KB uvedla do provozu samoobslužnou zónu

V pondělí 15. 6. 1998 Komerční banka slavnostně uvedla do provozu transakční terminál, čímž bylo dokončeno vybaven...


V pondělí 15. 6. 1998 Komerční banka slavnostně uvedla do provozu transakční
terminál, čímž bylo dokončeno vybavení první kompletní bankovní samoobslužné
zóny v ČR. Toto zařízení zajistí klientům KB časově neomezený přístup k jejich
účtům a umožní rychlé a spolehlivé provádění základních bankovních operací.
Samoobslužná zóna, umístěná v hlavní budově KB v Praze na Příkopech, obsahuje
vedle bankomatu, nočního trezoru a tzv. nabíječe čipových karet také informační
terminál, výpisový terminál a poslední novinku transakční terminál. Tento
přístroj umožňuje klientům zadávání jednorázových i trvalých platebních příkazů
v Kč v rámci Komerční banky i do jiných peněžních ústavů. Zadávání příkazů se
uskutečňuje pomocí dotykové obrazovky terminálu. Systém je uživatelsky
příjemný, srozumitelně a s hojnými nápovědami vede klienta spletitou cestou
povinně vyplňovaných údajů. Podmínkou pro použití transakčního terminálu je
tzv. optický klíč, což je zařízení, umožňující bezpečnou identifikaci klienta.
Tento klíč může získat každý klient KB za poplatek ve výši 1 000 Kč, případně
je součástí některých speciálních služeb KB. Součástí prováděných transakcí na
novém terminálu je tisk potvrzení o zadání příkazu a jeho provedení. V případě
chybného zadání je možné příkaz stornovat u pracovníka na přepážce podle
vystaveného potvrzení o přijetí příkazu. Přístup k ostatním terminálům je
jednodušší informační terminál je přístupný bez omezení a výpisový pak s
platební kartou. První samoobslužná zóna dlouho jediná nezůstane. Během léta
přibude jedna v Praze na Václavském náměstí a v Ústí n. L., vzápětí budou
následovat obdobná zařízení v pobočkách KB v Liberci, Prostějově a v Brně.
(dar)
8 1412 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.