Knihovny se Sítě nebojí

Práce s Internetem byla jedním z hlavních témat sedmého ročníku konference Knihovny současnosti, který se konal 14. a...


Práce s Internetem byla jedním z hlavních témat sedmého ročníku konference
Knihovny současnosti, který se konal 14. až 16. září v Junior centru v Seči u
Chrudimi.
Potěšující je, že většina knihovníků považuje Internet za zcela samozřejmý
pracovní nástroj a zdroj informací. V mnoha knihovnách mají čtenáři možnost se
posadit k Internetu buď zcela zdarma, nebo za podstatně menší poplatky než v
internetových kavárnách. Důsledkem je značné vytížení počítačů.
Podle slov knihovníků jsou nejčastějšími uživateli Internetu v knihovnách
středoškoláci, kteří na rozdíl od vysokoškoláků nemají buď žádný, nebo jen
omezený přístup ve škole. Knihovny však samozřejmě nechtějí být jen pasivními
uživateli dat, která umístil na Internet někdo jiný, na konferenci byla
prezentována celá řada informací a služeb, které knihovny prostřednictvím
Internetu aktivně nabízejí.
Protože knihovny bojují s nedostatkem peněz, stal se převažujícím zdrojem
finančních prostředků pro připojování knihoven na Internet program RISK (Rozvoj
Informační Sítě veřejných Knihoven) Ministerstva kultury ČR. Cílem tohoto
programu, v jehož rámci bylo od roku 1997 rozděleno bezmála sto milionů korun,
je připojení knihoven na Internet (a tedy i jejich vzájemné propojení s
možností sdílení informačních zdrojů) a vybudování souhrnného elektronického
katalogu všech knihoven v ČR. Podrobnosti o programu RISK jsou k dispozici na
adrese http://www.knihovna.cz.
Zástupci z řad knihovníků se vyjádřili velmi kladně k záměru Rady vlády pro
státní informační politiku, která hodlá učinit knihovny kontaktními místy
informačních systémů veřejné správy pro občany. Občan, který nemá jiný přístup
k Internetu, by tak mohl z knihovny přistupovat k informacím poskytovaným
veřejnou správou, případně na ně reagovat.
9 2522 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.