Kde sídlí webové stránky tuzemský webhosting pod lupou

Jako webhosting se označuje pronájem webového prostoru na internetu. Webhostingu se často říká také sdílený hosting ...


Jako webhosting se označuje pronájem webového prostoru na internetu.
Webhostingu se často říká také sdílený hosting nebo virtuální hosting.
Podnikatelé a soukromé osoby, jež se chtějí prezentovat na internetu, vystavují
své webové stránky na serveru poskytovatele webhostingu. Za tento pronájem
webového prostoru platí měsíční, čtvrtletní nebo roční splátky. Součástí
webhostingu je většinou registrace a správa internetové adresy, tzv. domény.
Webhosting představuje nejsnadnější a nejekonomičtější variantu pro prezentaci
na internetu. Chce-li se firma, drobný podnikatel nebo osoba prezentovat na
webu nebo prodávat zboží a služby on-line, musí mít vlastní webový server s
určitým softwarovým vybavením. Dále musí být tento webový server permanentně
připojen k internetu. To jsou 2 nákladné investice, jejichž potřebu eliminuje
právě webhosting, kdy si zákazník pronajme prostor na webovém serveru, který je
připojen k internetu. Na webovém serveru pak sdílí místo s ostatními zákazníky
poskytovatele webhostingu. Odtud pochází název sdílený hosting.
Zákazníkovi odpadá nutnost investovat do vlastního hardwaru a do připojení.
Navíc webhostingové servery, na kterých si lze pronajmout webový prostor, mají
většinou velice kvalitní připojení k internetu, tzn. rychlé a spolehlivé. To
zajišťuje rychlou odezvu a snadnou dostupnost webových prezentací a aplikací.

Správa a aktualizace
Zákazník má časově neomezený přístup ke svým webovým stránkám, které může
aktualizovat a spravovat pomocí protokolu FTP (File Transfer Protocol). Stránky
jsou umístěny na diskovém prostoru dané velikosti, přičemž velikost vyhrazeného
místa je jedním ze základních parametrů webhostingové služby (typicky se
pohybuje v řádu desítek či stovek megabajtů). Pokud zákazník provozuje
nenáročné statické prezentace a vystavuje pouze statické HTML stránky, vystačí
si se základním pronájmem webového prostoru.
Pokud chce provozovat dynamické stránky nebo pokročilé webové aplikace, nebude
mu základní pronájem stačit. Proto většina provozovatelů webhostingu nabízí
přídavné služby a podporu nejnovějších internetových technologií. Konkrétní
nabídka se odvíjí od použitého operačního systému serveru. K nejrozšířenějším
operačním systémům internetových serverů patří Microsoft Windows a Linux.
Na platformě Microsoft Windows bývají podporovány dynamické stránky Active
Server Pages (ASP), což výrazně zvyšuje užitnou hodnotu pronájmu webového
prostoru. Webové stránky založené na technologii ASP zajišťují interaktivitu
mezi webovou prezentací a návštěvníkem. Obsah webových stránek bývá obvykle
založen na informacích uložených v databázi umístěné na internetovém serveru.
Na platformě Microsoft Windows se nejčastěji užívají databáze Microsoft Access,
pro náročné weby s velkou návštěvností se doporučuje používat robustní MS SQL.
Obdobné technologie nabízí také webhosting na serverech s operačním systémem
Linux. Dynamické webové stránky jsou založené na skriptovací technologiii PHP
(Hypertext Preprocessor). Jako databáze se využívá nejčastěji MySQL, případně
PostgreSQL. Zmíněné technologie používané na platformě Microsoft Windows i na
Linuxu zvyšují uživatelský komfort pro návštěvníky webu. Provozovatelům
webových stránek umožňují tyto technologie poskytovat nové služby, zároveň také
zvyšují cenu pronájmu.

