Ke snížení cen za domény dojde již brzy

Řadě zainteresovaných osob byla činnost Cz.nicu trnem v oku, a to zejména kvůli neprůhlednému financování. Věci se ...


Řadě zainteresovaných osob byla činnost Cz.nicu trnem v oku, a to zejména kvůli
neprůhlednému financování. Věci se však daly do pohybu a na změny, které v něm
proběhly, jsme se zeptali ředitele sdružení Cz.nic Ondřeje Filipa.

Proč došlo na letošní valné hromadě ke schválení tolika revolučních návrhů? Co
vás vedlo k takovýmto radikálním změnám?
Ve sdružení, ale i mimo něj, už dlouho sílily hlasy po větší otevřenosti a po
zvýšení průhlednosti při hlasování. Schválené stanovy reflektují právě oba tyto
směry. Sdružení je nyní maximálně otevřené, vstupní procedura se výrazně
zjednodušila, takže vstoupit do něho může skutečně každá společnost. Poplatek
za vstup klesl z 50 na 5 tisíc korun, nový člen už nemusí žádat o vstup a čekat
na valnou hromadu, ale stačí, aby splnil jednoduchá kritéria. Naopak rozčlenění
do komor mění poměr vlivu jednotlivých zájmových skupin na rozhodování sdružení
tak, aby názory všech těchto skupin byly rovnoměrně zastoupeny.

V tiskové zprávě psané ke znění nových stanov sdružení jste prohlásil, že
jednání na této valné hromadě bylo dlouhé a bouřlivé...
A to je myslím logické. Valná hromada měla několik velmi důležitých úkolů,
kromě změn stanov a změny jednacího a volebního řádu byla schválena i strategie
a proběhly volby jednoho člena představenstva a jednoho člena dozorčí rady. Ani
si neumím představit, že by takové zásadní kroky bylo možné učinit bez řádné
diskuse. Je velmi důležité, aby se k tématům mohl vyjádřit každý.

Jde v rámci úkolů, jenž jste zmínil, o reakci na konkrétní události, nebo o
dlouhodobější vývoj v Cz.nic?
Nelze říct, že by nějaká konkrétní událost vyprovokovala nějakou konkrétní
změnu, sdružení v průběhu času reaguje na celou řadu událostí a vyvíjí se. Ale
je pravdou, že od konce roku 2003 se postupně obměnilo téměř celé vedení
společnosti a toto nové vedení s podporou členů uplatňuje své vize, které jsou
v mnoha směrech odlišné od předchozího směřování sdružení.

V čem se tedy bude lišit vaše strategie od minulého vedení?
Současné vedení má stejně jako všechna předchozí, a já věřím, že i všechna
budoucí, jednu hlavní prioritu, a tou je stabilita sdružení, stabilita a
bezpečnost domény a centrálního registru. Nicméně v mnoha bodech se zásadně
liší. Nové vedení chce sdružení více otevřít, je vhodné, aby vstoupilo více
členů, kteří sdružení obohatí o nové názory a zároveň i posílí transparentnost
a kontrolu. Krom toho prosadilo například zveřejňování zápisů z valných hromad.
Další prioritou je zlepšení hospodaření sdružení, a s tím tedy i zlevnění
domén. Snažíme se být aktivnější na mezinárodní scéně, především při výměně
know-how ve sdruženích jako CENTR (Council of European National TLD Registries)
a ccNSO (country code Names Suporting Organisation).

V minulosti bylo sdružení vyčítáno neprůhledné zacházení s penězi. Dojde k
nějakým změnám? Zlevní se například domény?
Ke změnám musí dojít. Problémem dnešní struktury hospodaření je příliš veliký
podíl outsourcingových kontraktů bez možností kontroly efektivity. Velká část
technického know-how je u partnerů, na kterých jsme až příliš závislí. To
chceme razantně změnit, naše analýzy ukazují, že jsme schopni pomocí vlastního
týmu zabezpečit chod domény a registru výrazně efektivněji. Díky změnám v
hospodaření bude pochopitelně docházet i ke zlevňování domén. K prvnímu
zlevnění došlo už na počátku tohoto roku (pozn. redakce: byl snížen udržovací
poplatek z 600 na 500 Kč), další bude následovat ve velmi krátkém čase a
rozhodně nebude poslední.

Jaké jsou vaše plány s Cz.nicem? Jakým způsobem se bude sdružení do budoucna
rozvíjet?
Představenstvo a já máme úkolů více než dost. Především pracujeme na zvýšení
efektivity sdružení, přehodnocujeme veškeré kontrakty, postupy a podobně.
Paralelně s tím se snažíme o vývoj nových věcí. Máme před sebou například
implementaci systému ENUM, kdy musíme připravit a vytrénovat nový tým, který by
později převzal i hlavní činnosti. Pracujeme také na podpoře nových
technologických projektů IETF, jako je nasazení protokolu IPv6 či implementace
DNSSEC. Mnoho práce je třeba udělat i v legislativní oblasti. Velice rádi
bychom vyjasnili naše postavení vůči státní správě. Na mezinárodní scéně se
zapojujeme do změn v organizaci ICANN (Internet Corporation For Assigned Names
and Numbers), kterou také zcela jistě čekají významné reformy. Velice pečlivě
monitorujeme posuny v Internet Governance ve světě, jako například WSIS (World
Summit on the Information Society).
Úkolů je tedy skutečně mnoho. Na druhou stranu pro úplně laické uživatele
internetu bude viditelné asi především ono zlevňování domén a zavedení
některých nových služeb.


V průběhu studií informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity
Karlovy v Praze Ondřej Filip (1977) pracoval ve firmě Ipex na rozvoji
internetové sítě. Od roku 1999 se stal technickým ředitelem v téže společnosti,
o tři roky později pak členem jejího představenstva. Letos v lednu byl zvolen
ředitelem sdružení Cz.Nic, ve kterém předtím působil jako místopředseda
představenstva. Je spoluautorem směrovacího démona BIRD. Ve volném čase hraje
košíkovou, věnuje se kanoistice a programování.

Cz.Nic je správcem
české národní domény .cz. Toto zájmové sdružení právnických osob disponuje
prostředky, z nichž většina pochází z poplatků za registraci a údržbu domén.
Zbytek financí tvoří členské vstupní poplatky a výnosy z vedlejších služeb.
Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, dalšími orgány jsou představenstvo
a dozorčí rada.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.