Kancelář pro každého Microsoft Works 4.5a

Program Microsoft Works je navržen jako jednoduchý kancelářský balík, který je určen pro méně zkušené a méně ná...


Program Microsoft Works je navržen jako jednoduchý kancelářský balík, který je
určen pro méně zkušené a méně náročné uživatele. Typickými uživateli tohoto
produktu by tedy měli být domácí uživatelé a malé kanceláře. Tento balík v sobě
integruje jednoduchý textový editor, tabulkový kalkulátor, databázi a kreslicí
modul.
Ačkoliv tento produkt nebyl poslední dobou Microsoftem v České republice příliš
prezentován, zhoršená ekonomická situace a nedostatek finančních prostředků
přiměly Microsoft znovu navrátit řadu Works na český trh a lokalizovat jej.
Technické požadavky
Nároky programu na technické vybavení jsou na dnešní dobu opravdu skromné
postačí běžný počítač s 16 MB paměti a cca 100 MB volného prostoru na disku.
Tištěná dokumentace k programu je velmi strohá a zaměřuje se v podstatě jen na
instalaci a základní úkony s programem.
Popis produktu
Jelikož se jedná o produkt určený pro nezkušené uživatele, snažil se Microsoft
maximálně zjednodušit jeho používání. To se projevuje především velkým
množstvím průvodců, kteří vám pomohou s tvorbou různých typů textových
dokumentů, tabulek a databází. Tito průvodci vám poradí např. se psaním dopisu
nebo životopisu, s tvorbou faktury, kartotéky adres anebo ceníku.
Zajímavým způsobem je v programu Works řešena nápověda. Ta se standardně
zobrazuje ve zvláštním okně na pravé straně aplikace, a umožňuje tak stále
sledovat nápovědu i vytvářený dokument. Okno s nápovědou obsahuje (téměř
kompletní) seznam příkazů, které jsou v dané situaci k dispozici. Po kliknutí
na některý z nabízených příkazů se zobrazí návod, jak krok za krokem tuto
funkci použít. Možné je též vyhledávání pomocí rejstříku. Works také obsahují
řadu "kurzů", které seznamují uživatele s různými nástroji.
Works 4.5a přirozeně podporují základní formátování textu. Pro text je možné
nastavit font, způsob zarovnávání, způsob odsazování, odrážky, obrysy a
sloupce. Mezi další nástroje se řadí program na kontrolu pravopisu, slovník
synonym a podpora rozdělování. Jako náhrada stylů jsou ve Works snadné formáty,
které fungují na podobném principu. Naopak není podporováno generování obsahů a
rejstříků.
Svět není jen text...
Tabulkový kalkulátor ve Works je určen pro tvorbu jednoduchých tabulek, které
nevyžadují složité výpočty. Je také nutné počítat s tím, že kalkulátor ve Works
je pouze "dvourozměrný" tabulka tedy neobsahuje více listů jako např. v Excelu.
Při tvorbě tabulek je možné nastavovat font, velikosti buněk, zarovnávání, typ
buňky, obrysy, pozadí apod. Typ buňky může být jeden z různých numerických
typů, datum, čas, logická hodnota apod. Pro jednotlivé typy buněk je ještě
možné nastavovat další parametry. Tento tabulkový kalkulátor však obsahuje také
základní sadu funkcí, které tabulkové kalkulátory používají. Pro tvorbu vzorců
lze použít jednoduchého průvodce. Pro rychlé naformátování je k dispozici
funkce "Automatický formát".
Na tabulky úzce navazuje modul na výrobu grafů. Works umožňují vyrobit z
tabulky několik základních typů grafů, které je možné opatřit legendou a
popiskami. Grafy se nevkládají přímo do tabulky, ale jsou zobrazeny ve
zvláštním okně.
Tabulky a grafy jsou ve Works OLE objekty, takže je možné je vkládat do
textového editoru (resp. do jiných aplikací). Podporována je též editace na
místě a přenášení objektů mezi okny.
Databáze je další z nástrojů Works. Databáze je však poněkud nadnesený pojem
spíše bych volil slovo "kartotéka". Tvorba databáze se vlastně omezuje na
tvorbu vstupního formuláře, který bude sloužit pro vstup dat. Tato kartotéka
umožňuje práci pouze s textovými položkami, u kterých není ani nutné
specifikovat délku. Do formuláře lze kromě databázových položek vložit textové
