Kodex počítačového práva

Autoři se kromě tradičních témat, která souvisejí s informačními systémy (autorské právo, dodávky informačních ...


Autoři se kromě tradičních témat, která souvisejí s informačními systémy
(autorské právo, dodávky informačních systémů, počítačová kriminalita a
kriminalita na Internetu), zabývají i aktuálními problémy ochrany osobnosti a
ochrany osobních údajů. Kniha reaguje na pronikání Internetu do
soukromoprávních a veřejnoprávních vztahů. Text obsahuje i změny vztahující se
k obchodování na dálku, které byly provedeny novelou občanského zákoníku v
oblasti tzv. spotřebitelských smluv koncem loňského roku.
Hodnotu knihy zvyšuje i skutečnost, že autoři jsou členy komise pro právo
informačních systémů Legislativní rady vlády a spoluautory návrhů řady výše
uvedených zákonů, zejména zákona o ochraně osobních údajů a zákona o
elektronickém podpisu. Výklad nezapomíná ani na veřejnoprávní aspekty
informačních systémů a na telekomunikace. Monumentální obsah a rozsah knihy,
která má skoro 600 stran, z ní činí základní dílo nového oboru. Publikace je
určena širokému okruhu čtenářů, který tvoří zdaleka ne pouze právníci, ale i
manažeři a podnikatelé v oblasti informačních a komunikačních systémů,
uživatelé informačních systémů a Internetu, jakož studenti informatických,
ekonomických, právnických i technických vysokých škol. (V. Smejkal, P. Mates,
T. Sokol, M. Vlček, H. Bachrachová: Právo informačních a telekomunikačních
systémů, C. H. Beck Praha, 2001, 542 stran, 750 Kč)
1 1320 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.