Klinika v Hackensacku vsadila na IT

Zařízení provozuje 130 serverů a v areálu pracuje 4 500 počítačů v konfiguraci tenkého klienta. Univerzitní klin...


Zařízení provozuje 130 serverů a v areálu pracuje 4 500 počítačů v konfiguraci
tenkého klienta.

Univerzitní klinika Hackensack University Medical Center (HUMC) v New Jersey
byla vystavěna na zelené louce v roce 1995. Disponuje 683 lůžky a zaměstnává 7
200 lidí, z čehož je 1 400 lékařů. Všem pracovníkům kliniky slouží v nebývalém
rozsahu moderní výpočetní technologie, do nichž se za posledních pět let
investovalo 72 milionů dolarů. Celý nemocniční informační systém včetně
klinického informačního systému, se skládá ze stovky kompletně integrovaných a
harmonizovaných aplikací od různých firem. Kvůli přísným předpisům upravujícím
zásady lékařského tajemství jsou data uchovávána centrálně v důkladně
zabezpečených datových úložištích. Tam se za pět let provozu shromáždilo už
přes 80 TB dat, z čehož 10 TB představují data z integrovaného počítačového
zobrazovacího systému PACS (Picture Archiving and Communications System). Na
koncové stanice jsou data převáděna jen na okamžik pro potřebu konkrétního
zpracování.
Přístup do informačního systému se řídí zásadou: "Něco mít a něco znát."
Zdravotničtí pracovníci mají přívěsek s čipem a znají přihlašovací heslo. Při
identifikaci člověka vstupujícího do přísně zabezpečených objektů (například do
dispečinku informatiky) se kombinuje přenosný čip se snímačem otisku celé ruky.
Problém s čipem zapomenutým doma se řeší nalepením čipu na zadní stranu
náramkových hodinek. Hodinky doma zapomene málokdo.

Diktafon a sekretářka
Radiologické pracoviště kliniky je vybaveno systémem PACS (Picture Archiving
and Communication System), na nějž jsou připojena všechna zařízení používaná v
radiologickém oddělení. Radiologické pracoviště pracuje v duchu sloganu "žádný
film, žádné pero, žádný papír".
Rentgenologové vyhodnocují snímky na pracovních stanicích vybavených
pokročilými funkcemi zpracování obrazu. Nález diktují do počítačového diktafonu
a zvukový záznam se automaticky přiřazuje k popisovanému snímku. Záznam jde po
síti k sekretářce, která jej během několika minut přepíše. Automatický přepis
rozpoznávačem hlasu (voice recognition) se nepoužívá, protože oprava chyb
vznikajících při chybném rozpoznání zejména odborných termínů trvá déle než
přepis zkušenou sekretářkou. Zkušenosti ukazují, že využitím systému PACS se
práce provedená jedním radiologem urychlí ve srovnání s původním objemem až o
čtyři pětiny.

Lékaři věří sami sobě
Klinika nepoužívá dříve tolik propagované automatické expertní systémy
navrhující samotný způsob léčení. "Odmítají je jak lékaři, protože chtějí léčit
sami, tak i počítačové firmy, které nechtějí přebírat zodpovědnost v léčení za
lékaře," vysvětluje doktor Gerard Burns, vedoucí koordinátor projektu zavádění
informačních systémů.
Místo toho jsou velice oblíbené četné kontrolní mechanismy, které výrazně
snižují počet chyb při péči o pacienta. Kontroluje se například souběh předpisů
dvou léků, aby nedošlo k jejich nežádoucí interakci. Automaticky se přezkoumává
dávkování podle věku a hmotnosti nebo podle ledvinových či jaterních funkcí a
také to, zda není předepsán lék, na který je pacient alergický.
Na klinice funguje i automatizovaná nemocniční lékárna, která minimalizuje
riziko chybného přečtení receptu a záměny předepsaného léku. Pokud lékař do
klinického informačního systému zapíše předpis léku hospitalizovanému
pacientovi, informace je po síti převedena přímo do lékárny. V ní robotické
rameno ze zásobníku léků vybere předepsaný lék a vhodí jej do kontejneru
určeného konkrétnímu pacientovi. Kontejner je poté automaticky dopraven na
oddělení.
Sestry používají pojízdné bezdrátové počítače s odkládacím stolkem a košíkem na
drobnosti. S tímto "elektronickým chorobopisem" přejíždějí mezi pacientskými
pokoji, přičemž mají on-line přístup k informacím o pacientovi. Data jsou
přenášena pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi. Sestry tak odhadem ušetří asi hodinu
práce denně.

Seznamte se s Mr. Rounderem
Největší mediální hvězdou nemocnice je ovšem robotický doktor Mr. Rounder,
oblečený do lékařského pláště obtočeného tradičním symbolem lékařství
fonendoskopem. Osobní počítač na pojízdném podstavci s mikrofonem, kamerou a
bezdrátovým připojením do počítačové sítě slouží pro dálkový kontakt mezi
pracovištěm či domovem ošetřujícího lékaře a pokojem pacienta upoutaného na
lůžko.
Při televizitě na dálku lékař využívá kromě počítače, mikrofonu a kamery i
joystick, kterým může robota ovládat. Kamera robota je vybavena výkonným
zoomem, jehož pomocí lékař může například na dálku zjistit, zda se jizva po
operaci dobře hojí. Na monitoru robota se zobrazuje obličej lékaře. Kromě toho
slouží Mr. Rounder také jako chytrý videotelefon pro konzultace zdravotnického
personálu v nemocnici s nepřítomným lékařem.

Nejen návratnost motivuje
Dvaasedmdesát milionů dolarů investovaných do IT se zásadním způsobem projevilo
na výsledcích nemocnice. Finanční návratnost zavádění informačních technologií
demonstruje doktor Burns na příkladu akutního infarktu myokardu (AIM).
"Standardizací péče a používáním elektronických formulářů, které musí
ošetřující personál projít, došlo k výraznému poklesu úmrtnosti na tuto
diagnózu a ke zkrácení doby hospitalizace z 5,2 na 4,1 dne," říká Burns.
Díky informačním technologiím se nestane, že by sestra opomenula podat
předepsaný lék. Jsou stanoveny jednoznačné standardy péče doprovázené
automatickou kontrolou, zda vše bylo provedeno tak, jak mělo být, a ve správný
čas. Snížení úmrtnosti a zkrácení hospitalizace vedlo ke snížení nákladů na
jeden případ AIM z 11 tisíc na devět tisíc dolarů. Dosažená úspora jde plně ve
prospěch nemocnice úhrada pojišťovny není totiž kalkulována podle počtu dnů
hospitalizace, ale metodou DRG, která její výši stanovuje ve fixní výši na
základě diagnózy.
Lékaře k práci s informačními technologiemi motivuje nejen to, že IT je
nesporným přínosem jak pro pacienty, tak pro nemocnici a její ekonomické
úspory, ale i to, že výrazně usnadňuje konkrétní práci každého jednotlivého
doktora. Lékaři v USA musejí každý laboratorní výsledek osobně podepsat, a tím
potvrdit, že jej vzali na vědomí. Lékaři v Hackensacku mohou formuláře
podepisovat elektronicky přes internet, kdy chtějí a kde chtějí třeba o víkendu
u bazénu. Tato zdánlivá drobnost má při přijímání nových informačních
technologií velký motivační náboj.
Autorka je manažerem pro klíčové zákazníky divize zdravotnictví společnosti ICZ
a v Hackensacku absolvovala stáž.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.