Kam míří Fibre Channel

Fibre Channel (do češtiny těžko přeložitelný "vláknový kanál") je jedna z technologií, které se zvláště v posle...


Fibre Channel (do češtiny těžko přeložitelný "vláknový kanál") je jedna z
technologií, které se zvláště v posledních měsících věnuje stále větší
pozornost. Specifikace vznikla sice již před několika lety pod záštitou ANSI,
ale teprve v souvislosti s rozvojem Gigabitového Ethernetu, kde byla
technologie využita, se zkoumala možnost použít čistý Fibre Channel jako
lokální síť.
Nejstručněji lze Fibre Channel definovat jako rozhraní o vysoké propustnosti
mezi vstupními/výstupními zařízeními a procesory. Zajišťuje podporu aplikací,
které vyžadují přenos značného objemu dat, jako např. vědecké a technické
výpočty nebo lékařské aplikace, či řešení problematiky typické pro zpracování
transakcí ve spřaženém režimu (on-line). Proto měl Fibre Channel především
řešit propojení pracovních sta-nic se superpočítači na omezenou vzdálenost (až
několika kilometrů). Původně se tedy nejednalo o síťové řešení, ale výsledkem
specifikace byla generická architektura, která v sobě kombinovala síťovou
technologii a propojení kanálů, zajišťující spolehlivý přenos dat o vysokých
rychlostech (řádově od 100 Mbit/s do několika Gbit/s).
Sítě pro oblast ukládání
Právě tyto charakteristiky učinily z Fibre Channel velmi zajímavý základ právě
pro vysokorychlostní sítě s relativně malým rozsahem, jak pro přístup k datovým
centrům, tak pro spolehlivou vzájemnou komunikaci mezi připojenými systémy.
Dnes se o těchto sítích hovoří jako o sítích pro oblast ukládání (Storage Area
Network, SAN). Fibre Channel je navíc jako čistě transportní infrastruktura
naprosto nezávislý na použitých protokolech, proto podporuje jak přímo síťové
protokoly (např. IP a jeho podpůrný protokol ARP, Address Resolution Protocol,
pro mapování síťových a fyzických adres), tak ATM, ale i inteligentní periferní
rozhraní (Intelligent Peripheral Interface, IPI), výkonné paralelní rozhra-ní
(High Performance Parallel Interface, HIPPI) a hlavně rozhraní malých
výpočetních systémů (Small Computer System Interface, SCSI).
Kanály
Fibre Channel má svůj základ v komunikaci prostřednictvím kanálů. Kanál je
přímý nebo přepínaný dvoubodový spoj mezi dvěma zařízeními, jehož úkolem je
přenášet data co nejrychleji mezi těmito dvěma body. Vzhledem k omezeným
nárokům na zpracování mohou být kanálové spoje realizovány nejčastěji přímo v
hardwaru, a to znamená snížení režie. Samotný název technologie nesmí mýlit v
tom, že by využívala pouze optické kabely. Fyzicky lze totiž použít i koaxiální
kabel nebo stíněný symetrický kabel STP.
Síť Fibre Channel lze topologicky realizovat ve 3 provedeních. Dvoubodový spoj
je nejjednodušším typem propojujícím přímo 2 zařízení, např. disk a počítač.
Tato zařízení pak mají k dispozici plně duplexní spojení s celou šíří pásma.
Přepínaná síť pak používá jeden nebo více přepínačů, jejichž vnitřní
architektura umožňuje několik simultánních spojení (neblokující architektura).
Tento typ sítě se uplatňuje u většího počtu systémů o vysokém výkonu, které se
jednotlivě připojují přímo k přepínači.
Levnější varianta, síť se smyčkou, umožňuje propojit do kruhu zařízení bez
nutnosti rozbočovačů nebo přepínačů. Až 126 portů může sdílet šíři přenosového
pásma. Sdílení společné šířky pásma smyčky a přístup ke smyčce je řešen podobně
jako u sítí s předáváním tokenu. Z důvodů sdílení přenosového pásma a
načítaného zpoždění při průchodu každým přímo připojeným uzlem, je tato
varianta sítě vhodná pro menší počet připojených zařízení, nejlépe do 30.
Fibre Channel a ATM
Systémy Fibre Channel vyžadují speciální adaptéry, instalované v připojených
stanicích, podobně jako u ostatních lokálních sítí. Síť podporuje jak klasickou
komunikaci bez spojení (podobně jako ve všech ostatních lokálních sítích), tak
(jako jediná lokální síť) komunikaci se spoje-ním prostřednictvím virtuálních
okruhů (podobně jako v rozlehlých sítích X.25, Frame Relay nebo ATM). Velmi
nízké zpoždění v síti je výhodné např. pro časově synchronní aplikace jako
přenos obrazů. Přenos sítí Fibre Channel je velmi výkonný jak v případě
krátkých rámců, tak i v případě objemového přenosu dat do povolené maximální
délky rámce (do 2 Kbytů).
Pokusme se o srovnání technologie Fibre Channel s ATM, které je z hlediska
rychlostí nejpodobnější. Fibre Channel je určen výhradně pro lokální výpočetní
prostředí a není technologií využitelnou pro dálkový přenos. ATM je pravý opak
a navíc už dnes umožňuje komunikaci mezi lokálními sítěmi i na velké
vzdálenosti. Klasický Fibre Channel se ujímá v poslední době především ve své
podobě smyčkové topologie (jedné ze tří možných). O prosazování technologie se
stará sdružení FCA (Fibre Channel Association).
8 2682 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.