Parametry a vlastnosti
Právě cena pronájmu webového prostoru je pro většinu zákazníků rozhodujícím
kritériem při výběru poskytovatele webhostingu. Svědčí o tom prohlášení firmy
P.E.S. consulting, která hlásí nejvíce hostovaných virtuálních serverů v České
republice. Její ředitel Josef Grill vysvětluje: "Zřejmě jsme první firma, která
nabídla web-hosting za nižší ceny, přijatelné pro širokou veřejnost. Zároveň
jsme byli první firma, které nabídla non-stop technickou podporu. Zákazníci
oceňují také pohodlnou on-line registraci českých domén." Stranou ovšem nestojí
ani nové technologie: "Přicházející technologické novinky se snažíme co
nejrychleji nabízet našim zákazníkům, rozšiřujeme nabídku o nové varianty
webhostingu, které se liší jak rozsahem podpory, tak i garancí dostupnosti,"
dodává Josef Grill.
Na rozdíl od firmy P.E.S. consulting je hnacím motorem projektu Servery.cz
především zavádění nových technologií a nabídka nadstandardních aplikací a
služeb. Jednu z nejúspěšnějších webhostingových služeb na českém trhu provozuje
společnost Globe Internet, jejíž jednatel Jakub Ditrich říká: "Naše společnost
neustále sleduje vývoj na poli webhostingu a snaží se svým zákazníkům nabídnout
nejmodernější technologie. Především firemní zákazníci u nás mohou využít
podporu databáze Oracle, kterou nabízíme v rámci virtuálního hostingu. K
dispozici jsou veškeré služby databázového prostředí Oracle9i, prostor pro
umístění skriptů zákazníka včetně pravidelného zálohování databáze na páskové
zařízení IBM LTO Storage."
Další z netradičních technologií v nabídce Servery.cz jsou Lotus Notes Domino a
ColdFusion hosting. Jakub Ditrich doplňuje: "Jedná se o hostování dynamických
webů a aplikací naprogramovaných v ColdFusion. Platforma ColdFusion přináší
možnost rychlé integrace s databázemi, XML, technologií web services a
například s Macromedia Flash." Doplňkem v nabídce Servery.cz je služba
Flexible, již Jakub Ditrich popisuje takto: "Jde o program, který nabízíme u
všech webhostingových modelů. Zákazník si může sám rozdělit pronajatý diskový
prostor mezi e-mailové schránky, webové stránky a databázi."

Další služby
K dalším podstatným parametrům webhostingu patří podpora zabezpečeného
protokolu SSL (Secure Socket Layer), který se používá hlavně tam, kde se
přenášejí osobní, finanční nebo jiná citlivá data. Důležitá je také nabídka
hotových skriptů, které dokáží např. odeslat e-mail z vyplněného webového
formuláře. Podceňovat nelze ani analýzu návštěvnosti webových stránek. K tomuto
účelu nabízejí poskytovatelé webhostingu detailní grafické statistiky. Z nich
se dá zjistit mnoho užitečných informací, které mohou provozovateli webových
stránek pomoci při dalším vývoji prezentace.
Vývojářům nejnáročnějších webových aplikací nabízejí poskytovatelé webhostingu
k volnému použití nejrůznější komponenty, které jsou využívány jako součásti
provozovaných aplikací. Na platformě Microsoft Windows se často nabízí podpora
poměrně nové a hojně propagované technologie .Net. Danému typu pronájmu
webového prostoru s určitými parametry (podporovanými technologiemi) se říká
webhostingový program, varianta či model. Každý webhostingový provozovatel
většinou nabízí několik webhostingových programů, ze kterých si zákazník může
zvolit ten, který mu bude nejvíce vyhovovat.

