Kolotoč Mr.Lin(x)e

Pro identifikaci tohoto pána je třeba se odebrat do virtuální reality. Jeho jméno Mr.Lin(x) je totiž názvem nové zají...


Pro identifikaci tohoto pána je třeba se odebrat do virtuální reality. Jeho
jméno Mr.Lin(x) je totiž názvem nové zajímavé služby na českém Internetu. Co
tedy patří do pracovní náplně tohoto záhadného muže? Mr. Lin(x) zajišťuje
bezplatnou výměnu reklamních bannerů mezi jednotlivými servery, což představuje
jedinečnou šanci pro bezplatné zviditelnění nekomerčních i komerčních
internetových stránek. S novou službou přišly, a na jejím vývoji
spolupracovaly, dvě zkušené české internetové firmy: Clark Net Project, s. r.
o. (http://home. clark.cz) a Mobil server, s. r. o. (http://www.mobil.cz).
Proč kolotoč, a k čemu je dobrý? Pro začátek je třeba si uvědomit, že ač
nevelký, přece náš český Internet obsahuje obrovské množství stránek s velmi
různorodým obsahem. Orientace návštěvníka webu je tedy zákonitě obtížná, a je
zřejmé, že pouhé zapsání nové stránky do databáze vyhledavačů pro její
propaga-ci nestačí. Cesta velkých firem k zviditelnění, neboli zaplacení
reklamních bannerů na nejnavštěvovanějších serverech, je sice přímá, ale
rozhodně není levná. Jak ale upozornit na zajímavé, většinou nevýdělečné www
stránky, na jejichž propagaci nemá autor peníze? Zde by měl právě pomoci Mr.
Lin(x). Na tomto serveru (http://mr.linx.cz) je možné si bezplatně zažádat o
výměnu reklamního odkazu s ostatními stránkami (servery) českého Internetu. Vše
probíhá automaticky, stačí vyplnit dotazník. Je v něm nutné uvést adresu
stránky, její charakter, identifikační údaje zadavatele a určit, na jakých
serverech se reklama má nebo nemá zobrazovat. Poslední dotaz má zabránit
zobrazení banneru například na firemních serverech, nebo na serverech se
sexuální tematikou. Na základě této registrace Mr. Lin(x) vygeneruje HTML kód,
který stačí přidat do vlastních stránek. Poté je třeba vyrobit reklamní pruh,
propagující vlastní stránky, a odeslat jej e-mailem na adresu Mr. Lin(x)e.
Oproti běžně užívanému rozměru placeného reklamního banneru (468 x 60 bodů) je
banner Mr. Lin(x)e o něco menší jeho rozměry nesmí přesáhnout 400 x 50 bodů, a
jeho velikost smí být maximálně 10KB. Co se děje potom? Mr.Lin(x) se postará o
kolotoč neboli o to, aby dodaný reklamní odkaz byl na stránkách zúčastněných
serverů zobrazen tolikrát, kolikrát se objeví na zadané stránce odkazy
ostatních zúčastněných serverů. Výměnný poměr s ostatními účastníky je tedy
vždy přesně jedna ku jedné.
Jaké výhody tedy Mr.Lin(x) nabízí? Především je zdarma a běží plně automaticky.
V podobě jednoduché a přehledné statistiky ukáže, kolikrát byl zadaný reklamní
banner zobrazen na ostatních stránkách, a tedy i kolikrát byly cizí reklamní
pruhy zobrazeny na stránkách zadavatele. Z těchto údajů vyplyne i žádaná
informace o počtu návštěvníků na vlastní stránce. Mr.Lin(x) také spočítá,
kolikrát si kdo na zadanou reklamu kliknul, což může být vodítkem pro další
úvahy nad její podobou a obsahem. A konečně Mr.Lin(x) je umístěn na páteřní
síti CesNet, jednoho z nejrychlejších a nejlépe propojených českých
internetových providerů, což by mělo být zárukou, že vaše reklama nebude
čtenáře příliš zdržovat. Proč se tedy nesvézt na kolotoči Mr.Lin(x)e?
(dar)
8 0241 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.