Kdo nevěří, ať tam běží

Nikdo vám nezaručí, že informace získané z Internetu jsou pravdivé je nutné si informační zdroje velmi pečlivě vyb...


Nikdo vám nezaručí, že informace získané z Internetu jsou pravdivé je nutné si
informační zdroje velmi pečlivě vybírat. Jsou ale servery, kde vám naopak
programově servírují zaručené nezaručené zprávy.
Co je doma...
Jsme národem hravým, takže není divu, že i seriózní deníky mají své fabulační
(náležitě označené) články. To se týká i některých internetových periodik těmi
se ale dnes nechci zabývat.
Kdo by (v tištěné podobě) ne-znal časopisy Sorry s Fámyzdatem a Hrom. Je tedy
přirozené, že se i na českém Internetu objeví např.:
www.kachna.cz
Není nad jasné a přímé označení, s čím máme tu čest. Tento server sice nějaký
čas jaksi spal, ale nyní se probudil k novému životu a přináší denně nějakou
zprávu. Jednotlivé zprávy jsou roztříděny do kategorií. Kachna, jako každý
správný časopis, má i svoje přílohy Kvakoš (chat), Roztoč ("linkovník"), atd.
Mimochodem, víte, čemu se věnuje rubrika Biskup?
Jednotlivé zprávy mají pochopitelně různou úroveň; každou ze zpráv můžete
hodnotit, resp. vážit, případně komentovat a sami se tak nepřímo podílet na
kvalitě článků.
A máte nějakou vlastní kachnu? Můžete ji poslat: kachna je zvíře velmi
přátelské a nové tváře vítá hlasitým "Káč, Káč!"
Novinky ze světa
Takto zaměřený server přirozeně nenajdete jen v české kotlině. Takových serverů
najdete stovky a přirozeně v nejrůznějších jazykových mutacích. Některé se
zaměřují jen na konkrétní stát či region, jiné obsahují zprávy s celosvětovou
"působností". Na rozdíl např. od Kachny je toto zpravodajství komentované:
každému "kachnímu" výtvoru předchází reálná zpráva. Ostatně, stačí se podívat
na vaši nejmilejší vyhledávací službu. Jako příklad je možné uvést:
www.newsjoke.com
Takovým je např. i tento americký server. Dozvíte se např., o čem spolu
hovořili papež Jan Pavel II. a íránský prezident Chatámí, něco o kandidátech (a
kandidátkách) na americký prezidentský stolec, atd.
Informace z n-té ruky
Bylo by nádherné, kdyby se fabulační zprávy objevovaly výhradně na serverech k
tomu určených. Ale popravdě řečeno: je tomu tak i v klasických zpravodajských
kanálech, jako jsou noviny, časopisy a televize?
9 0636 / orn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.