Pronájem aplikací
Stále více poskytovatelů webhostingu se snaží nabízet k pronájmu webového
prostoru další aplikace. Nejčastěji se jedná o pronájem hotových webových
aplikací, kdy mluvíme o tzv. ASP (Application Service Provider) modelu
provozování webových aplikací. Nejběžnější webovou aplikací, která se objevuje
v nabídkách, je pronájem elektronického obchodu. Zákazník tak získá funkční
internetový obchod bez toho, že by musel investovat do jeho vývoje a
implementace. Účtování je obdobné jako u webhostingu, provozovatel obchodu
platí poskytovateli aplikace obchodu pravidelné splátky.
Typickou firemní webovou aplikací je tzv. groupware. Tyto aplikace umožňují
sdílet dokumenty a informace v rámci týmu a zároveň jsou vhodným nástrojem pro
vytvoření firemního portálu. Za zmínku zde stojí produkt z dílny Microsoftu s
názvem MS SharePoint Team Services. Jako první zavedla podporu této technologie
v České republice firma Ignum, která patří k předním českým poskytovatelům
hostingových služeb. Technický ředitel Robert Prokeš vyzdvihuje přínosy řešení
MS SharePoint: "Uživatelé firemního portálu mohou sdílet nejrůznější typy
informací. Nejčastěji se jedná o dokumenty vytvořené některým z programů
kancelářské sady Microsoft Office. Nedílnou součástí spolupráce v týmu pomocí
SharePoint Team Services je sdílení kontaktů, organizování schůzek nebo
plánování událostí. K přístupu ke službám SharePoint Team Services přitom stačí
jen internetový prohlížeč."
Aplikační služby zvyšují hodnotu pronájmu webového prostoru, nejsou však zatím
příliš využívány. Výjimkou nejsou ani zákazníci služby Servery.cz: "Pokročilé
aplikační služby typu MS SharePoint jsou určeny úzkému okruhu firemních
uživatelů. Bohužel i oni často volí raději cestu vytváření náročných a drahých
aplikací na zakázku než pronájem hotového řešení," komentuje situaci Jakub
Ditrich z Globe Internet. Josef Grill z P.E.S. consulting souhlasí: "Zatím o
služby podobné povahy není v ČR výrazný zájem."

Technické podmínky
Důležitým atributem webhostingu je technická úroveň a zázemí provozovatele
webhostingu. Velmi záleží, na jakých strojích jsou provozovány webové servery.
Mělo by jít o výkonné sestavy, protože webové servery určené pro sdílený
hosting bývají silně zatěžovány. Standardně by měl být zajištěn záložní zdroj
elektrické energie UPS (Uninterrupted Power Supply), který je schopen udržet
webový server v provozu při výpadku elektrické sítě.
Nedílnou součástí profesionálních webhostingových služeb je pravidelné
zálohování dat, non-stop monitorování serveru, zabezpečení proti neoprávněné
manipulaci a také technická podpora uživatelů webhostingu 24 hodin denně.
Zákazníci by měli mít nepřetržitou možnost obrátit se na poskytovatele
webhostingu, nejlépe telefonicky na tzv. hot-line linku nebo aspoň e-mailem.
Svou váhu má také softwarové vybavení hostingových provozovatelů. Poslední
dobou roste význam zabezpečení serverů vydávanými opravami instalovaného
softwaru. Hrozbou jsou cílené útoky na hostingové servery, viry šířící se po
internetu a průniky hackerů. Včasná záplatování mohou tato rizika výrazně
omezit. Také nové verze serverových operačních systémů poskytují větší
stabilitu a dostupnost hostingových serverů.
První komerční hosting na platformě MS Windows Server 2003 spustila s firmou
Zoner software (webhostingový projekt Czechia) společnost Ignum. "Hlavními
přednostmi nového systému Microsoft Windows Server 2003 jsou stabilita a
rychlost. Kompletně byl přepsán Internet Information Server. Jeho
nejdůležitější předností je oddělení jednotlivých virtuálních serverů tak, aby
případný problém jednoho neohrozil chod ostatních," komentuje výhody nového
systému Robert Prokeš z Ignum.
Podstatným technickým parametrem webhostingu je rovněž kvalita připojení
serverů do internetu. Servery je nejlepší umístit na páteřní síť některého z
velkých telekomunikačních operátorů, kteří disponují rychlým a spolehlivým
připojením (konektivitou) k internetu. Měřítkem tzv. domácí konektivity je
rychlost připojení páteřní sítě operátora do domácího neutrálního výměnného
uzlu internetu NIX.CZ (Neutral Internet eXchange). Zahraniční konektivita je
pak zajištěna prostřednictvím napojení telekomunikačních operátorů na
pan-evropské nebo globální telekomunikační sítě.
Poměrně mnoho významných hráčů na poli webhostingu se profiluje také jako
poskytovatel připojení (ISP). Ať už Globe Internet, kteří nabízejí umístění
dedikovaných serverů ve vlastních prostorách, nebo třeba nově vznikající
společnost Internet CZ, která vlastní firmu P.E.S. consulting a která nabízí
kromě server-hostingu ve vlastních prostorách také všechny způsoby připojení k
internetu.

