Kam uložit data, aby byla ochráněna před nehodou

Téma zálohování dat není pro většinu čtenářů jistě žádnou novinkou. Ukládání důležitých souborů na disket...


Téma zálohování dat není pro většinu čtenářů jistě žádnou novinkou. Ukládání
důležitých souborů na disketu či jiné přenosné médium samozřejmě může ušetřit
spoustu starostí v případě havárie počítače. Na druhou stranu je ovšem stále
dost optimistů, kteří věří, že se jich tato problematika netýká. Přesněji
řečeno vědí o tom, že zálohování asi je důležité, ale jsou bytostně
přesvědčeni, že jejich data jsou i bez záložních kopií dobře zabezpečena.
Na celé téma se můžeme podívat z několika pohledů. Jedním je zhodnocení
reálného nebezpečí, které datům aktuálně hrozí. Napadení virem, chyby uživatele
a závady hardwaru to jsou nejčastější události, kvůli kterým se data zálohují.
Správným antivirovým programem s častou aktualizací je jistě možné
minimalizovat nebezpečí virové nákazy. Odpovídajícím školením a opakovaným
vysvětlováním lze snížit chyby při práci s počítačem. Výrobce samozřejmě
určitou dobu poskytuje záruku na opravu či výměnu poškozeného hardwaru, ovšem
velmi zřídka i na záchranu uložených dat. Stoprocentní zabezpečení dat tak bez
zálohy nelze získat nikdy.
Z jiného úhlu na celou věc nahlížejí výrobci, kteří by jistě uvítali, kdyby se
mechaniky k zálohování většího objemu dat montovaly do každého nového počítače.
Hodně záleží také na majitelích počítačů, kteří by přivítali nové hardwarové
vybavení za přijatelnou cenu. Ke shodě výrobce a zákazníka pravděpodobně
nedojde, k jistému přiblížení obou názorů však jistě ano.
Malé ohlédnutí
V roce 1984 bylo PC vybaveno pevným diskem s kapacitou 20 MB. Stačilo by tedy
pouhých 17 disket s kapacitou 1,2 MB k zálohování celého obsahu počítače. V
roce 1999 jsou běžné sestavy vybaveny diskem 3-4 GB, což je přibližně
200násobný nárůst. Přitom disketa za uvedenou dobu zvýšila svou kapacitu o méně
než 20 procent. Jestliže tedy současný uživatel počítače přemýšlí o záloze
svých dat, musí zákonitě dojít k závěru, že disketa je pro tyto účely naprosto
nevyhovující.
Časy se mění. Ve dnech, kdy jsou softwarové produkty dodávány na jednom či více
CD-ROMech a kdy běžný soubor ve Wordu s několika vloženými ilustracemi zabírá i
několik megabajtů, je skutečně čas poohlédnout se po nějakém novém médiu. Ovšem
toto médium by mělo být stejně přenositelné, jako tolik zatracovaná disketa. Je
zřejmé, že tato nejrozšířenější jednotka ztrácí dech a hovoří se o její vhodné
náhradě. Floppy disk sice přežije rok 2000, avšak v novém tisíciletí jej růžová
budoucnost rozhodně nečeká.
Floppy disk
Disketová mechanika 5,25 " byla na trh uvedena v roce 1980 s kapacitou 160 KB,
rychle poté následovalo zvětšení na 180 KB a 360 KB s příchodem oboustranného
zápisu. V roce 1984 již disketa dokázala pojmout 1,2 MB dat. Ve stejné roce
začaly do svých počítačů montovat společnosti Apricot a HP nové médium
disketovou mechaniku Sony 3,5 palce, která dokázala uložit nejprve 720 a
posléze i 1,44 MB dat. A tak je tomu do současné doby.
Běžná disketa přežila uvedení jednotek s kapacitou 2,88 MB i disky pro uložení
až 21 MB. Důvodů je více. Již v době představení nových mechanik bylo zřejmé,
že jejich kapacita je vyšší, avšak stejně nedostatečná. Nehledě k tomu, že
pořizovací cena nebyla rozhodně příznivá.
Optické disky
Optické disky, označované často zkratkou WORM (Write Once/Read Many), se
objevily také v roce 1980. Byly použity zejména ve společnostech, které
vyžadovaly skutečně bezpečnou zálohu svých dat. Následně se svět mohl seznámit
s přepisovatelnými či smazatelnými médii.
Základním problémem však od samého počátku byla malá rychlost, kterou MO
cartridge na rozdíl od pevných disků dokázaly při ukládání či čtení dat
vyvinout. Na druhou stranu se objevily nové výhody těchto médií. Patří sem
zejména odolnost proti magnetickému poli a snadná přenositelnost.
