Knowledge Management: jenom technologie?

Ze všech business trendů uplynulého desetiletí snad žádný možná s výjimkou reengineeringu není tak úzce spjat s te...


Ze všech business trendů uplynulého desetiletí snad žádný možná s výjimkou
reengineeringu není tak úzce spjat s technologiemi jako Knowledge Management
(KM). Jak říká Michael J. Turillo, vedoucí oddělení KM společnosti KPMG LLP:
"Bez informačních technologií by bylo provozování Knowledge Managementu
vyloučené".
Možná, že by bylo. Ale hrozí tu určité riziko, že KM začne být vnímán výhradně
jako technologická záležitost. Prodejci dnes běžně označují své softwary,
databázové či groupwarové produkty jako "knowledge management solutions" a
vedoucí pracovníci získávají pocit, že za případné špatné výsledky KM může jen
a jen software. To je zásadní chyba.
Yogesh Malhotra, zakladatel a předseda představenstva @British Institute in
Fort Lauderdale, Florida, a @Brint LLC, což je webovská stránka věnovaná KM
(http://www.brint.com), uvádí několik mýtů, které se vytvořily kolem pojmu
Knowledge Management.
Mýtus: Technologie KM dodávají správné informace správné osobě ve správný čas.
Malhotra říká, že tento názor se hodí na zastaralé obchodní modely. Informační
systémy ve starém průmyslovém modelu odrážely názor, že ke změnám v byznysu
dochází postupně a probíhají v relativně stabilním tržním prostředí. "Základní
premisa zní tak, že můžete předvídat, jak a co musíte udělat, a že IS toto vaše
předvídání mohou zjednodušit a zefektivnit," zní Malhotrův názor. Nový obchodní
model informačního věku je ovšem charakteristický zásadními, a nikoliv
postupnými změnami. Dnes je prakticky nemožné plánovat v dlouhodobých
termínech, podnikatelé se musí rozhodovat pružně a musí počítat s momentem
překvapení. Je tudíž nemožné vybudovat systém, který předvídá, kdo je ta
správná osoba a kdy je ten správný čas, a už vůbec ne, co je ta správná
informace.
Mýtus: IT mohou ukládat lidskou inteligenci a lidské zkušenosti. Technologie,
jako jsou databáze či groupwarové aplikace, zálohují bity a pixely dat. "Ale
nemohou ukládat to bohatství schémat, kterým disponují lidé k tomu, aby těmto
datům dali smysl," říká Malhotra. Navíc informace závisí na kontextu. Naprosto
stejný soubor dat mohou různí lidé interpretovat různě. "Stejně jako nemůžete
naskenovat něčí mysl a uložit ji do databáze, nemůžete vložit bity do databáze
a předpokládat, že někdo jiný k nim bude přistupovat s identickou zkušeností
jako ten, kdo je
ukládal."
Mýtus: Informační technologie mohou distribuovat lidskou inteligenci. Zase,
tento názor vychází z premisy, že firmy mohou předem říci, co je správná
informace určená k distribuci a komu přesně je ji třeba distribuovat. Dokonce i
v případě,
že přeskočíme distribuční problém tak, že vytvoříme jakýsi centrální sklad dat,
kam si může "přijít" každý, se tento zádrhel neřeší. "Fakt, že informace je v
databázi nazajistí, že ji lidé najdou nebo že ji správně použijí," tvrdí
Malhotra. "Většina KM technologií se soustřeďuje na efektivitu a na vytvoření
konsensuálně orientovaných postojů. Nicméně data jsou racionální, statická a
bez kontextu." A tyto systémy nepočítají s obnovováním existujících vědomostí a
s vytvářením nových.
9 2635 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.