Kde najít data pro modelování terénu?

ArcView 3D Analyst nabízí uživatelům nástroje GIS k vytvoření vysoce kvalitních digitálních modelů terénu (DTM). D...


ArcView 3D Analyst nabízí uživatelům nástroje GIS k vytvoření vysoce kvalitních
digitálních modelů terénu (DTM). Data pro modelování jsou
dostupná v různých formách, v mnoha případech i na Internetu.
U.S.Geological Survey provozuje webová místa, která nabízejí přes FTP protokol
volná data
pro modelování terénu. Tato data si můžete stáhnout. URL Webu, provozovaného
skupinou USGS Earth Resources Observation System (EROS), je http://edcwww.
cr.usgs.gov/doc/edchome/ndcdb/ndcdb.html. Data terénu jsou dostupná jako
digitální elevační modely (DEM) a digitální čárové grafy (DLG) každému, kdo jim
důvěřuje a je dostatečně trpělivý při stažení těchto souborů.
Modely DEM v standardu formátu USGS se mohou bez problémů vkládat přímo do
ArcView 3D Analyst nebo ArcView Spatial Analyst. DEM nabízí síťová data v
rozličných úrovních rozlišení. Mohou být užívána jako základna pro detailní
modelování terénu, hydrologické modelování a v řadě dalších úloh.
DLG obsahují soubory vektorových dat mapovaných v různých měřítcích. Jednotlivé
soubory v sobě zahrnují prostorovou informaci včetně hypsografie (obrysových
čár), hydrografie (jezer, řek, potoků) a Public Land Survey Systemu (linií
sekcí). Soubory DLG dat mohou také obsahovat data z oblasti dopravy včetně
cest, železnic a hranic zemí.
Soubory DLG nabízejí znamenité datové soubory pro třírozměrné modelování terénu
s ArcView Analyst. Hypsografie je snadno konvertovatelná do triangulační
nepravidelné sítě (TIN). Čáry a mnohoúhelníky DLG dat, jako jsou jezera, řeky a
silnice, mohou být rovněž vloženy do TIN. K modelu je možné přidat i
uživatelsky vytvářená data v projekci UTM.
Modelovací procedura je něco sice komplikovaného, ale na druhé straně také
velmi strukturovaného a systematického. K dispozici je dnes několik metod
převodu dat z formátu DLG
do ArcView GIS. Před několika měsíci, v březnu 1998, přišli na výročním setkání
Society of Mining, Metalurgy and Exploration (SME) pánové Mike Princ, manažer
ESRI pro řešení v těžebním průmyslu, Bill Price z Black Rock Resource Company a
Charles E.Cook ze CBS Consultants s technickou zprávou popisují-cí takovou
proceduru. Tato zpráva s detailním popisem celé procedury, bude dostupná na
"těžařském" Webu ESRI http://www. esri. com/base/
industries/mining/mining.html, z něhož si ji můžete stáhnout i vy. Dále můžete
navštívit Web s daty skupiny EROS, najít vhodná data a stáhnout si třeba nějaká
data z naší části světa. A konečně ve finále převedete a vložíte data do
ArcView GIS a ArcView 3D Analyst a začněte zkoumat vytvořený model. Jak to může
vypadat, vidíte na obrázcích.(jam)
8 1587 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.