt
lze zakoupit ihned na domovských stránkách výrobce (www.asec.sk). Nabídku tvoří
varianty s délkou kabelu 3 m za 899 Sk, 5 m za 920 Sk a 8 m za 950 Sk (ve všech
případech včetně DPH, poštovného a balného). Cenové údaje pro Českou republiku
by měly být v přiměřených relacích. Na produkty je poskytována 3letá záruční
doba, a to včetně případu vypálení přepěťové ochrany napěťovým rázem. Za
nezbytnou samozřejmost je možno považovat fakt, že schválení příslušnými
zkušebnami pro naše území již bylo vydáno.
Závěrem ještě zmiňme, že testovaný model není v nabídce firmy jediný. Pokud je
zdroj vašeho počítače vybaven i výstupní napájecí zásuvkou, můžete zvolit model
Perifer 99X-AT se srovnatelnými funkcemi. Ve vývoji se nyní nachází varianta,
vybavená modulárním uspořádáním. Ta by měla dokázat uspokojit i vyšší nároky
než je obsluha "pouhých" 4 periferií.
0 2147 / wepn
SHRNUTÍ
Asec Perifer ATX 3 m
Řízený spínač napájení
lPlus: přepěťová ochrana, zpožděné spínání periferií, cena
lMinus: současné sepnutí periferií
lZapůjčil: Asec
Ivánská cesta 4
821 04 Bratislava
www.asec.sk
lCena: 899 Sk (vč. DPH)
lZáruka: 3 roky

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.