Kdo je vlastně e-manažer

Nová doba si žádá nové činy a zároveň i nové lidi, kteří je uskuteční. S nástupem elektronického obchodování ...


Nová doba si žádá nové činy a zároveň i nové lidi, kteří je uskuteční. S
nástupem elektronického obchodování se tedy zákonitě
objevila potřeba pracovníků s novou kvalifikací. Zkrátka, hledají se e-manažeři.
E-manažer by měl být v organizaci zodpovědný za to, že dotyčné společnosti
neujede na poli e-commerce vlak. Měl by být schopen navrhnout, obhájit a
posléze v součinnosti s ostatními organizačními složkami realizovat strategii
podniku v oblasti on-line obchodování. Ideální e-manažer by měl mít ekonomické
vzdělání, důkladné znalosti v oboru informačních technologií, které nemusí být
bezpodmínečně technického charakteru, a nakonec i fantazii a odvahu, aby se
pustil na nepříliš probádanou půdu. Musí být natolik přesvědčen o nové cestě,
aby dokázal přesvědčit i ostatní v podniku a to nejen ke změně stylu práce, ale
co je těžší, i ke změně způsobu myšlení.
Své představy a plány musí umět prosadit rychle. Dosud nikdy nerozhodovala
rychlost, s jakou se uplatní nové myšlenky, tak jako v dnešní době. Rozvoj
technologií pomohl vytvořit novou startovní čáru, díky níž mohou najít svoji
cestu i firmy, které by v klasickém obchodě neměly proti gigantům svého oboru
šanci. Díky světové Síti je možné proniknout na nové trhy nejen ve smyslu
geografickém, ale hledat a najít i nové okruhy zákazníků. Jde jen o to, využít
tuto příležitost a využít ji včas. A k tomu jsou potřeba noví, kvalifikovaní
lidé. E-manažeři.
V článku na straně 4 najdete několik způsobů řešení tohoto problému hypotetické
e-manažerce hypotetické americké firmy radí několik odborníků různých profesí.

9 1783 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.