Každý jsme hlava na něco jiného

Česká soukromá společnost AutoCont slaví v tomto roce 15. výročí. O jejím vývoji, budoucích plánech, úspěších ...


Česká soukromá společnost AutoCont slaví v tomto roce 15. výročí. O jejím
vývoji, budoucích plánech, úspěších i omylech jsme si povídali s Martinem
Grigarem, zakladatelem a generálním ředitelem AutoContu.

AutoCont původně začínal jako výrobce PC. Jak byste definoval jeho nynější
oblast působení po 15 letech na českém trhu?
Popsat současný stav AutoContu několika větami není určitě jednoduché. AutoCont
je dnes velký holding, jehož jednotlivé části působí v celé šíři IT trhu. Od
výroby PC a distribuce přes prodej zboží a služeb až po implementaci
informačních systémů, outsourcing a systémovou integraci. Společnosti, jako
jsou AT Compus (výroba PC), AT Computers (distribuce), Comfor Stores (retailový
řetězec), AutoCont CZ a AutoCont SK, zaměstnávají dohromady více než tisíc
lidí. Samotný AutoCont ale můžeme vnímat jako firmu skládající se ze dvou
částí. První je zaměřena na velké společnosti a státní správu, druhá na segment
menších a středních firem. Pro oba tyto segmenty samostatně budujeme naše
kompetence, obchodní a implementační postupy a v jejich rámci spolupracujeme se
všemi významnými světovými firmami.

Jak hodnotíte svoji současnou pozici na tuzemském trhu? V čem je vaše největší
síla v porovnání s konkurencí?
Pokud bereme v úvahu české dodavatele na trhu informačních technologií, tak
jsme rozhodně největší. Vzhledem k tomu, že zde není firma s obdobně širokým
zaměřením, těžko se mi činí konkrétní porovnání s konkurencí. Mohl bych říci,
že hlavní silou je rozsáhlá pobočková síť, velký počet špičkových specialistů,
finanční stabilita, loajální zákazníci... To všechno však v té či oné míře mají
i ostatní.
Domnívám se, že naší hlavní výhodou je způsob práce a myšlení našich lidí.
Snažíme se pečlivě vnímat reálné přínosy informačních technologií pro naše
zákazníky a podle toho neustále uzpůsobovat nabídku. Usilujeme také o to
konstruovat naše projekty tak, abychom tyto přínosy byli schopni zákazníkům
garantovat.

V poslední době jste velmi aktivní v oblasti virtuální infrastruktury. V čem
vidíte její perspektivu?
Virtualizací základní infrastruktury jsme se začali zabývat už přede dvěma lety
a máme již více než desítku referencí v plně produktivním prostředí. Do
budoucna vidíme perspektivu ve dvou oblastech. První je konsolidace serverového
prostředí, tedy dostat velký počet serverů ze starého nevyhovujícího hardwaru
na nový a ten optimálně využít. Druhou oblastí je pak zvýšení dostupnosti
klíčových aplikací. Virtualizace přináší zásadní úspory jak při implementaci,
tak při provozu IT a považujeme ji i do budoucna za jednu z klíčových
technologií.

Letos končí centrálně financovaný projekt Internet do škol, v němž byl AutoCont
velmi aktivně zaangažován. Již od samého počátku jej ale provázely pochybnosti.
V čem byl podle vás největší problém?
Těch problémů bylo víc. Jednak se pochybnosti týkaly vlastní koncepce projektu,
zejména jeho centrálního pojetí. To je věc, na kterou mohou být různé názory,
ale kterou musel AutoCont, stejně jako ostatní firmy usilující o tuto zakázku,
respektovat. Vlastní realizace projektu a postoj většiny škol ukázal, že
zvolený způsob implementace technické infrastruktury byl funkční a přínosný. V
diskusích o Indoši se řešily také záležitosti, které s projektem realizovaným
AutoContem přímo nesouvisely, jako jsou například otázky týkající se
praktického využívání technické infrastruktury k výuce a vzdělávání učitelů.
Poslední problém se týkal samotného AutoContu. Naší chybou bylo, že jsme
projekt nezvládli dobře komunikačně. Soustředili jsme se na bezchybné provedení
a plnění všech požadovaných parametrů a nepostřehli jsme včas, že se kolem
projektu rozvířila široká diskuse, která se netýkala jen nás. Když jsme tyto
záležitosti pochopili, už se dalo napravit jen relativně málo.

Šli byste do podobných projektů snažících se řešit problémy informační
gramotnosti znovu?
Rozhodně ano, každá významná firma v oboru by se měla snažit získat tak
důležité a zajímavé projekty. Právě podobné výzvy umožňují firmám dále růst,
učit se a zdokonalovat se.

A jaké cíle jste si vytyčili do budoucna?
Jako firma pohybující se na špici oboru to máme s cíli poměrně jednoduché.
Musíme se na té špici udržet i nadále. Aktuálně je pro nás velkou výzvou rychle
rostoucí trh řešení a služeb pro segment malých a středních podniků. Všichni o
něm mluví, ale významnější objem obchodu na něm dělá málokdo. Celkově je pak
naším hlavním cílem přebudovat celou naši nabídku tak, aby přinášela zákazníkům
reálné přínosy do jejich vlastního podnikání.


Autocont je dodavatelem

ICT v ČR a SR. Na trhu působí od roku 1990 a z původního výrobce PC a prodejce
výpočetní techniky se firma rozvinula v holding patřící mezi největší systémové
integrátory v ČR a SR.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.