Kalendářové specifikace si zaslouží pozornost

V dnešní době sdílených databází, podnikových systémů a Internetu je věnována velká pozornost vzájemné spolupr


V dnešní době sdílených databází, podnikových systémů a Internetu je věnována
velká pozornost vzájemné spolupráci všech aplikací, které podnik využívá. Ať už
se jedná o spolupráci při využívání stejných databází, při jejich vzájemném
propojování, nebo při plánování a samotné týmové práci spolupracovníků
rozmístěných v jedné budově, nebo, pomocí internetových datových přenosů, po
celém světě.
To se týká stejně tak vývojářských týmů rozmístěných na několika kontinentech a
pracují-cích na jednom produktu, jako pracovníků v různě lokalizovaných
skladech. Stále častěji pak vyvstává otázka, jak efektivně a hlavně spolehlivě
zařídit, aby spolu různé systémy dokázaly spolupracovat a sdílet stejnou
informaci stejně.
Komise pro internetové inženýrství (Internet Engineering Task Force IETF)
plánuje vyplnit současnou nepříjemnou mezeru ve svém portfoliu standar-dů
vydáním pěti protokolů navržených pro standardizaci prá-ce s aplikacemi,
využívajícími kalendářový způsob plánování v podnicích. Vedoucí pracovníci
rozhodujících firem poskytujících software pro podporu spolupráce na základě
tvorby plánů, harmonogramů a rozpisů, tak chtějí reagovat na požadavky
zákazníků, kteří pociťují nutnost větší interoperability mezi svými řešeními.
Dnes podnikům nezbývá nic jiného, než snažit se o vlastní formu spolupráce mezi
aplikacemi.
Jádrem nových protokolů je internetová kalendářová specifikace (Internet
Calendaring iCal), která určuje standardní formát pro prezentaci kalendářových
informací.
Jakmile jsou informace prezentovány standardizovaným způsobem, lze je snadněji
vyměňovat mezi heterogenními systémy. Do této věty shrnul obecně panující názor
na základní problematiku Andre Courtemanche, prezident a výkonný ředitel
společnosti Corporate Software and Technologies (CS&T).
Komise IETF se nyní zabývá finálními stadii prověřování nových specifikací,
které by měly standardizovat režim transportu iCal informací a měly by umožnit
spolupráci mezi původně nekompatibilními plánovacími systémy. iCal a ostatní
protokoly jsou připraveny pro závěrečné testování interoperability poslední
etapu, která předchází jejich uvolnění pro zabudování do produktů a která bude
podle plánu ukončena v průběhu dubna v San José, sídle IETF. Zájem o spoluúčast
na testech dosud projevily firmy CS&T, Lotus Development, Microsoft a Netscape
Communications.
Na schůzi IETF, která se uskutečnila počátkem března v Orlandu ve státě
Florida, proběhla i diskuse o další kalendářové specifikaci. Protokol Internet
Real-Time Interoperability Protocol (iRip) by měl velmi zefektivnit plánování
prostřednictvím e-mailu, řekl Courtemanche. "Pomocí protokolu iRip se můj
systém ptá vašeho systému, kdy budete k dispozici, místo toho, abych seděl a
čekal na vaši e-mailovou odpověď, než budu moci naplánovat poradu," řekl
Courtemanche. Protokol iRip bude pravděpodobně dokončen do příští schůze IETF.
"CAP mění všechna pravidla a vytvoří velmi zdravý trh, neboť na něj pustí
mnohem více konkurentů," řekl Courtemanche. CAP (Client Access Protocol) již
získal podporu společností CS&T, Lotus, Microsoft, Sun a Netsca-pe. Jeden z
vedoucích pracovníků společnosti Netscape, Albert Gouyet, uvedl, že nové
protokoly jsou jednou z podmínek pro efektivnější způsob využití stávajících
kancelářských aplikací.
"Standardy jsou připraveny a v nejbližší době budou zpřístupněny, takže nyní je
řada na dodavatelích, aby je implementovali." Albert Gouyet dále řekl, že
Netscape již ve svém webovém prohlížeči Communicator podporuje Internet Mail
Interoperability Protocol (iMip) a podporu dalších protokolů nabídne v dalších
verzích svého serverového softwaru, které budou pravděpodobně uvolněny v první
polovině příštího roku. Podobný postup mohou zákazníci očekávat i od dalších
velkých výrobců.
9 0803 / ijan
Kalendářové normy
Následující standardy vypracované komisí IETF již nalezly průmyslovou podporu.
Internet Calendaring (iCal):
Standardní formát pro prezentaci kalendářových informací.
Internet Transport-Independent Interoperability Protocol (iTip):
Standardní režim transportu informací iCal.
Internet Mail Interoperability Protocol (iMip): Interoperabilita mezi
kalendářovými systémy využívající transport pomocí e-mailu.
Internet Real-Time Interoperability Protocol (iRip):
Umožňuje odlišným plánovacím systémům tázat se navzájem v reálném čase.
Client Access Protocol (CAP):
Umožňuje jakémukoliv kalendářovému klientovi přistupovat k informacím
prostřednictvím koncových (back-end) systémů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.