Kapitán si věří

Aplikační balík SAP R/3 je už fenoménem. Myšlenka na automatizaci a integraci podnikových procesů v softwarovém balí...


Aplikační balík SAP R/3 je už fenoménem. Myšlenka na automatizaci a integraci
podnikových procesů v softwarovém balíku přiměla desetitisíce velkých i malých
firem, aby se vrhly na oblast podnikových aplikací a potýkaly se s problémy,
které přinášejí. Firma SAP se sídlem v německém Walldorfu nadále přitahuje
nejúspěšnější finančníky, a její zakladatel a současný spolupředseda a výkonný
ředitel Hasso Plattner hovoří o budoucnosti SAPu a celého aplikačního průmyslu.
V které oblasti očekáváte největší růst? Máte dominantní postavení u firem,
které se umístily na žebříčku Fortune 500. Ale vzhledem k tomu, že ony už tyto
systémy koupily a předpokládají, že je budou mít řadu let, jak chcete v této
souvislosti udržet další prodej?
Existuje rozšířená, avšak mylná představa, že SAP je tady jenom pro velké
firmy. Když se ale podíváte, máme 7 000 implementací a většina z nich tudíž
nemůže patřit do Fortune 500. Máme 9 000 zákazníků a na žebříčku Fortune 500 je
jen 500 společností. Takže více než 50 % našich implementací je u firem s
příjmy pod 500 mil. dolarů.
Předpokládáte, že budete prodávat více středním zákazníkům nebo velkým firmám?
Budoucí růst příjmů bude pocházet z několika zdrojů. Především můžeme dokázat,
že jsme stále ještě schopni prodávat v rámci naší současné zákaznické základny.
Pak můžeme prodávat na středním trhu to znamená v americkém měřítku malé až
střední podniky v rozmezí 20 až 200 mil. dolarů. To je realizováno nepřímým
prodejem, alespoň v Severní Americe. Všechny tyto segmenty rostou a navíc jsme
před rokem zahájili náš oborově zaměřený program tzv. IBU (Industry Business
Unit). To znamená vývoj specifického softwaru pro určité průmyslové odvětví,
který se bude rozvíjet v souladu s daným průmyslem a poroste v rámci firmy
působící v tomto průmyslu. Také zkoušíme naprosto nové aplikace, to, co se dnes
označuje jako "front office". I když je pravda, že v této oblasti už působíme
nějakou dobu, nyní přicházíme na trh s celým souborem aplikací. A to je další
oblast, ve které spatřujeme obrovský potenciál.
Loni jste na Sapphiru uvedli program, u něhož je software už nainstalován na
hardwaru. Co jiného jste udělali pro urychlení a usnadnění implementace vašeho
systému?
Různé věci. Především je to ta zmiňovaná technická implementace, která je
"ready to run", tedy připravená k provozu. Další je například řešení, kdy
hardware a komunikační prvky jsou předkonfigurovány, takže systém zná tiskárnu
a ví, jaký druh sítě se bude používat. Také máme šablony připravené pro
specifická odvětví průmyslu, kdy nastavujeme systém pro dané odvětví a
urychlujeme tím proces konfigurace. Na zdokonalování tohoto systému ještě stále
vynakládáme velkou spoustu peněz, několik set milionů dolarů ročně. Z toho je
zřejmé, že na zkrácení doby implementace se neustále pracuje.
V kom vidíte svého největšího konkurenta? Baan je velmi orientován na střední
trh, Oracle je zaměřen na aplikace a PeopleSoft si vede také celkem dobře. Jaké
máte obavy z konkurence?
Vlastě žádné. Přesto jsme stále trochu paranoidní. Většina z našich konkurentů
má na krku dost vlastních problémů. Víte, jaké problémy má Baan, jak provádějí
implementaci a jak se u nich vytvářejí zisky. A s tím já mám problém. Takže
vlastně není pravda, že Baan je až tak úspěšný na středním trhu, protože my
jsme na tom trhu lídr v tom, co je naše doména, jasný lídr. A pokud jde o
Oracle, jenom vám ocituji, co řekl jeden z jeho viceprezidentů v časopise
Forbes: "Aplikace jsou jednoduchá věc, tak jednoduchá." Nevím, jestli to je to
pravé pro Larry Ellisona. Mohl by se začít nudit. Jestli tohle je postoj celé
společnosti, tak už ji za konkurenci nepovažuji.
Začne vás někdy nudit vývoj podnikových aplikací?
