Kam dává RadioMobil své ušetřené miliardy?

Setkání managementu společnosti RadioMobil s novináři vévodila 3 základní témata: byla bilancována činnost společn...


Setkání managementu společnosti RadioMobil s novináři vévodila 3 základní
témata: byla bilancována činnost společnosti za uplynulý rok, dále se hovořilo
o implementaci technologie AMR, a v neposlední řadě generální ředitel Roland
Mahler objasnil stanovisko firmy k licencím na UMTS.
Celkové investice firmy do rozvoje sítě dosáhly úctyhodných 9 miliard korun,
což znamená mimo jiné vznik 750 nových základnových stanic. Podle Mahlera šlo o
zkvalitňování sítě významná část základnových stanic pracuje v pásmu 1 800 MHz
a slouží ke zlepšování kvality signálu především ve městech. Dalších 500
milionů korun hodlá letos RadioMobil investovat do zavádění technologie AMR
(Adaptive Multirate nový standard definovaný Evropským telekomunikačním
institutem). Součástí řešení je však i podpora staršího standardu EFR. Nová
technologie by měla přinést podstatné zlepšení kvality přenášených hovorů.
Výhodou je, že její využití není vázáno na určité typy mobilních telefonů.
Implementace systému začne v březnu, k dispozici by měl být zhruba v srpnu 2001.
Stanovisko RadioMobilu k ceně licencí UMTS je vcelku jednoznačné: 5 miliard
korun je nepřijatelných. Podle Mahlera by měla být částka za licence vázána na
další podmínky pro operátory, jde např. o otázky limitů a případných regulací.
Čím budou podmínky k podnikání liberálnější, tím je RadioMobil ochoten zaplatit
vyšší částku za daných podmínek je ochoten jednat o rozpětí ceny zhruba v
intervalu od 1 do 3 miliard korun.
(dar)
1 0396 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.