Když poprvé válčil celý svět

"Velká válka" v letech 1914-1918 jako první získala přívlastek světová. Stejnojmenný CD-ROM, který vytvořila britsk...


"Velká válka" v letech 1914-1918 jako první získala přívlastek světová.
Stejnojmenný CD-ROM, který vytvořila britská společnost Marshall Media a jehož
českou lokalizaci má "na svědomí" firma JIMAZ, zachovává, jak již je u této
řady tradicí, velmi vysokou úroveň. Na světový konflikt se CD-ROM dívá z
několika úhlů. Pochopitelně přináší vylíčení nejslavnějších bitev,
nejvýznamnější události válečných let jsou zachyceny v rozsáhlé sérii
komentovaných mapek. Kromě globálního pohledu však CD--ROM nabízí i jinou
perspektivu: válku očima prostých vojáků. V rozhovorech s redaktory BBC líčí
váleční veteráni ubíjející jednotvárnost a pocity beznaděje, které doléhaly na
vojáky v zákopech. Další oddíl je věnován válečné technice. Máloco bohužel
inspiruje průmyslovou mašinérii k tak rychlému rozvoji, jako potřeby válečného
průmyslu. Jediné, co lze dokumentu vytknout, je poněkud větší důraz kladený na
události týkající se Velké Británie, Francie a Německa, zatímco pro nás zřejmě
nejzajímavější Rakousko-Uhersko je trochu ve stínu. A na závěr trochu
statistiky: CD-ROM První světová válka přináší 3 hodiny mluveného slova, více
než 1 000 obrázků, mapek a fotografií a rovněž unikátní dobové videozáznamy.
Najdeme zde portréty vladařů, politiků a vojáků a také fundované příspěvky
historiků, kteří hodnotí první světovou válku z pohledu jednotlivých
zúčastněných mocností.
Samozřejmostí je podrobný abecední rejstřík.
Shrnutí
První světová válka
Multimediální CD-ROM
Minimální požadavky: Operační systém: Windows 3.1 nebo Windows 95/98,
Procesor: 486DX/50 MHz, Pevný disk: 8 MB volného místa, Operační paměť: 8 MB,
Grafika: SVGA 640 x 480, 256 barev, CD-ROM mechanika: dvourychlostní (lépe
čtyřrychlostní), Zvuk: šestnáctibitová SoundBlaster nebo kompatibilní karta
Zapůjčil: JIMAZ, www.jimaz.cz
Cena (vč. DPH): 790 Kč
1 0866 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.