Kam povedou cesty budoucích komunikací?

Podíváme-li se, jak se dnes vyvíjí telekomunikační trh, pak je zřejmé, že nejrychleji se vyvíjející oblasti jsou O...


Podíváme-li se, jak se dnes vyvíjí telekomunikační trh, pak je zřejmé, že
nejrychleji se vyvíjející oblasti jsou Optický Internet (předpokládaný
meziroční nárůst do roku 2002 90 %), IP Telefonie (o 92 %), Wireless Internet
(o 56 %) a e-business (o 56 %). A právě tyto oblasti zásadně ovlivní budoucí
podobu telekomunikací.
Výstavba optických sítí je pro další růst Internetu zásadní. Podaří-li se do
praxe promítnout současné předpoklady o kapacitním nárůstu budoucích optických
technologií, pak to v průběhu dalších několika let bude znamenat zhruba 8
000násobné zvýšení propustnosti již tak robustní kapacity dnešního Internetu.
Tak by bylo možno "on-line" připojit až polovinu světové populace. Vývoj
optických sítí však není omezen pouze na jádro sítě. Optické technologie se
budou postupně dostávat až k přístupovým bodům, které jsou dnes typicky
realizované metalickými okruhy, čímž budou eliminována úzká hrdla, na která
dnes a denně narážíme při připojování přes klasické 56k modemy. Velikost šířky
pásma pravděpodobně značně ovlivní náš život. S takto vysokými přenosovými
kapacitami se náklady na přenosy přiblíží nule a přenést například film mezi
dvěma lokalitami nebude stát více než normální telefonní volání.
Také možnost telefonovat přes Internet bude mít zásadní vliv na telekomunikace.
Neznamená to ale, že tím zmizí Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN). Spíše
naopak, do budoucna dojde ke splynutí Internetu a PSTN do jediné
vysokovýkonnostní páteřní sítě nabízející pětidevítkovou (99,999 %)
spolehlivost, kterou očekáváme od dnešních hlasových sítí. Samozřejmě že tam,
kde to bude mít komerční význam, budou některé společnosti poskytovat hlasové
služby přes datové sítě. Nicméně nelze předpokládat, že telekomunikační
společnosti s významným podílem ve Veřejné komutované síti jednoduše odepíší
multimiliardové investice. Místo toho zajistí, aby existující infrastruktury
podporovaly internetové standardy. Důsledky pro koncového uživatele budou
enormní. Společně s ohromnou kapacitou, která je dosažitelná s optickým
Internetem, se náklady za minutu v internetové telefonii budou blížit nule.
Vzroste také funkčnost dnešních podnikových hlasových systémů telekonference,
vysílání hlasové pošty, caller ID které budou k dispozici každému účastníku
volajícímu z jakéhokoli telefonu na světě. Uživatelé se tak prostě přihlásí k
síti kdekoli se ocitnou a jejich hlasová pošta, faxy, e-maily a číslo jejich
telefonní pobočky se na ně automaticky přesměrují.
Nasazování 3G GSM sítí se plánuje začátkem roku 2002 ty uživatelům mobilních
služeb přinesou přenosovou rychlost 2 Mb/s s tím, že "ethernetová připojovací
rychlost" (10 Mb/s) by měla být následně dosažitelná kolem roku 2010. Potom, co
splynou klasické a bezdrátové sítě, se stanou bezdrátové sítě dalším z
přístupových médií pro dodávání hlasových a datových služeb a geografická
poloha podniků se stane irelevantní pro jejich fungování. Znamená to, že práce
se stane skutečně produktivní a nebude závislá na konkrétním místě. Jakmile
bude 3G v plném proudu a prosté přenášení signálu již nebude generovat pro
poskytovatele dostatečné zisky, stanou se právě služby klíčem k úspěchu.
Začnou se objevovat noví poskytovatelé aplikačních služeb (ASP Applications
Service Provider Analogie ISP, pokročilejší stupeň služeb na Internetu).
Všechny aplikace od jednoduchých e-mailů až po zákaznické databáze kritické pro
běh obchodních firem, budou umístěny a řízeny poskytovatelem. Povede to k
neobyčejnému růstu tempa vybavování firem aplikacemi elektronického podnikání,
které jsou nezbytné pro jejich fungování. Dnes je to výsada pouze velkých
společností nebo nedávno založených, rychle se rozvíjejících internetových
firem, ale s výskytem ASP se tato služba stane dosažitelná dokonce i pro
nejmenší firmy. Vlastnit a spravovat aplikace v podniku se bude zdát zastaralé.
A pokud se ptáte, zda se takové vize stanou skutečností, já osobně jsem
přesvědčený, že většina z toho, co bylo řečeno, jednoho dne bude realitou.
Otázkou zůstává, kdy se k takovému konceptu dostaneme, vzhledem k tomu, že
předchozí úvahy vycházejí z plánů na cca 3 až 10 let dopředu. Myslím si ale, že
na obecnější úrovni pravděpodobně k zásadnějším změnám nedojde a že se skutečně
dále budeme ubírat v liniích optického Internetu, IP telefonie, bezdrátového
Internetu a e-business aplikací.
0 1919 / alsn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.