Kancelářské aplikace v roce 2006

Microsoft Office 12 přináší především nový formát ukládání a výměny dokumentů v XML. Společnost Microsoft...


Microsoft Office 12 přináší především nový formát ukládání a výměny dokumentů v
XML.


Společnost Microsoft připravuje na druhou polovinu roku 2006 vydání další
generace svého balíku kancelářských aplikací s kódovým označením Office 12.
Vývoj nové verze trvá obvykle 3 roky a staví nejen na empirických zkušenostech
získaných z provozu předchozích vydání, ale i na vědeckém výzkumu divize
Microsoft Research.
Výsledky práce vědců se posléze objevují v reálně nasazených produktech,
například v podobě samoučících se filtrů elektronické pošty, rozeznávání
psaného textu či řeči. Vlastní vývoj potom začíná rokem přípravy kódů a druhým
rokem úprav, testování a stabilizace finální verze. Microsoft dále přislíbil
zásadní změny v uživatelských rozhraních (Ribon) a významný posun v grafické
úrovni produkovaných výstupů.

Svět XML
Jak jsme již dříve informovali, bude výchozím formátem aplikací Word, Excel a
PowerPoint otevřený XML formát Microsoft Office (Microsoft Office Open XML).
Podpora jazyka XML (Extensible Markup Language) byla ovšem u těchto aplikací
přítomna již od verze Office 2000.
Zavedení nového formátu je dle informací společnosti součástí snahy Microsoftu
o zvýšení interoperability uživatelských dat a současně i tržní příležitostí
pro další producenty softwaru. Pozorovatelé segmentu ICT uvádějí, že XML
představuje v současnosti velmi progresivní a perspektivní nástroj výměny i
archivace dat (v roce 2010 Microsoft očekává, že 75 % všech dokumentů bude
vytvářeno v XML).
Mezi další výhody nového formátu patří i menší velikost souborů (segmentace
dokumentů a komprimace technologií Zip), snadnější obnova dat z poškozených
souborů (například kontrolním součtem CRC, Cyclic Redundancy Check) a vyšší
úroveň zabezpečení souborů a práce s nimi (strojová čitelnost obsahu či
odstranění identifikačních částí). Díky přenositelnosti a otevřenosti XML již
nebude problematický přenos dokumentů mezi různými verzemi Office nebo
aplikacemi třetích stran. Současně vývojáři zachovali možnost ukládat vytvořený
obsah aplikací i do starších binárních formátů.
Podniková sféra na novém formátu ocení především schopnost snadné integrace
dokumentů Office s podnikovými informačními systémy. Současně byla vyzdvihnuta
podpora uživatelských schémat, jež umožní například provádění hromadných změn v
dokumentech. Stejné pozornosti se dostalo i možnostem automatizace a strojového
zpracování obsahu souborů. Pro starší verze Office (od vydání 2000) Microsoft
připravuje doplňkové moduly oboustranných konvertorů. Pro hromadnou konverzi
dostanou podniky k dispozici obdobné velkoobjemové převodníky.

Šest směrů investic
Společnost Microsoft si vytýčila 6 hlavních témat, do kterých v rámci vývoje a
budování produktů Office System investuje.
n Individual Impact: Cílem v této oblasti je poskytnutí nástrojů pro zvýšení
produktivity a efektivnosti uživatele. Dále se vývojové snahy orientují na
zvyšování uživatelské soběstačnosti, rozšiřování možností tvorby a potenciálu
nápověd.
n Enterprise Content LifeCycle: Téma se zaměřuje zejména na další rozvoj
technologií SharePoint a Information Rights Management. Práce s dokumenty,
jejich správa včetně verzování a kontrola obsahu představují další z priorit
oblasti.
n Collaboration: Cílem vývoje je nabídnout uživatelům integrovanou, sdílenou a
efektivní komunikaci všemi dostupnými prostředky. n Knowledge Discovery and
Insight: Kromě vyhledávání informací a expertů v rámci organizací je důraz
kladen na sběr a publikaci Business Information. Centrálně řízené prameny mají
být zdrojem pro veškeré změny v nabízených sestavách.
n Information Worker Solutions: Vyvíjené zásady směřují k unifikaci architektur
a řešení a k integraci Office System s podnikovými systémy.
n Fundamentals: Prioritami této oblasti jsou bezpečnost, spolehlivost,
jednoduchost nasazení a dostupnost aktualizací.

Harmonogram přípravy
První betaverze Office 12 bude předána vybraným partnerům Microsoftu v
listopadu 2005. Vydání druhé betaverze je plánováno na únor roku 2006 a
společnost při něm zaměřuje zhruba 1 milion uživatelů. Předpokládané
představení finální verze se má odehrát v září 2006.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.