Kdo letos zvítězil v boji o zlatý erb

Jednou z nejvýznamnějších událostí Března měsíce Internetu je mezinárodní konference Internet ve státní správě ...


Jednou z nejvýznamnějších událostí Března měsíce Internetu je mezinárodní
konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS). Letošního již 4.
ročníku se zúčastnilo rekordních 1 475 účastníků, kteří se mohli seznámit s
řadou velmi zajímavých projektů. Mnohé rezorty i různé subjekty samosprávy
představily pozoruhodné konkrétní výsledky i ambiciózní záměry, méně radosti
ovšem přináší pohled na tempo uskutečňování programů Státní informační politiky.
Tradiční součástí ISSS bylo vyhlášení výsledků několika soutěží, které se
vztahují k oblasti veřejné správy. Proběhlo v rámci společenského večera 26.
března. O všech soutěžích lze konstatovat, že každým rokem získávají na
prestiži a zájem o ně roste.

Český zavináč ministerstvu vnitra
Již potřetí byla letos vyhlášena soutěž Český zavináč. Jejím cílem je ocenit
vynikající projekt, který významně přispěl k rozvoji informační společnosti
zejména s přihlédnutím k potřebám státní správy a samosprávy. Připomeňme, že v
roce 1999 převzal tuto cenu ministr spravedlnosti Otakar Motejl za zpřístupnění
na síti Internet, vloni byla oceněna Digitální knihovna Český parlament, což je
společný projekt Parlamentní knihovny a odboru informatiky Kanceláře Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Digitální knihovna obsahuje archiv digitalizovaných
těsnopiseckých zpráv z jednání Českého parlamentu od roku 1918 do současnosti.
Současně jsou do digitální knihovny doplňovány již po třetí volební období
nejaktuálnější dokumenty parlamentu.
Tentokrát rozhodlo Sdružení Český zavináč udělit tuto cenu Ministerstvu vnitra
ČR za projekty Pátrání po vozidlech, Neplatné doklady a Úřad není labyrint,
provozované na internetových stránkách www.mvcr.cz. Projekty jsou zaměřeny na
praktickou pomoc občanům a mají u veřejnosti mimořádný ohlas, o čemž svědčí
dlouhodobě vysoká sledovanost příslušných stránek. Jak uvedl ve své přednášce
na konferenci ministr vnitra Stanislav Gross, také pro příští ročník soutěže
bude mít rezort dostatek uchazečů o vítězství. Jedním z nich by mohl být
evidenční systém nalezených a odcizených předmětů kulturní hodnoty provozovaný
službou kriminální policie, jehož internetová verze byla zpřístupněna
veřejnosti právě v druhý den konání konference. Nejlepší Weby
Do třetího ročníku soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky měst, obcí a
sdružení a regionů se přihlásilo celkem 134 soutěžících, z toho 66 měst, 49
obcí a 19 sdružení a regionů. V kategorii města zvítězilo statutární město Most
(www.mumost.cz). Jeho stránky jsou určeny nejen pro občany města a širší
veřejnost, ale mají i samostatné části pro investory a turisty. Denně na nich
přibývá několik dokumentů. Dalšími finalisty byly Karlovy Vary (www.
karlovyvary.cz) a Tábor (www.tabor.cz).
V kategorii obcí získala první místo Veverská Bítýška
(www.obecveverskabityska.cz). Finálovými soupeři jí byly Střelice z okresu Brno
venkov (www.streliceubrna.
cz) a Pohoří z okresu Rychnov nad Kněžnou (www.dobruska.cz/pohori).
Vítězem kategorie regionů a sdružení se stalo Sdružení OIS Český Krumlov
(www.ckrumlov.cz). O jeho projektu Fórum k otáčivému hledišti informujeme
samostatně. Do finále se v této kategorii dostaly ještě Jihlavský kraj
(http://ku.ji.cz) a Sdružení obcí pod Kunětickou Horou
(www.huneticka-hora-sdruzeni.cz).
Kromě tří hlavních cen byla udělena také zvláštní cena odborné poroty, a to
obci Pohoří (www.dobruska.cz/pohori/) za ojedinělý počin Digitální kroniku.
Jejím autorem je dvacetiletý kronikář obce Jan Jurásek. Jako základ použil
Pamětní knihu Brichova rodu od svého dědy Václava Bricha a Kroniku obce Pohoří
vedenou od roku 1983 Jaroslavem Mervartem. Od klasických se digitální kronika
liší tím, že je rozdělena do několika kapitol, které je možné si vybírat v
levém sloupci každé stránky, a není tudíž napsána chronologicky. Do nominací se
letos nově zapojili nejen členové odborné poroty, ale i samotní soutěžící a
veřejnost občané, pro které jsou stránky územní správy a samosprávy určeny.
Nejvíce hlasů veřejnosti získaly v kategorii města Jáchymov (www.jachymov.cz),
v kategorii obce Albrechtice v Jizerských horách (www.jizerske-hory.
cz/obce/albrecht) a v kategorii regiony Sdružení OIS Český Krumlov
(www.ckrumlov.cz). Jihlava, která vloni zvítězila v kategorii měst, letos
dostala největší počet hlasů od soutěžících, ale podle platných propozic již
nemohla postoupit do finále.

