Kapesní počítače v Česku

Integrovaná řešení na vzestupu Nedávno jsme vás informovali o klesajícím celosvětovém zájmu o zařízení PDA. Si...


Integrovaná řešení na vzestupu
Nedávno jsme vás informovali o klesajícím celosvětovém zájmu o zařízení PDA.
Situace pro oblast střední Evropy je, jak dokazuje nedávno zveřejněná studie
firmy IDC, podobná, i když propad podílu PDA na úkor integrovaných zařízení
není tak dramatický.
Spotřebitelé a společnosti ve střední Evropě podle analytiků IDC investovali do
kapesních počítačů a chytrých telefonů (dále jen SHD) během roku 2002 a v 1.
pololetí 2003. V roce 2002 vzrostl regionální trh s SHD o více než 50 % a v
první polovině 2003 dokonce téměř zdvojnásobil svůj objem. Region zahrnuje
Chorvatsko, Českou republiku, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Přitom
nejvíce produktů se ve zmiňovaném období prodalo v České republice.
Podle Jana Širokého z firmy IDC spotřebitelé v uvedeném regionu začínají mít
daleko větší přehled a nároky. Je pravděpodobné, že skutečná přidaná hodnota
bude při nákupu nového kapesního zařízení hrát stále důležitější roli.
Tato skutečnost se odráží v odlišné dynamice dvou hlavních částí SHD trhu
kapesních počítačů (klasické samostatné PDA) a integrovaných zařízení. Zatímco
integrovaná zařízení prožívají svůj boom, trh s kapesními počítači se začal
chovat jako trh vyspělý a rostl konzervativněji. V roce 2002 představovala
integrovaná zařízení (jako například Nokia 7650 či Communicator 9210i) okolo 37
% celkového trhu SHD, a během v 1. poloviny 2003 dokonce činila plnou polovinu
trhu. Vzhledem k popularitě integrovaných zařízení byla Nokia v uvedeném období
jednoznačně nejúspěšnějším SHD výrobcem ve střední Evropě a prodala v roce 2002
celkově o 40 % více SHD zařízení než její nejbližší konkurent. V 1. pololetí
2003 se Nokii podařilo obsadit přes 40 % českého SHD trhu. Avšak například na
Slovensku Nokii předstihla v roce 2002 společnost HP.
V roce 2002 představovala Česká republika 33 % trhu SHD ve střední Evropě a v
první polovině roku 2003 toto číslo vzrostlo na více než 38 %. Polsko skončilo
na druhém místě s 30 % trhu.
IDC předpokládá, že SHD trh ve střední Evropě bude i nadále růst. Integrovaná
zařízení ovládnou trh a očekává se, že do konce roku 2007 vzroste jejich podíl
až na 85 %. Mírný růst čeká i tradiční kapesní počítače.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.