Kdo se stane nástupcem PCI?

Tři firmy ze skupiny největších výrobců serverů mohutně pokročily v plánech na vývoj nového standardu sběrnice pr...


Tři firmy ze skupiny největších výrobců serverů mohutně pokročily v plánech na
vývoj nového standardu sběrnice pro periferní zařízení s pracovním názvem
Future I/O, který má být alternativou k standardu vyvíjenému Intelem pod názvem
NGIO.
Silná trojka formálně seznámila se svou představou nového standardu ostatní
velké výrobce serverů na Fóru výrobců serverů, konaném letos v únoru v
kalifornském Monterrey. Zde seznámila s dostupnými technickými detaily
standardu (kterých ovšem zatím není moc) ostatní společnosti a vybídla je k
podpoře a spolupráci.
Ačkoli jsou technické detaily obou nových konkurenčních standardů stále ještě
povrchní a nejasné, již dnes je zřejmé, že se budou hodně přibližovat jak
požadavkům uživatelů, tak výrobcům počítačů a periferií.
Intelovský standard Next Generation I/O (NGIO) by se měl začít využívat u
počítačů a periferií v průběhu roku 2002. Standard Future I/O by měl být podle
vyjádření trojice podílející se na jeho vývoji (IBM, Compaq, HP) používán v
produktech již o rok dříve. Podmínkou je samozřejmě přijetí jednoho ze
standardů rozhodující většinou hlavních výrobců počítačů. Zařízení postavená na
sběrnici podle intelovského standardu by měla umožňovat průchodnost dat okolo
2,5 Gb/s, rychlost zařízení založených na Future I/O byla prozatím
specifikována poněkud nejasně. Má být totiž výrazně větší, než rychlost
umožňovaná sběrnicí PCI-X, která dosahuje maximálně 1 Gb/s. PCI-X je
neoficiálně uznávaným dočasným nástupcem sběrnice PCI disponující rychlostí 133
Mb/s.
Bližší podrobnosti o obou technologiích naleznete na str. 2.
April Jacobs
Na předchozí straně jsme představili sběrnici PCI-X, nyní se podívejme, jak to
bude vypadat s její dostupností.
Produkty založené na specifikaci PCI-X by se na trhu (americkém) měly poprvé
objevit ve 2. polovině roku, běžně dostupné by měly být koncem tohoto roku.
Měly by pomoci zvýšit výkonnost serverů do doby, než bude ukončen vývoj Future
I/O nebo NGIO.
Intel věří penězům a šetrnosti výrobců
Zastánci obou podporovaných standardů vedou již dnes vleklé spory o tom, který
z nich se stane opravdovým standardem. To závisí jednoznačně na tom, který z
nich bude přijat velkými výrobci. Intel si je budoucností své specifikace zcela
jist. Oproti konkurenci má jím navrhovaný standard jednu velkou výhodu nebude
totiž od výrobců vyžadovat platbu žádného licenčního poplatku. Po-dle vyjádření
zástupců silné troj-ky však uspěje ten ze standardů, který nabídne větší
možnost vylepšení koncových výrobků, bez ohledu na případné licenční poplatky.
Kromě toho argumentují i tvrzením, že firmy určující technologické standardy a
vývoj ve světě informačních technologií vůbec využijí licenčních poplatků na
neustálé vylepšování již vyvinutého. Intel se ke konkurenčnímu Future I/O
vyjadřuje stále méně častěji, dle vlastního tvrzení čeká na jeho detailní
specifikaci. Avšak tím zřetelněji a hlasitěji předpovídá budoucnost svému NGIO.
Tvrdí, že jeho nový standard bude mít zrovna takový úspěch u všech výrobců,
jako měl standard PCI. Důraz přitom klade na otázku licenčních poplatků, která
podle Intelu bude u výrobců klíčovou při rozhodování, který standard přijmout.
Pokud by tomu tak opravdu bylo, jsou všechny spory bezpředmětné.
Velká trojka přáním koncových uživatelů
Doba se však od vzniku PCI poněkud změnila a změnil se i náhled výrobců na