To člověka nemůže nudit. Je to stále složité a každý zákazník je další výzvou,
takže musíte běžet tak rychle, jak jen dokážete. A my už běžíme 26 let a máme
možná víc zkušeností než Oracle. Nemůžeme se zastavit a nemohli bychom nikdy
říct, že obor aplikací začal být natolik jednoduchý, že bychom snad měli dělat
něco jiného, jinak se začneme nudit. Naše firma a naši zákazníci by nás za
takovýhle výrok zabili.
Objevují se zkušenosti obchodních partnerů, kteří se připojují k SAPu
elektronickou cestou. Jaké jsou vaše plány v oblasti elektronického obchodování
na Internetu?
Oblast e-businessu je pro nás v současnosti jednou z hlavních priorit. Už před
2,5 lety jsme definovali otevřená rozhraní (Business APIs). Jejich
prostřednictvím může kdokoliv využívat naše systémy jako základ pro své
aplikace. Máme více než 800 softwarových partnerů, z nichž většina sídlí v
Severní Americe. S naší iniciativou business-to-business budeme schopni
zajistit nejenom komunikaci mezi jednotlivými systémy R/3, ale navíc zahrneme
řadu internetových aplikací nebo aplikací, které obsahují internetovou bránu.
Předpokládáte, že by se vaše řešení mohlo stát standardem?
Nevím, jestli by SAP měl vlastnit standardy, ale jsme ochotni diskutovat o
našich zkušenostech, které máme v této oblasti a sdílet tento "formát
obchodních transakcí". Jsme ochotni diskutovat s IBM, Microsoftem, Oraclem a s
ostatními partnery v této oblasti nebo i s konkurencí o vytvoření standardů pro
výměnu obchodních dat. Avšak my nemůžeme čekat, až se podobná jednání
uskutečnění. Musíme vyvíjet a prodávat řešení, je tady obrovská příležitost,
kdy 17 tis. našich stávajících instalací systému R/3 bude moci mezi sebou
komunikovat.
Jeden z největších hitů v oblasti podnikových aplikací je komponentizace. Jaká
je nejvýznamnější změna při využití plně komponentových aplikací? Je to
snadnost provádění upgradů nebo spíše možnost individuálních úprav a napojení
produktů třetích stran?
Význam komponentizace leží někde úplně jinde. Pokud bude provedena důsledně,
přinese snížení výrobních nákladů pro jednoho dodavatele prostřednictvím vývoje
jiného dodavatele. Automaticky to nepovede do světa, ve kterém budete moci
zaměňovat komponenty vyvinuté různými dodavateli. Je dobré studovat
komponentizaci v leteckém nebo v automobilním průmyslu, tam k tomu přešli ve
svém zájmu, z důvodu snížení nákladů na vývoj vlastních komponent.
A proto vzniká trh, na kterém jedny softwarové společnosti budou vyvíjet
komponenty pro druhé. Čeká nás ještě dlouhá cesta, ale už to začalo.
Komponentizace určitě významně ovlivní další směr vývoje podnikových aplikací,
ale těžko se stane to, v co někteří lidé věří že budete moci vzít převodovku z
BMW, vložit ji do VW a ono to bude automaticky fungovat, nebo dokonce lépe než
s převodovkou od VW.
Které technologie budou mít podle vás v nejbližších 3 letech největší vliv? Už
jsme se bavili o komponentizaci a Internetu, které další technologie budou
významné?
Nejdříve bych rád objasnil jednu věc. Komponentizace je problém, kterým se
zabýváme od té doby, co jsme založili firmu. Ve skutečnosti už bych o tom mohl
napsat knihu jde vlastně o interní strukturu, jak organizujete programy a
jejich vývoj a myslím, že jsme v této oblasti udělali kus práce.
Nejdůležitější technologie? Myslím, že to nebude žádná konkrétní technologie.
Bude to kombinace všeho. Java je dobrý programovací jazyk a bude mít slušný
podíl trhu, ale není to jediný programovací jazyk. Internet má velký význam,
ale není jediným způsobem komunikace. Existuje spousta interních sítí,
podnikových a privátních sítí a všechny mají svůj podíl na trhu. Proto se bude
spíše jednat o kombinaci několika věcí.
Technologickým milníkem bylo, když výkon procesorů šel nahoru a současně cena
klesala. Dalším významným krokem bude spolehlivá a rychlá komunikace pro
všechny lidi na světě. Ta bude mít význam pro každého. Sice už jsme vykročili,
avšak ještě nás čeká dlouhá cesta.
8 2802 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.