Kdepak nyní je a kampak jde XML?

Pro volbu titulku, který vidíte nad tímto textem, se nám náramně hodí, že XML v posledních měsících proniklo snad ...


Pro volbu titulku, který vidíte nad tímto textem, se nám náramně hodí, že XML v
posledních měsících proniklo snad všude. Z uzavřených kanceláří na konference,
z papírových náčrtků do softwaru. Přicházejí stále nové a nové standardy
založené na tomto jazyku některým z nich se věnujeme v okolních textech. A
jednomu z nich i v textu následujícím, který je o GML.
Každý se někde nachází. A povstávající Geography Mark-up Language (GML)
poskytuje standardní, textově orientovaný způsob, jak popsat kde. Mimochodem
textově založené jazyky pro popis geografických dat existují po mnoho let mezi
izolovanými hrstkami uživatelů v různých disciplínách. Tento popis ovšem nikdy
neusiloval o překročení oborů a formátů. GML udělá skok k univerzálnímu
standardu, když jako startovací bod využije nastupující průmyslový standard
Extensible Markup Language (XML). To alespoň tvrdí hlavní autor GML Ronald
Lake, prezident Galdos Systems, konzultační firmy zabývající se geografickými
informačními systémy z Vancouveru.

Co nabízí GML
Když použijí software s různým stylem map, dva uživatelé by mohli vytvořit
naprosto odlišně vypadající mapy ze stejných GML dat, protože GML popisuje
obsah geografických dat a nikoli to, jak mají být zobrazena. Uživatelé si
nemusejí kupovat drahý software pro mapování. Všechno, co potřebují, je webový
prohlížeč, jako je Microsoft Internet Explorer, který podporuje vektorovou
grafiku. Přibližování i vzdalování mapy je díky vektorové reprezentaci dat
velmi rychlé. Každý, kdo to zkoušel provádět on-line s bitmapovou grafikou,
musel čekat, zatímco server generoval nový pohled. Mapa založená na GML již
obsahuje všechna data i všechny pohledy. Jeden formát funguje pro mnohá
použití. GML data mohou být zobrazena na jakémkoli zařízení podporujícím XML,
jako je osobní počítač, PDA nebo třeba mobilní telefon. GML navíc napomáhá i
vkládání odkazů do jednotlivých částí mapy. Kliknete na budovu opery na mapě a
jste automaticky převedeni na její webové stránky.

Data v GML a XML
XML schéma jsou definice psané ve specifické XML syntaxi tagů, která popisuje
konkrétní druh obsahu, např. jméno osoby nebo produkty na webových stránkách.
GML schéma definuje, jak uložíte geografické informace do XML. GML tag popisuje
obsah, tedy např. geografické souřadnice nebo vlastnosti pobřeží. Jak se
informace projeví, jestli jako pevná čára modré barvy nebo jako tři žluté
tečky, bude určeno pomocí stylů (style sheets). Zatímco XML je založeno na
dokumentech, GML je založeno na geografických prvcích, jakými jsou budovy,
silnice, řeky a pohoří. OGC definuje geografický prvek jako "abstrakci fenoménů
reálného světa; je to geografický prvek, pokud je spojen s umístěním vztaženým
k Zemi." Každý prvek má určité vlastnosti, např. jméno nebo nadmořskou výšku.
Také má geometrii. Geometricky komplexní geografický prvek může obsahovat
množství geometrických typů, jakými jsou body a polygony. Prvky mohou být
shlukovány do společných skupin jako kolekce prvků (FeatureCollection): např.
veškeré hory. A kolekce mohou být shlukovány do společných skupin v podobě
rozsáhlejších kolekcí: např. řetězec hor. Ale je důležité poznamenat, co GML
není. Geografická data nejsou synonymem pro grafickou interpretaci takových
dat, jako je mapa. GML může být použito k zakódování, uložení a transportu
geografických dat. Může umožnit aplikacím přijmout prostorová data ze zdrojů s
mnoha různými formáty, manipulovat s nimi a kombinovat je s neprostorovými daty
a množstvím formátů prostorových dat. Software pro tvorbu map může umístit GML
elementy a zobrazit je. Aplikováním mapových formátovacích předloh na GML data
mohou uživatelé znázorňovat kombinovaná data graficky jako mapu ukazující např.
silnice, školní obvody a hustotu obyvatelstva. Mnohé druhy informací mají
geografické komponenty. Když můžeme standardizovat, jakým způsobem budou tyto
geografické komponenty prezentovány, pak můžeme integrovat i jiná data, jakými
jsou informace o vybavení použitím GML schématu na zakódování geografického
elementu.
Data, ne obrázky OGC publikovalo GML 1.0 loni v květnu a zahrnulo ho do své
specifikace webového mapování (Web Mapping Specification (WMS)) 1.0. WMS
popisuje rozhraní, které přes webový prohlížeč dovoluje uživatelům vytvořit
mapu, která spojuje data z mnoha zdrojů a formátů. Ale výsledný JPEG nebo
graphics interchange format (GIF) soubor je spíše obrázkem než geografickými
daty, se kterými by se dalo manipulovat. OGC ve WMS poskytuje pro GML výstupní
formát, který dovoluje uživatelům požadovat data o geografickém prvku, jako je
řeka nebo silnice, spíše než mapu. "Rozdíl je ten, že to, co dostanete v první
instanci, je obrázek dat, s GML dostanete data," říká Lake. GML bude také
integrální součástí iniciativy bezdrátových služeb OGC (wireless Open Location
Services (OpenLS)), oznámené loni 30. října.
1 0033 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.