Karel Taschner Ň šéfredaktor Computerworldu

Okolo 70 % IT profesionálů souhlasí s výrokem soudce Thomase Penfield Jacksona, který potvrdil, že Microsoft má v oblas...


Okolo 70 % IT profesionálů souhlasí s výrokem soudce Thomase Penfield Jacksona,
který potvrdil, že Microsoft má v oblasti operačních systémů na platformě PC
monopolní postavení. Z průzkumu, který v průběhu minulého týdnu provedli naši
kolegové z amerického Computerworldu, dále vyplynulo, že 65 % amerických
počítačových odborníků uznává, že aktivity Microsoftu měly pozitivní vliv na
vznik softwarových standardů a kompatibilitu počítačových aplikací.
Méně než pětina (17 %) ze 132 respondentů preferuje drastické řešení problému,
které by mohlo vyústit v rozdělení Microsoftu na více samostatných společností.
Jak je vidět z dalších výsledků, uživatelé jsou již vleklým sporem poněkud
unaveni a výrok soudce Jacksona překvapil jen málokoho. 51 % dotázaných se
vyslovilo k pokračování dohledu nad obchodními praktikami Microsoftu a 29 %
doporučuje soudem nařízené restrikce obchodních aktivit Gatesova impéria.
Soud zveřejnil své stanovisko k porušení antimonopolního zákona společností
Microsoft v pondělí 3. dubna. O pár hodin později se na světových informačních
serverech objevilo velké množství komentářů a spekulací na téma praktického
dopadu na Microsoft i uživatele jeho produktů. Nejčastější názor je, že na
koncové uživatele mají současné legislativní problémy Microsoftu zanedbatelný
vliv.
Pouze 5 % respondentů průzkumu přiznalo zhoršení svého postoje k Microsoftu od
začátku soudního řízení. 95 % dotázaných svůj vztah k Microsoftu nijak
nezměnilo. 95 % počítačových odborníků zodpovědných za nákup softwaru
odpovědělo, že v budoucnosti hodlají nadále nakupovat produkty společnosti
Microsoft.
Současné problémy Microsoftu s americkými zákonodárci přesto mohou nahrát
zvýšené oblibě dalších operačních systémů. Úvahy o přechodu na jinou platformu
potvrdilo 11 % dotázaných. Nejčastěji citovaným alternativním operačním
systémem, je samozřejmě Linux (73 %).
46stránkový rozsudek, který soudce Jackson přečetl, se v minulém týdnu stal
nejžádanější WWW stránkou (http://usvms. gpo.gov/) americké justice. Ačkoli
soudní listiny jistě nepatří k nejzajímavějšímu čtivu, pročtení rozsudku ke
kauze Microsoft rozhodně stojí za to. Dozvíte se zde např., ze kterých
precedenčních případů obžaloba vycházela (AT@T versus stát, Intel versus
Intergraph). K porozumění tomuto případu, který může výrazně ovlivnit vývoj
celého trhu IT, je přečtení rozsudku přínosné, takže pokud si chcete na kauzu
Miscrosoft versus 19 amerických států udělat svůj vlastní názor, nelze než
přečtení rozsudku doporučit.
Další kolo soudního řízení proběhne 24. května. V mezidobí se můžeme těšit na
množství spekulací. Nejzajímavějším se podíváme na zoubek již v některém z
dalších vydání Computerworldu či na stránce http://www.cw.cz.
0 1026 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.