Kdo má doma počítač

V dnešním tématu hovoříme o tom, jak si může obyčejný člověk koupit počítač tedy kde, za jakých podmínek a zá...


V dnešním tématu hovoříme o tom, jak si může obyčejný člověk koupit počítač
tedy kde, za jakých podmínek a záruk. Nebude však na škodu, zkusíme-li zjistit,
kdo u nás počítače domů kupuje. Existuje někdo jako "typický zákazník"? Pokud
ano, jaké má vzdělání, postavení v zaměstnání a k čemu svůj počítač využívá?
O tom, že bez "počítačové gramotnosti" se dnes jen těžko hledá zaměstnání, se
již přesvědčilo nemálo lidí. Práce s počítačem se stala řádnou součástí výuky
snad každé školy v této republice. Počítače jsou zkrátka všude, dostávají se i
do našich domovů. Většina lidí proti tomu nic nemá vezmeme-li v úvahu výsledky
posledního průzkumu společnosti Median ze 4. čtvrtletí roku 1998, tak zjistíme,
že zhruba 90 % oslovených občanů se domnívá, že počítače se staly součástí
našeho života, lidem velmi pomáhají a patří jim budoucnost. Téměř polovinu lidí
počítače zajímají, práce s nimi je baví. Ale pozor, téměř 45 % oslovených je
zároveň přesvědčeno, že počítačům nikdy neporozumí! Lidé si počítače jenom
nechválí, vedle uznání jejich předností se zdá, že se jich přece jen obávají.
Jak jinak můžeme vysvětlit, že více než 50 % oslovených se domnívá, že počítače
poškozují lidem zdraví a odlidšťují způsob našeho života? V rámci objektivity
je třeba zmínit i skupinu lidí, čítající asi 29 %, která je přesvědčena, že
počítače jsou na tomto světě pouze nutným zlem.
Počítače fascinují mladé a seniory již tak neoslovují i tak by se dali
charakterizovat vlastníci domácích počítačů. Ve věku od 14 do 19 let využívá
doma vlastní počítač 26 % respondentů, v intervalu 20-29 let je to 19 %, ve
věku mezi 30 a 50 roky využívá doma vlastní počítač 45 % respondentů. Ve
vyšších věkových kategoriích již jsou procenta uživatelů minimální.
To není zase tak neočekávaný výsledek překvapení teprve přijde. Profil majitele
domácího počítače se totiž značně upřesní, vezmeme-li v úvahu jeho vzdělání,
postavení v zaměstnání a příjem. Z kombinace těchto údajů nám vyjde, že zdaleka
nejčastěji počítač vlastní středoškolák s maturitou (33 %), následuje člověk se
základním vzděláním (27 %), vyučení a středoškoláci bez maturity vlastní doma
počítač v 22 % případů a konečně následují vysokoškoláci (18 %). Myslím, že
tato čísla vhodně charakterizují touhu lidí přijít počítačům na kloub i v
případě, že s ním v rámci své profese nepřicházejí do styku. Tomuto tvrzení
odpovídají i údaje o příjmech lidí, kteří si pořídili počítač. 27 % respondentů
s příjmem do 4 000 korun ukazuje vcelku jednoznačně na studenty. Jedinou další
významnou skupinou jsou lidé s příjmem mezi 6 000 a 10 000 korunami,
reprezentující 22 % dotázaných. O tom, že lidé s vyššími příjmy mívají počítače
v zaměstnání, či ho přímo od zaměstnavatele dostanou, svědčí hodnoty mezi 2-6 %
respondentů v nejvyšších příjmových kategoriích. Pokud jde o postavení v
zaměstnání, potom vlastník domácího počítače je v 43 % případů řadovým
pracovníkem bez podřízených a ve 14 % majitelem či spolumajitelem společnosti.
Jen pro zajímavost, ředitelé podniků zde vůbec nefigurují, a vyšší vedoucí
pracovníci všech kategorií nedají dohromady ani 10 %.
O našem "typickém zákazníkovi" toho tedy již víme poměrně dost. Nyní je na čase
zjistit, k čemu svůj počítač využívá a jak mu rozumí. Když řekneme, že s
počítačem pracuje vcelku s pochopením, potom to bude nejspíš přesné. Řečeno
čísly výzkumu: 22 % respondentů umí něco málo, 42 % má střední znalosti, neboli
ovládá běžné věci, a 21 % respondentů přiznává, že to s počítačem opravdu umí.
Profesionální znalosti připouští 9 % oslovených vlastníků domácích počítačů.
Majitelé domácích počítačů jsou v převážné většině psaví a hraví. Využití
počítače k psaní textů přiznává 75 % respondentů, 66 % se s počítačem baví a
hraje hry. Více jak třetina oslovených využívá svůj počítač k vedení
administrativy (37,4 %), vedení databází (35,8 %) a k výpočtům (33,3 %).
Programováním se doma zabývá 22 % respondentů a speciální aplikace ve vztahu ke
svému zaměstnání využívá 30 % vlastníků domácích počítačů. Využití Internetu
(16,7 %) a e-mailu (17,6 %) ani tak nevypovídá o neznalosti respondentů, jako
spíš o drahých poplatcích za telefon.
9 0541 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.