otázku licenčních poplatků. Dnes u výrobců není rozhodujícím faktorem cena nové
technologie, ale požadavek zákazníka na vlastnosti jejich produktů. Analytici
se v průběhu několika posledních týdnů shodují v tom, že trio výrobců serverů
má oproti Intelu větší šanci na podporu od ostatních výrobců díky jeho
zkušenostem s přáními a potřebami koncových zákazníků. Nároky zákazníků
Compaqu, IBM, Hewlett-Packardu i ostatních výrobců serverů jsou si totiž velice
podobné.
Od desktopu k serveru
Na rozdíl od PCI, kterou Intel předurčil především k používání v desktopech,
musí být další generace sběrnicové architektury schopna odstraňovat potenciální
úzká hrdla v serverech založených na procesorech Intel Pentium, které jsou ve
stále větší míře používány pro bussiness critical aplikace. Tento trend bude v
nejbližších letech zřejmě dále pokračovat a servery založené na používání
jiných procesorů budeme nacházet stále častěji pouze v bankovních systémech,
vojenských a státních institucích a vývojových pracovištích rozhodujících
průmyslových společností světa.
Jak vypadá Next Generation I/O?
Standard navrhovaný Intelem je v současné době přece jen jasnější, než jeho
druhá varianta podporovaná Compaqem, HP a IBM. Jak to tedy s návrhem NGIO
vypadá v současnosti a co bude zákazníkům nabízet?
Podle oficiálních materiálů Intelu je Next Generatin I/O kanálově orientovaná,
strukturálně přepínatelná architektura umožňující propojení typu point-to-point
zaměřená na uspokojování rostoucích potřeb na I/O spolehlivost, škálovatelnost
a výkonnost serverů při zachování přijatelné cenové hladiny.
Technologie NGIO zavede přímé switchované propojení extrémně výkonného jádra
serve-ru s externí pamětí. Přiblíží se tím vyjmutí procesoru z I/O subsystému a
předejde se problémům se spolehlivostí, rychlostí přístupu, výkonem a celkovou
složitostí celého serveru. Komunikace CPU s periferiemi probíhá pomocí I/O
kanálového řadiče, který je zodpovědný za přenos dat z a do hlavní paměti a
zároveň dovoluje sběrnici chovat se jako point-to-point switch schopný přímo
propojit CPU, externí paměť a periferní zařízení mezi sebou jakýmkoliv
požadovaným způsobem a tak zvýšit jejich výkon.
Nová zařízení budou též zpětně kompatibilní s dříve vyrobenými serverovými
periferiemi.
Větší šance na straně triumvirátu
"Hewlett-Packard, Compaq a IBM stojí v první linii," řekl Amir Ahari, analytik
společnosti IDC. Dodal, že výrobci serverů mají mnohem větší zkušenosti s
praktickým navrhováním a provozováním nejvýkonnějších serverových strojů než
Intel, který je při vývojových pracích přece jen více odkázán na představy
svých vývojářů o praktickém využití nových produktů a standardů než na poznatky
získané přímým kontaktem s uživateli a znalostí jejich potřeb. To je přímo
předurčuje k tomu, aby měli velkou šanci vyvinout tu nejvhodnější specifikaci
sběrnicové architektury určené pro servery. Nejvhodnější v dnešním světě
znamená nejvhodnější pro zákazníka. "Stačí pozorněji naslouchat zákazníkům,
když si stěžují, že výkon aplikací a potažmo hardwaru není dostačující pro
jejich požadavky," uzavřel Ahari.
Zajímavý je na celé věci také fakt, že s Intelem na jeho standardu spolupracují
firmy jako jsou např. Sun Microsystems, Dell Computers, Hitachi, NEC nebo
Siemens, zatímco jeho tradiční spojenci, mezi které HP a Compaq zcela jistě
patří, pracují na standardu vlastním.
9 0651 / ijan

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.