Geoaplikace roku 2000
V této rovněž už tradiční soutěži se udělují ceny ve třech kategoriích. V
oblasti státní správy s celostátní působností obsadila první místo firma
Hydrosoft Veleslavín ve spolupráci s Hlavním městem Praha za projekt WebMap
Internetový prohlížeč map. V kategorii státní správa s okresní/regionální
působností získal první cenu Okresní úřad Kutná Hora za projekt GIS okresu
Kutná Hora. V kategorii územní samospráva obsadily první místo společnost GEPRO
ve spolupráci s Magistrátem města Kladna za projekt GIS MISYS Kladno. Biblioweb
Také knihovny mají svoji soutěž o nejlepší knihovnický Web. Jmenuje se
Biblioweb a probíhala ve dvou kategoriích. Mezi městy a obcemi do 20 tisíc
obyvatel získala cenu Třeboňská knihovna (www.knih.tb.cz) a v kategorii nad 20
tisíc obyvatel Knihovna Františka Bartoše ve Zlíně (www.kfbz.
cz).

Eurocrest Award 2001
Během loňského ročníku konference ISSS vyhlásil primátor hostitelského města
Hradce Králové výzvu asociacím samospráv v kandidátských zemích EU, aby vybraly
nejlepší webové stránky měst a obcí, které se stávají důležitým nástrojem
otevřené a průhledné politiky samospráv a prvním krokem k tzv. elektronické
demokracii. Letos primátor (a nově i předseda Svazu měst a obcí) Oldřich Vlasák
předal cenu Eurocrest Award 2001 představitelům tří měst Jihlavy za Českou
republiku, Lodže za Polsko a Bernolákova za Slovensko.

Český zavináč pro tři aplikace
Ministerstvo vnitra ČR získalo ocenění Český zavináč najednou za tři počiny.
Databáze Pátrání po vozidlech byla za velkého zájmu veřejnosti oficiálně
spuštěna 1. ledna 2000 a způsobila největší boom v návštěvnosti internetové
stránky Ministerstva vnitra ČR. Toho dne vyskočil denní počet přístupů na
rekordních 281 748 a i poté se udržel v průměru na 70 tisících. Aplikace může
prokázat dobré služby majitelům autobazarů, ale i každému, kdo si chce pořídit
ojeté vozidlo. Vstupní formulář do databáze byl okamžitě převzat řadou serverů
z oblasti automobilismu, z nichž některé nabízejí dokonce možnost získání
informace prostřednictvím mobilního telefonu. Mladší službou je uvedení
"neplatných dokladů" na Internetu v lednu 2001. Zadáním čísla je možné si
ověřit, že se konkrétní doklad nenachází v databázi neplatných občanských
průkazů (později i pasů). Databáze jako celek zveřejněna není a nedochází ani
ke zveřejnění žádných údajů z databáze. Přítomnost v evidenci však znamená
jistotu, že s dokladem není něco v pořádku. Možnost kontroly sníží šance
podvodníků prokazovat se odcizenými nebo nalezenými doklady. To oceňují zejména
hotely, zastavárny, půjčovny, leasingové společnosti a další subjekty, kde je
důležité prokázání totožnosti občanským průkazem.
Aplikace Úřad není labyrint představuje elektronickou verzi publikace,
obsahující přehledný a srozumitelný popis jednotlivých agend, které pro občany
vykonávají ministerstvo, policie, případně okresní úřady. Cílem je ušetřit
občana zbytečného opakovaného docházení na úřady a čekání na informace a
usnadnit mu orientaci ve zdánlivě složitém bludišti úředních agend. U každé z
agend je systematicky uvedeno, kdo ji vyřizuje, jaké jsou potřeba doklady, jaké
jsou správní poplatky, kde se dají získat bližší informace a přehled platné
legislativy.
1 0082 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.