Kolik je v ČR uživatelů Internetu?

Zjišťování, respektive mnohdy spíše hádání počtu tuzemských uživatelů Internetu se stalo oblíbenou zábavou jedn...


Zjišťování, respektive mnohdy spíše hádání počtu tuzemských uživatelů Internetu
se stalo oblíbenou zábavou jednotlivců i specializovaných agentur. Podívejme se
na jeden z posledních průzkumů, které byly na tomto poli učiněny.
Metody se různí
Vezměte počet IP adres, který zjistíte na RIPE (http://www.ri pe.net),
vynásobte jej příslušným koeficientem (který může být 3, ale klidně také 6) a
dostanete nějaké číslo. Uspořádejte anketu, zjistěte, kolik procent respondentů
se prohlásí za uživatele Internetu, vynásobte počtem obyvatel ČR, a máte jiné
číslo. Dalo by se říci, že co výzkum, to jiný výsledek.
Nechtěl bych nicméně celé téma bagatelizovat. Nejde jenom o grafy, které se v
tisku dobře vyjímají. Zjištění počtu uživatelů českého Internetu má jistě
význam z řady důvodů tím nejdůležitějším je zřejmě skutečnost, že inzertní
potenciál každého média přímo závisí na počtu lidí, které toto médium zasáhne.
Pokud plánujete firemní politiku ve vztahu k Internetu, reklamní kampaň, nebo
jste naopak provozovatel nějakého serveru, jistě pro vás platí, že nepřesná
čísla jsou lepší než žádná.
Analýzy celkového počtu uživatelů v tomto případě vhodně doplňují audit
jednotlivých serverů, který provádí např. DCCI.
Něco málo historie
V Computerworldu číslo 22 a 23/97 jsme zveřejnili článek Vladimíra Vrabce "Bude
nás na českém Internetu milion?"; autor se zde pokusil předpovědět růst počtu
uživatelů českého Internetu. Pro rok 1999 mu jako dolní odhad vyšel počet těsně
nad 200 tisíci, jako horní hranice necelých 800 tisíc. Dále uvidíme, jak se
tato předpověď shoduje s novějšími výsledky. Pro srovnání tento článek
předpovídal pro rok 1999 mezi 100 a 150 tisíci IP adres v doméně CZ. Květnové
výsledky RIPE přitom uvádí číslo těsně nad 100 000. Snad jen ještě poznámku:
počet IP adres je pravidelně zveřejňován a RIPE je pokládán za víceméně
důvěryhodný zdroj. Pokud se vám jednou podaří důvěryhodný odhad uživatelů,
zjistíte poměrně přesně koeficient (počet uživatelů na jeden připojený počítač)
a ten pak můžete na nějakou dobu pokládat za konstatní. Tedy z jednoho měření
můžete "žít" nějaký čas, o to důležitější je dospět k co nejpřesnějšímu číslu.
Březen
Poslední průzkum byl v tomto směru proveden v průběhu akce Březen měsíc
Internetu. Jeho výsledky jsou poněkud zvláštní a přiznávám, že pro mě osobně
jsou velkým překvapením. Předesílám z výsledků vyplývá, že většina uživatelů
přichází s Internetem do styku spíše nepravidelně, zhruba 1krát za měsíc.
Kdo a proč
Na naše otázky nyní odpovídá Jiří Holubec, ze společnosti Acron Communications,
který je autorem březnového průzkumu.
Jaké vy sám znáte prognózy, týkající se zjišťování počtu uživatelů českého
Internetu? Jak se od sebe liší a jakou jim přikládáte váhu?
Existuje mnoho odhadů na základě anket. Nemá zde smysl rozebírat jednotlivé
průzkumy ani jejich výsledky, protože je nemůžeme srovnávat. Metodiky
jednotlivých anket se od sebe liší, a to jak formou otázek, tak i vzorkem
populace. Některé agentury se například dotazují podniků, jiné to zase řeší
formou face-to-face dotazů.
Přejděme k vlastnímu průzkumu. Jak se vůbec prováděl?
My jsme zvolili přístup, který se diametrálně liší od dříve popsaných metod,
tj. anket. Nepotřebovali jsme aktivní spoluúčast žádného vzorku zkoumané
skupiny. Rozhodli jsme se monitorovat nejnavštěvovanější servery českého
Internetu a identifikovat přitom jednotlivé návštěvníky. Velmi důležitá byla v
tomto ohledu spolupráce s nejnavštěvovanějšími českými servery.
Oblíbené námitky proti průzkumům podle návštěvnosti serverů: existují celé sítě
připojené přes jednu IP adresu, co s lidmi užívajícími jen e-mail?
