Kam dál?

Od loňska se ve světě změnilo mnohé, k nejzávažnějším událostem, které se rychle projeví i v oblasti informační...


Od loňska se ve světě změnilo mnohé, k nejzávažnějším událostem, které se
rychle projeví i v oblasti informačních a komunikačních technologií, však došlo
v průběhu posledního měsíce. S rostoucími požadavky na bezpečnost informačních
technologií se mimo jiné do popředí velmi rychle dostává problematika
biometrie. Z každodenní zkušenosti víme, že nejrůznější přístupová hesla, která
se zadávají z klávesnice, nejsou příliš bezpečná. Málokomu se chce heslo
pravidelně měnit a riskovat zapomenutí dlouhé náhodné kombinace znaků.
Biometrie nabízí řešení v podobě snímání otisků prstů, rysů tváře, struktury
oční sítnice, geometrie ruky nebo zabarvení hlasu. Tyto systémy identifikace
nejsou založeny na tom, co uživatel ví (heslo) nebo má (hardwarový klíč,
identifikační předmět), ale pouze na jeho biologické existenci.
Cesta k masovému rozšíření biometrické identifikace do praxe už dnes není
limitována nedostatkem vhodných snímacích zařízení, ale spíše požadavkem na
vysoké zabezpečení databází s těmito údaji. Důležitým faktorem je také
zvládnutí integrace nových identifikačních technologií do celkové
infrastruktury firemní informatiky. Podnikoví informatici se však s tímto
problémem budou nyní muset velmi rychle vypořádat. Podle amerických statistik
dochází ročně jen ve Spojených státech ke "zcizení" identity ve 400 000 až 500
000 případech s celkovou škodou ve výši 6 miliard dolarů a bezpečnostní experti
předpokládají, že právě biometrická identifikace osob oprávněných k manipulaci
s finančními prostředky pomůže toto číslo výrazně snížit. Nové příležitosti pro
biometrii se otevírají zejména v oblasti identifikace osob při vstupu do budovy
nebo při prodeji letenek a nástupu do letadla. Posílení bezpečnosti se co
nevidět dotkne i hardwarové a softwarové struktury virtuálních privátních sítí
(VPN). Na pořadu dne jsou řešení, umožňující velmi operativní správu VPN z
jednoho místa, která provozovateli sítě dovolí rychle uvádět do praxe nové
bezpečnostní služby, řešící konkrétní situace ohrožení. V souvislosti se
vzrůstajícím řáděním "poštovních virů" se na trhu objevují nové softwarové
produkty, které dokáží evidovat a kontrolovat všechny komponenty internetových
aplikací, blokovat dotěrné cookies a odstínit potenciálně nebezpečné applety,
ať už se jedná o komponenty JavaScript nebo ActiveX.
Tyto a další trendy se nyní po několikaletém přešlapování dostávají konečně do
popředí a názorně si jich můžete všimnout právě na brněnském výstavišti. Avšak
nejen tam, protože Invex není jedinou velkou říjnovou výstavou. V úplně stejném
termínu otevírá své brány pro návštěvníky a vystavovatele také mnichovský
veletrh Systems, který je další tradiční přehlídkou informačních technologií ve
středoevropském regionu. A pokud nehodláte vážit cestu ani do brněnského ani do
mnichovského veletržního areálu, setkáte se s výše nastíněnými trendy velmi
brzy v praxi. Nezbývá, než si přát, aby nám všem tyto technologie již v
následujícím roce dobře a spolehlivě sloužily.
1 1630 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.