Klienti preferují důvěryhodnost

ČSOB je banka, která v poslední době prošla velkými změnami jednak se vážně pustila do oblasti retailu a navíc pře...


ČSOB je banka, která v poslední době prošla velkými změnami jednak se vážně
pustila do oblasti retailu a navíc převzala IPB, banku která měla navenek pro
klienty značně odlišnou tvář. O tom, jak si ČSOB dnes stojí na poli přímého
bankovnictví jsme si povídali s Tomášem Broučkem, výkonným ředitelem divize
Elektronické bankovnictví v ČSOB.

Jak se vám daří budovat jednotnou strategii v oblasti elektronického
bankovnictví?
ČSOB po spojení s IPB využila předností systémů a produktové nabídky obou
bývalých bank. Z pohledu elektronického bankovnictví jsme se zaměřili zejména
na integraci jednotlivých distribučních kanálů tak, aby jejich nabídka byla
dostupná celé klientele "nové" banky. Klienti tak dostávají kompletní portfolio
elektronických kanálů, které jsme dále rozšířili o internetové bankovnictví a
novou podobu webových stránek banky. Stavíme na "multikanálovém" přístupu,
klient si tedy může zvolit právě takový distribuční kanál (nebo kanály), který
vyhovuje jeho konkrétním potřebám.

Díky již zmíněnému spojení dvou bank máte dnes poměrně různorodou klientelu.
Jak se vaši klienti staví k nabídce nových přístupových kanálů do banky? Kterou
z možností (telefon, internet, GSM) upřednostňují?
Zájem klientů o elektronické distribuční kanály je velký a neustále roste. Jako
příklad můžeme uvést např. 90 tisíc uživatelů služby ČSOB nazvané Linka 24,
tedy systému telefonního bankovnictví (zahrnuje call centrum, GSM bankovnictví
a automatické služby prostřednictvím tónové volby telefonu), po roce a půl
provozu. Upřednostňovaný přístup závisí na "typu" klienta retailovému klientovi
vyhovuje více telefon (služby call centra, GSM), vzrůstající zájem je o
internetové bankovnictví, pro podnikovou klientelu jsou zase vhodnější kanály
"PC bankovnictví" (Multicash, Edifact, Homebanking).

Jak řešíte otázku sjednocování technologické infrastruktury obou bank?
Není to jednoduchý proces. Nicméně v současné době jsou již všechny systémy
banky plně integrovány, dá se tedy říci, že v současnosti existuje pouze jedno
technické prostředí "nové" ČSOB.

Spolupracuje vaše banka s některým z mobilních operátorů na konkrétním projektu
GSM bankovnictví?
ČSOB spolupracuje na GSM bankovnictví se společností RadioMobil, která tuto
službu uvedla na trh jako první. Podílíme se i na dalších projektech, jakým je
např. dobíjení předplacených GSM telefonů prostřednictvím sítě bankomatů.
Podobnou službu jsme realizovali také s Oskarem, kromě toho na implementaci
služby GSM bankovnictví spolupracujeme i s Eurotelem. Dnes jsme ve fázi
přípravy společného projektu.

Domníváte se, že nový typ tzv. elektronických bank může ohrozit pozici
klasických bankovních ústavů?
Technologie je jedna věc a její uplatnění na trhu věc jiná. Příkladů opravdu
úspěšných "přímých" bank ve světě není mnoho a většinou vycházejí z určitého
tržního prostředí a vyplnění nějakého prázdného místa na daném specifickém
trhu. Na druhé straně existuje řada neúspěšných bankovních projektů. Dnešní
klient je náročný, vyžaduje banku, na niž se může spolehnout, která má kvalitní
"značku" a do které, pokud chce, může skutečně přijít pro složitější produkty a
za osobní obsluhou.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.