Většinou se počet návštěvníků ztotožňuje s počtem IP adres. Při malé
návštěvnosti serveru to opravdu platí, bohužel v ostatních případech se
začínají projevovat systémy skrývající více počítačů (uživatelů) za jedinou IP
adresou (např. firewall, cache).
Systém, který uživatele dokáže identifikovat s vyšší přesností, je založen na
"duálním" číslování jednotlivých instancí-profilů webových browserů.
Přidělovali jsme tedy jednotlivým uživatelům unikátní čísla "visačky", a to
pomocí cookies. Tento způsob dokáže "procházet skrz" cache systémy a umožňuje
odlišit jak více počítačů připojených přes jednu IP adresu, tak i více
uživatelů pracujících na jednom počítači, např. v počítačových laboratořích ve
školách.
S lidmi používajícími pouze e-mail je problém, náš průzkum je vůbec
nezapočítává a z podstaty věci plyne, že je ani započítat nemůže. Pro
provozovatele českých serverů jsou tito uživatelé ale po pravdě řečeno
nezajímaví.
Jakým číslem je tedy dobré násobit počet IP adres, resp. jaký průměrný počet
uživatelů se skrývá za jednou IP adresou?
Faktor se opravdu liší podle návštěvnosti serveru. Čím vyšší je návštěvnost,
tím vyšší je pravděpodobnost, že dva nebo více uživatelů přistoupí na jednu
stránku z jedné IP adresy. Například faktor u serveru mobil.cz byl přibližně 2,
u post.cz 3 a v případě Seznamu 4.
Co s lidmi, kteří neakceptují cookies či nestahují grafiku?
Monitorovací systém je založen na umístění transparentního mikroobrázku na
monitorované stránky. V případě, že uživatel nestahuje obrázky, není možné
zaznamenat jeho přístup na stránku. Osobně se domnívám, že takových uživatelů
je méně než 5 %.
Co se týče uživatelů neakceptujících cookies, dokážeme měřit aktivitu (počet
přístupů) jak u lidí akceptujících cookies, tak i u lidí neakceptujících
cookies, tj. přístupy dělíme na identifikované resp. neidentifikované. U
identifikovaných přístupů známe počet uživatelů, kteří se na nich podíleli.
Pokud budeme předpokládat stejnou aktivitu i u neidentifikovaných přístupů,
dokážeme spočítat počet lidí neakceptujících cookies.
Váš osobní odhad lidí čtoucích jen poštu?
Střílím od boku takových 20 % celkového počtu, ale existují lidé, kteří by
mohli odpovědět fundovaněji. Např. zřejmě největší český poskytovatel Internetu
služba Internet OnLine má produkty, které přesně odlišují uživatele pouze s
e-mailem od plnohodnotných uživatelů.
Důvodem, proč jsem zpočátku zjištěným číslům vůbec nevěřil, je fakt, že počet
uživatelů za měsíc je téměř 3násobný než za týden.
Dostáváme se k faktu, že podstatná většina uživatelů přistupuje na český Web
velmi zřídka. Pouze 11-12% všech uživatelů přistupuje na český Web v každém
týdnu. Výsledná data také naznačují, že s prodloužením období, po které byl
prováděn průzkum, by se počet uživatelů výrazně zvýšil.
Myslíte si, že kdyby se průzkum dělal za 2 měsíce, tak by se výsledné číslo
ještě lišilo?
Máme údaje, jak rostl počet uživatelů s narůstající délkou monitorovaného
období, tj. výsledky po jednom týdnu, po dvou týdnech atd. Extrapolací se
dostáváme k 650 000 až 700 000 uživatelů při délce monitorovaného období dva
měsíce.

9 1519 / pahn

Závěr
Český Internet má dnes tedy přes 400 000 uživatelů, z nichž většina však
přistupuje poměrně nepravidelně. Můžeme se dokonce dostat až k číslu přes 600
000. Záleží ovšem na tom, jak definujeme uživatele Internetu, respektive na
tom, jaká pravidelnost je nutná, aby člověk "spadl" do této kategorie.
Nicméně: na počátku roku 1999 byl počet uživatelů bližší horní hranici tedy
optimistické prognóze učiněné před 2 lety. Z tohoto hlediska je stávající stav
tedy třeba hodnotit spíše kladně.
A snad ještě důležité zjištění: poměr připojených počítačů (IP adres) k počtu
uživatelů je v současných českých podmínkách maximálně 1 : 4,5.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.