Technologie: magnetické disky
Magnetické disky, kam patří diskety, pevné disky, ale také páskové jednotky,
využívají stejné technologie. Médium je potaženo velmi slabou magnetickou
vrstvou několika milionů částic. Zápis a mazání pak probíhají změnou jejich
polarity. Proces ukládání, čtení a mazání dat lze nejlépe přirovnat ke způsobu,
jakým jsou nahrávána data například v magnetofonu. U disků však přibylo více
čtecích a zápisových hlav a samozřejmě i mechanismů, které hlavičky nastavují
do správné polohy. Počet hlaviček se odvíjí od množství ploten, které tyto
hlavičky obsluhují. Důležitá je i rychlost otáčení disku.
Zřejmě nejrozšířenější jsou v současné době pružné disky, tedy kotouče, které
jsou použity i v disketách. Od nich se však liší větší kapacitou a životností.
Setkat se s nimi můžeme u mechanik Zip, nebo u produktu LS-120.
Další skupinou jsou výměnné pevné disky Jaz. Používají kovové plotny, kryté
před znečištěním slabou páskou, odsunující se až při založení média do jednotky.
Magnetooptické disky
Jak je z názvu patrné, jedná se o spojení magnetické a optické technologie. Ke
čtení dat postačuje jen laserová část mechaniky, k zápisu pak slouží kombinace
s magnetickou částí. Povrch disku, který je podobný povrchu CD-ROMu, se při
zápisu zahřívá laserovým paprskem na 180 stupňů Celsia. Magnetickým polem se
pak uspořádají částečky na médiu, mění se jejich polarita, a vznikají tak
čitelná data.
Při čtení je použit stejný laserový paprsek, ovšem s mnohem nižší energií.
Vzhledem k tomu, že je ke změně polarity potřebné magnetické pole a zmíněná
teplota, jsou MO média mnohem stabilnější na uchovávání zapsaných dat. Výhodou
je proto delší životnost, než je tomu u jiných médií. MO mechaniky vyrábějí
například společnosti Fujitsu či Olympus.
Současnost
V poslední době jsme měli možnost seznámit se a vyzkoušet některé produkty
určené právě pro zálohování většího objemu dat. Velmi stručně vám proto sdělím,
s čím se můžete v obchodech setkat.
Iomega Zip drive
Populární "zipka" je na našem trhu v několika provedeních již dlouhou dobu.
Není proto divu, že je mezi ostatními produkty nejznámější a snad nejvíce
rozšířená. Mechaniky Zip jsou v prodeji v externím provedení s paralelním
rozhraním, USB portem nebo jako zařízení SCSI. K dispozici jsou také interní
jednotky, které používají připojení IDE nebo SCSI.
Dosud prodávané produkty s disky pro uložení 100 MB dat byly v současnosti
doplněny i mechanikami, které pracují s médii 250 MB. Přitom jsou zpětně
kompatibilní, takže není na problém v nich číst a zapisovat původní cartridge.
Střední přístupová doba je 29 ms a maximální přenosová rychlost se podle
použitého rozhraní pohybuje mezi 0,8 až 2,4 MB/s.
Iomega Jaz 2 GB
Iomega Jaz 2GB je vyráběna v externím i interním provedení s rozhraním SCSI.
Díky doplňujícímu Jaz Travelleru lze externí jednotku připojit také k
paralelnímu portu počítače. Snižuje se tím však přenosová rychlost.
Mechanika pracuje s výměnným diskem s kapacitou 2 GB, případně s dříve
vyráběným médiem 1 GB. Přístupová doba udávaná výrobcem je 10-12 ms, přenosová
rychlost se pohybuje mezi 4,9-8,7 MB/s. Při práci se disk otáčí rychlostí cca 5
400 ot./min.
Fujitsu MO drive
Magnetooptické mechaniky Fujitsu mohou pracovat s disky s kapacitou 128, 230,
540 a 640 MB. Mechanika s označením DynaMO 640AI je interní IDE zařízení s
přenosovou rychlostí dosahující 1,1-3,9 MB/s a přístupovou dobou 28 ms. Disk se
při práci otáčí rychlostí 3 600 ot./min.
Další jednotky Fujitsu MCF 3064SS a MCE 3064SS jsou interní SCSI mechaniky.
První z nich poskytuje disku rychlost 3600 ot./min, přístupová doba činí 23 ms
a přenosová rychlost je 1,09-3,9 MB/s. Druhá pak roztáčí disk až na 4 550
ot./min, má stejnou přístupovou dobu jako předcházející modely a přenosovou
rychlost až 4,9 MB/s.
Novinkou společnosti Fujitsu je mechanika s označením MCD 3130SS, někdy uváděna
jako GigaMO. Dokáže pracovat nejen s disky od 128 do 640 MB, ale také s novými
cartridgemi pro uložení 1,3 GB dat. Přenosová rychlost se pohybuje mezi 1,3 a
4,9 MB/s, přístupová doba činí 28 ms a otáčky disku jsou 3 200 nebo 4 500
ot./min v závislosti na vloženém médiu.
