Kam směřují virtualizační řešení

Co podle vás v dnešní době pohání poptávku společností po virtualizačních technologiích? Nejvýznamnějším dův...


Co podle vás v dnešní době pohání poptávku společností po virtualizačních
technologiích?
Nejvýznamnějším důvodem je jednoznačně potřeba efektivního využití dostupných
IT zdrojů. Vysoké nároky na provozuschopnost IT infrastruktury vedou k velkému
růstu redundance všech prvků infrastruktury. Hardware je navíc vždy pořizován s
vysokou rezervou výkonu pro špičky a další rozvoj. Důsledkem tohoto trendu je
neúměrná složitost infrastruktury, což s sebou nese vyšší náklady na správu a
dohled. Sečteno a podtrženo v době, kdy je většina investic do IT řešení
motivována zvýšením produktivity a efektivity obchodních procesů, bylo
pořizování infrastruktury pro tato řešení velice neefektivní. Virtualizace však
nejen zvyšuje efektivitu, ale umožňuje také zvýšit dostupnost a zrychlit
procesy obnovy IT systémů po haváriích. Takže dalším důvodem je právě zvýšená
potřeba všech podniků zajistit pokud možno nepřetržitý chod klíčových
informačních systémů.
Jedním z hlavních témat letošní konference VMware Virtualization Forum 2006
bylo představení mnoha virtualizačních řešení současnosti. Je pro firmy vůbec
možné nějak se v této nabídce orientovat?
Myslím, že právě akce tohoto typu usnadňují zákazníkům orientaci v daném
tématu. Během jednoho dne mají možnost seznámit se jak s nejnovějšími trendy v
dané oblasti, tak i s nabídkou producentů i jejich partnerů na našem trhu. A
právě výběr vhodného implementačního partnera považuji já osobně za klíčový
moment v zavádění jakékoli IT technologie. Partneři mají vždy zájem nasazovat
ověřené a kvalitní technologie a jsou schopni pomoci s výběrem té nejvhodnější.
Máme štěstí, že v oblasti virtualizace je u nás mnoho špičkových firem s mnoha
konkrétně implementovanými řešeními. Pokud jde třeba jen o VMware, existuje zde
několik set referencí. Proto doporučuji všem zájemcům o nasazení
virtualizačních technologií, aby se při výběru vhodného řešení obrátili na
partnery naší konference nebo na nás samotné. Jaká je podle vás budoucnost
virtualizace a virtualizačních technologií? Jaké trendy lze v této oblasti
vypozorovat?
V oblasti virtualizace je dnes patrný jeden základní trend virtualizace má
prioritu číslo 1. Ve všech průzkumech renomovaných společností typu Forrester,
Gartner a dalších, jsou virtualizační technologie na vedoucích pozicích zájmu
zákazníků z pohledu investičních záměrů v IT. Za velmi zajímavý směr vývoje
považuji já osobně oblast takzvané Virtual Appliance. Na webových stránkách
www.vmware.com/appliances/ jsou k dispozici stovky nainstalovaných aplikací,
které si lze stáhnout a metodou "plug-and-play" spustit ve virtuálním
prostředí. Zatím tyto připravené aplikace slouží hlavně k testování, ale do
budoucna představují velmi zajímavý potenciální prodejní kanál. Jak vidíte
současný stav tuzemského trhu s technologiemi pro virtualizaci serverů a
aplikací? Samotná oblast virtualizačních technologií je velice široká. Naše
společnost se virtualizačními technologiemi zabývá dlouhodobě a zákazníkům se
snažíme nabídnout to nejlepší v daných oblastech. Zaměření naší firmy na
virtualizaci v IT obecně začíná přinášet ovoce a jsme rádi, že tuto snahu vnímá
IT trh u nás pozitivně. Pokud jde konkrétně o virtualizaci serverů na platformě
x86, je situace u nás velice dobrá a Česká republika je v našem regionu vůdcem
z hlediska instalované báze řešení VMware. Obecně je tato oblast dnes velmi
populární a své produkty zde nabízí jak Microsoft, tak producenti open source
řešení. V serverové oblasti mimo svět x86 je dále nabídka virtualizace
obohacena ještě o virtualizační technologie jednotlivých výrobců hardwaru,
takže konkurence je velká. Nás těší, že se společnosti VMware daří spolu s námi
udržet si na tomto trhu přední pozici. Virtualizovat samozřejmě můžete ale i
paměťové systémy, sítě či právě aplikace. V těchto oblastech je situace na
našem trhu rovněž velmi dobrá a svým dílem k tomu přispívá i nabídka firmy
Symantec v podobě Veritas produktů či sortiment řešení virtualizace aplikací
založené na řešení Citrixu. Dokázal byste porovnat trh s řešeními pro
virtualizaci serverů u nás a v zahraničí? Jsou mezi nimi patrné nějaké
markantnější rozdíly?
Myslím, že v oblasti virtualizace na platformě x86, která je mi rozhodně
nejbližší, jsou rozdíly zejména oproti západní Evropě malé. Zájem o tyto
technologie lze srovnat se zájmem v sousedním Rakousku, kde podobnou konferenci
uspořádanou ve Vídni navštívilo přibližně tolik účastníků jako v Praze. Rovněž
způsoby využití a poměry nasazení v provozu a testovacích prostředích jsou
srovnatelné. (pat) 6 1430 Firma Soft-tronik byla
založena v roce 1990. Jako value added distributor se společnost zaměřuje
například na oblasti serverových řešení a ukládání dat, infrastruktury pro
poskytování služeb na internetu, bezpečnosti IT či virtuální infrastruktury.
Společnost má 36 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Ostravě a Bratislavě.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.