Český trh webhostingu
Český trh hostingových služeb je relativně mladý, po několika letech své
existence však již poměrně stabilizovaný. V současnosti působí na trhu několik
zavedených specializovaných hostingových firem. Nejúspěšnější je trojice P.E.S.
consulting, Globe Internet se službou Servery.cz a Zoner software s projektem
Czechia. Dále na webhostingovém trhu operují velcí telekomunikační operátoři,
jako je Internet OnLine, Nextra nebo Czech On Line.
Velmi hbité jsou malé firmy a podnikatelé atakující trh nízkou cenou. Například
freehostingový server Pipni.cz dokázal během 4 měsíců vzrůst z únorových 3 500
hostovaných virtuálních serverů na dvojnásobek. Dle slov Davida Šimonka z
Pipni.cz jejich zákazníci oceňují především snadnou správu svých virtuálních
serverů: "V naší administraci, kterou u mnohých hostingových firem vůbec
nenajdete, mají zákazníci možnost nastavit si všechny parametry hostingu bez
naší pomoci. Proto se distancujeme od telefonické zákaznické podpory. Hlavní
důraz přitom klademe na bezpečnost dat zákazníků, která má dokonce vyšší
prioritu než dostupnost serverů." David Šimonek prozradil i něco z plánů
projektu Pipni.cz: "V letních měsících oficiálně spustíme komerční server, kde
již bude garantována dostupnost serverů."
Trendem současnosti je směr, který je patrný v zahraničí. Uživatelé se
přiklánějí k hostování svých webových prezentací a aplikací u specializovaných
firem. Dokonce se potvrzuje, že i velcí telekomunikační operátoři se snaží
webhostingové služby řešit formou outsourcingu pomocí specializovaných
dodavatelských firem. To je i příklad firmy Ignum, která kompletně dodává
webhostingové služby pro zákazníky alternativních telekomunikačních operátorů
GTS a Aliatel, navíc stejnou službu outsourcingu poskytuje Ignum pro portály
Centrum a iDnes. Shodnou cestou jde i firma Globe Internet, která zajišťuje
hosting pro zákazníky operátora eTel a portály Seznam.cz a Zoznam.sk.

Server hosting
Server hosting, někdy označovaný jako server housing, je služba umístění
vlastního webového serveru zákazníka do pronajatých prostor poskytovatele
server hostingu včetně jeho připojení k internetu. Zákazníci využívají server
hosting v případě, že jim nestačí nebo nevyhovují webhostingové služby nebo
chtějí provozovat náročné webové aplikace. Na tomto webovém serveru pak
vystavují své webové stránky nebo provozují webové aplikace, přičemž mohou
využívat celý výkon serveru pro vlastní potřebu.
Webové servery se nejčastěji umisťují do moderních telekomunikačních center,
která splňují všechny požadavky na bezproblémový chod serverů. Opět platí vše,
co bylo zmíněno u webhostingu. Servery by měly mít záložní zdroj elektrické
energie, měly by být permanentně monitorovány a zabezpečeny. Většinou se
servery nacházejí v klimatizovaných místnostech v uzamykatelných boxech nebo se
umisťují do tzv. racků (polic). Nutná je non-stop technická podpora ze strany
poskytovatele server hostingu a nepřetržitá možnost přístupu zákazníka k
serveru v případě nutných servisních zásahů.
Cena server hostingu vychází většinou ze dvou základních parametrů: z rychlosti
připojení serveru k internetu a objemu přenesených dat. Stejně jako u
webhostingu i vyúčtování server hostingu se provádí v pravidelných splátkách,
přičemž součástí nájmu mohou být také administrační služby.

Dedikovaný hosting
Kombinací webhostingu a server hostingu je dedikovaný hosting, pronájem tzv.
dedikovaného serveru. U pronájmu dedikovaných serverů se spojují výhody obou
uvedených forem hostingu. Zákazník využívá hardwarové prostředky poskytovatele
výhradně pro svou potřebu. Jedná se tedy o pronájem celého webového serveru
jedinému zákazníkovi. Ten provozuje webové aplikace na vyhrazeném serveru, za
což opět platí nájem. Na rozdíl od server hostingu je součástí ceny také
pronájem hardwaru fyzického serveru.
Autor je odborníkem na webhosting, informace z této oblasti publikuje na
vlastním serveru www.hormart.cz.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.