Připojení
Uvedené mechaniky jsou zpravidla určeny pro počítače PC s operačními systémy
DOS, Windows 3.x/95/98 a NT, zařízení s rozhraním USB je možné spojit i s
počítači Macintosh. Interní mechaniky se po správné montáži hlásí jako další
pevné disky.
Externí mechaniky vyžadují pro svou činnost instalaci do dávaných ovladačů. Ty
jsou dodávány společně s dalšími programovými nástroji pro zálohování dat a
formátování buď na disketách, nebo na CD-ROMu. S mechanikami je často dodáváno
také jedno médium zdarma.
Ceny
Vlastní technická specifikace výrobků je jistě zajímavá, avšak k celkovému
posouzení jsou důležité i údaje o pořizovacích cenách. Z tohoto porovnání by
nejlépe dopadla interní mechanika Iomega Zip 100 a nejhůře jednotka Fujitsu
GigaMO. Stejně tak lze sledovat i ceny jednotlivých médií, kde jsou nejlevnější
disky Zip 100 a nejdražší cartridge Jaz 2 GB.
Takové stručné zhodnocení však pro posouzení užitné hodnoty jednotlivých
produktů rozhodně nestačí. Podle našeho názoru je třeba zjišťovat celkové
provozní náklady, nutné pro uložení určitého množství dat. Teprve po
vyhodnocení takových údajů se může uživatel správně rozhodnout k nákupu
jednotky, která mu nejlépe vyhovuje.
V tabulkách, které jsme proto připravili, se můžete seznámit s přehledem cen u
jednotlivých mechanik, nákladů na pořízení disků a také s výběrem nákladů na
uložení 0,5-50 GB dat. U mechanik Fujitsu jsou započítány hodnoty pro běžná
média i pro cartridge OW. Takové disky jsou dražší, avšak při práci s nimi
mechanika dokáže zpracovat data rychleji o 20-30 procent.
Jiné způsoby uložení dat
Pro úplnost je třeba zmínit také další způsoby pro uložení důležitých dat.
Jedná se například o páskové jednotky, které již byly popisovány v předchozích
číslech Computerworldu. Vzhledem k neustálému poklesu cen mechanik CD-R a CD-RW
může být zajímavou volbou právě taková jednotka. Tím spíše, že i náklady na
nákup zapisovatelného nebo přepisovatelného CD se dostaly na uživatelsky
příjemnou výši. I těmto jednotkám jsme věnovali prostor v minulých vydáních.
Zbývá tak už jen zmínit možnost poslat svoje data na volný prostor v síti
Internet. Nabídek na takové uložení dat je celá řada. Podle společností, které
tyto služby nabízejí, je přenos i zabezpečení na jejich serverech na vysoké
úrovni. Takovému tvrzení sice můžeme důvěřovat, ale nemáme mnoho možností, jak
jej skutečně ověřit. I v případě, že skutečně nemůže dojít k neoprávněné
manipulaci s vloženými soubory, zůstává pro tuzemského uživatele dostatek
překážek, proč se těmto službám vyhnout.
Zmínit se lze o omezeném místě vlastní schránky, která bývá v rozsahu 10-30 MB,
avšak vážnějším problémem je rychlost přenosu dat. Připojením k WWW pevnou
linkou nebo kabelem televizní společnosti rozhodně nedisponuje většina majitelů
počítačů. Využití běžného modemu a komutované linky pak bývá velmi pomalé a
díky poplatkům za telefon může vyjít stejně draze, jako zakoupení některé z
mechanik.
Závěr
Pokud stále ještě váháte, kterou mechaniku si budete pořizovat, trochu vám
napovím. Zálohování na diskety nebo mechaniky Zip 100 je cenově nejvýhodnější
pouze při nízkých obje-mech dat. Pro ukládá-ní velkého množství dat jsou
výhodnější magnetooptic-ké mechaniky, ovšem zde je třeba počítat s vyšší
pořizovací cenou. Obdobně je tomu u jednotek Jaz 2 GB, avšak zde hraje hlavní
roli ze
jména vyso-ká přenosová rychlost a menší počet médií,
který pro práci budete potřebovat.
Interní zařízení obecně poskytuje vyšší rychlost práce s daty, externí jednotky
naopak umožňují snadné připojení k různým počítačům, a tím i snadnou
přenositelnost dat.
Podle dokumentace jednotlivých výrobců by měla data v nezměněné podobě tedy
umožňující bezproblémové přečtení vydržet nejdéle na MO discích pro mechaniky
Fujitsu. Zde uvádí výrobce plánovanou dobu až čtvrt století. Konkurenční Iomega
Jaz hovoří o 10 letech. Nakolik jsou tato slova pravdivá, ukáže pochopitelně až
čas.
Jednotlivé popisované produkty nám pro zpracování zapůjčila společnost Actebis
Computer, která nám sdělila také pořizovací ceny mechanik a disků. Ceny jsou
uváděny včetně DPH.
9 2221 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.