popisky, obrázky, rámečky apod. Ostatně, tato databáze není ani stavěna na
nějaké rozsáhlé evidence maximální počet záznamů v databázi je 32 000.
Databázi můžeme třídit podle různých kritérií. Je možné ji prohlížet několika
způsoby jako formuláře anebo jako seznam. Na databázi je též možné vytvářet
jednoduché dotazy (např. kteří lidé žijí v Praze) a jednoduché sestavy (např.
průměrné platy různých profesí ve firmě). Databázi je též možné použít jako
zdroj dat pro textový modul Works, kdy je databáze použita např. jako zdroj
adres pro hromadnou korespondenci.
Program Works také obsahu-je komunikační terminál, který umožňuje terminálový
přístup pomocí modemu. V době Internetu však má tato funkce už jen mizivý
význam alespoň pro cílovou skupinu uživatelů tohoto produktu.
Pro tvorbu jednoduchých vektorových obrázků je dodáván Microsoft Draw. Tento
modul je ta-ké OLE serverem, takže kromě Works může vkládat kresby do
libovolných aplikací. Microsoft Draw umožňuje základní práci s vektorovou
grafikou tedy kreslit přímky, křivky, elipsy, obdélníky, texty apod.
K Works se dodávají ještě další OLE servery. Je to např. galerie klipartů s
několika obrázky. Tyto obrázky je možné použít ke zkrášlení vašich dokumentů.
Další server je WordArt, který umožňuje vytvářet různé deformované titulky,
které čtenáře zaujmou. Pro náročné je dodáván Microsoft Equation pro tvorbu
vzorců a rovnic.
MS Publisher
Program Publisher, který se dočasně dodává s programem Works, je jednoduchý DTP
program. Je určen pro tvorbu profesionálních tiskovin letáků, brožurek,
pozvánek apod. Ačkoliv je jeho ovládání poměrně jednoduché, není tento program
určen přímo pro laiky.
Praktické zkušenosti
V programu mi chybí několik málo praktických funkcí, na které jsem si zvykl z
balíku Office. Mám na mysli především průběžné kontrolování pravopisu, možnost
rychlého sečtení několika buněk jejich označením a trojrozměrné tabulky. Je ale
třeba si uvědomit, že cena balíku Works je velmi příznivá cca 2 500 Kč a proto
bude možná část uživatelů ochotna tyto vymoženosti oželet. Překvapivě ale Works
neobsahují žádnou podporu pro Internet a to ani ve formě prostého exportu do
formátu html obdobné programy (např. ClarisWorks) tuto základní podporu mají.
Pokud budete spolupracovat s uživateli, kteří používají programy Office, mohou
nastat určité problémy. Nejméně problémů bude u textových dokumentů při
konverzi přijdete pravděpodobně jen někdy o nějaké formátování. Problémy ale
pravděpodobně nastanou u tabulek, které jsou u Works (na rozdíl od Excelu)
pouze dvourozměrné. Ačkoliv je možné si vybrat, který list chcete zkonvertovat,
tabulky, které provádějí výpočty "napříč listy", budou prakticky nepoužitelné.
Taktéž se mi nepodařilo zkonvertovat tabulku z Excelu 97/2000.
A konečně zapomeňte na konvertování dat z programu Access do Works (nebo
opačně) rozdíly mezi těmito databázemi jsou opravdu příliš velké.
Závěr
Microsoft Works poskytují alternativu pro ty, pro které je Microsoft Office
zbytečný přepych anebo mají "hlouběji do kapsy". Spoustu funkcí z Microsoft
Office v tomto balíku nenajdete, ale přesto tento program zcela postačí pro
domácí využití anebo pro využití v malých firmách. Pro profesionální uživatele
je ale určen Office.
Poznámka: Microsoft Works se prodávají také jako OEM produkt, který je možné
zakoupit s novým počítačem za výhodnější cenu.
9 1545 / orn
SHRNUTÍ
MS Works 4.5a CZ
Integrovaný balík kancelářských programů
lPlus: výhodný poměr cena/výkon, průvodci
lMinus: chybí podpora Internetu, chybí některé exportní a importní filtry
lMicrosoft, Praha
Tel.: 02/611 97 111
Fax: 02/611 97 100
info@microsoft.cz
www.microsoft.cz
lCena (vč. DPH): 2 216 Kč (vč. MS Publisher 98)
lPlatforma: Windows 95, 98,
NT 4.0

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.