Když se řekne EDIFICE

Komu se v takovém případě vybaví termíny EDI (Electro-nic Data Interchange), případně UN/EDIFACT (United Nation/ EDI ...


Komu se v takovém případě vybaví termíny EDI (Electro-nic Data Interchange),
případně UN/EDIFACT (United Nation/ EDI for Administration, Commerce and
Transport), je na správné stopě. EDIFICE je totiž název mezinárodní
orga-nizace, zabývající se standardizací elektronického obchodu. A byla to
právě Praha, která ve dnech 8.-10. září 1998 přivítala účastníky jejího, letos
již 3. plenárního zasedání.
EDIFICE je nezisková organizace, která je uspořádána ve formě asociace podle
švýcarských zákonů. Sama se charakterizuje jako fórum Standardizovaného
elektronického obchodu, sdružující organizace, zabývající se elektronikou, a
informačními a telekomunikačními technologiemi. Počet zastoupených společností
se z původní šestice rozrostl na současných téměř 50 členů, mezi nimiž figurují
známá jména namátkou jmenujme alespoň společnosti Motorola, IBM, Ericsson, Sun,
Unisys, Siemens, Toshiba, Sony nebo Philips. V prohlášení o poslání EDIFICE se
praví, že cílem asociace je vytvořit fórum, které klade důraz na mezinárodní
uplatnění profesionálních znalostí a budování partnerských vztahů, tak, aby
tyto byly obecně uznávané jako subjekty Standardizovaného elektronického
obchodu (SEC) v průmyslu. SEC je v tomto prohlášení definován jako souhrn
obchodních prostředků, norem a informačních technologií, které umožňují využití
elektronických prostředků pro obchod v rámci jednoho, nebo mezi více subjekty.
Organizace EDIFICE
Aktivity EDIFICE organizuje tzv. hlavní plenární skupina, která se schází
4-5krát do roka na pravidelních plenárních schůzích. Nejméně jednou ročně je
definován soubor cílů, který je zahrnut do tzv. "Rámcového programu pro SEC" a
jsou mu přiřazeny priority. Specifické úkoly, zahrnuté v "Rámcovém programu pro
SEC", řeší pověřené pracovní skupiny (The Task Groups). Pracovní skupiny jsou
zodpovědné za vytváření mezipodnikových obchodních modelů a vodítek pro zprávy
v rámci elektronické výměny dat (EDI). Tyto dokumenty jsou k dispozici jak
členům, tak i ostatním společnostem na základě předplatného.
Do Prahy zvala Motorola
Celkem již 66. plenární schůze EDIFICE se konala pod patronátem společnosti
Motorola, respektive její divize Motorola SPS polovodiče. V příjemném prostředí
pražského hotelu Holiday Inn se sešli zástupci mnoha nadnárodních společností,
aby dali hlavy dohromady nad otázkami, týkajícími se úlohy EDI a Internetu.
Program úvodního dne byl zcela ve znamení Motoroly a jejích aktivit ve střední
a východní Evropě. Za zmínku stojí kulturně-historický úvod příspěvku ředitele
české pobočky Motoroly SPS Václava Šmída, který příjemně naladil a zaujal nejen
návštěvníky zasedání, kteří byli v Praze poprvé. Druhý den probíhala pravidelná
schůze, na které byly hodnoceny výsledky pracovních skupin, byli představeni
noví členové a volilo se představenstvo. Třetí den byl ve znamení interních
jednání pracovních skupin, zaměřených na evropský region. Novinkou tohoto
setkání bylo zvolení Robina A. Hodgsona (Service and Logistic Manager Motorola
SPS) předsedou fóra EDIFICE. Pražská schůze byla letos již třetí v pořadí v
březnu hostil Ericsson zástupce EDIFICE ve Stockholmu a v červnu přivítali své
kolegy zástupci firmy EEMA v Amsterodamu. Poslední letošní setkání zástupců
EDIFICE se uskuteční pod patronátem společnosti Sun v Linlithgow koncem
listopadu 1998.
Otevřené fórum
Když jsme se zajímali o důvody, které vedly firmy ke členství v této
organizaci, tak jsme zjistili, že je to vcelku prosté. Používání elektronické
výměny dat, ať už to jsou faktury, objednávky, nebo příkazy bance, znamená
konkurenční výhodu, vyšší efektivnost a koneckonců i nesrovnatelně vyšší
pohodlí, než klasické formy komunikace. Pokud se ale má elektronická výměna dat
celosvětově rozšířit a efektivně začít plnit svou funkci, je třeba se dohodnout
na všeobecně platných standardech. To byl hlavní důvod, který přivedl za
jednací stůl a do společných pracovních skupin společnosti, které si jinak na
trhu konkurují.
8 2140 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.