Komentář k e-governmentu

E-government se v posledních letech stal hlavní mantrou aktivit informačních a komunikačních technologií v oblasti veř...


E-government se v posledních letech stal hlavní mantrou aktivit informačních a
komunikačních technologií v oblasti veřejné správy. Důvod je zřejmý společenská
poptávka a přistoupení k Evropské unii zvyšují tlak na vytváření řešení, která
povedou k zefektivnění fungování služeb veřejné správy.
Velmi často je jako jedna ze zásadních překážek zmiňována úroveň legislativního
rámce, která neumožňuje realizaci řady e-government aktivit. Naštěstí to však
není nepřekonatelná bariéra, což dokazuje i zvyšující se tempo zrodu nových
e-government systémů.
Legislativní rámec ve většině případů není sice zcela dokonalý, ale nebrání
vlastnímu vytváření řešení. Pouze taková řešení nijak významně nepodporuje. Jak
ukazují příklady internetových aplikací (obchodní rejstřík, nahlížení do
katastru nemovitostí atd.), není při vytváření celé řady elektronických služeb
legislativní rámec překážkou. Tyto služby mají navíc prokazatelně pozitivní
vliv na vnímání odpovídajícího úřadu občany naší republiky.
Je zřejmé, že více než velké rozsáhlé projekty mají "zezdola" vznikající
aktivity naději na úspěch, kterým je na exekutivní úrovni zajištěna dostatečná
podpora. A to samozřejmě včetně podpory finanční. Řada možných projektů trpí
právě problémem nedostatku prostředků, byť se v mnoha případech nejedná z
pohledu státního rozpočtu o zásadnější sumy a přínosy navrhovaných řešení jsou
navíc zřejmé.
Skutečností je, že více omezujícím faktorem je zpravidla připravenost systémů
jednotlivých úřadů veřejné správy, stejně jako podoba procesů spojených s
poskytovanými službami, než právě nejčastěji zmiňovaná legislativa. Ostatně k
tomuto bodu se v tomto komentáři ještě jednou vrátím.
Musím bez nadsázky konstatovat, že elektronizace veřejné správy má v současné
době vykročeno správným směrem, a to zejména v oblasti řešení zajišťujících
informační servis pro občany, případně firmy. Čekají nás však podstatně
náročnější oblasti elektronizace procesů zajišťující poskytování vlastních
služeb občanům a firmám, jako je např. často diskutované podávání daňových a
dalších přiznání, ale také vyřízení občanských či řidičských průkazů "na dálku"
apod.
Je nutné si uvědomit, že vstupem do Evropské unie nedojde automaticky k řešení
fundamentálních problémů, se kterými se musí každé e-government řešení potýkat.
Zejména z důvodu přece jen odlišné legislativy (např. v úrovni prováděcích
vyhlášek, které jsou často podstatnější než vlastní zákon) a odlišných
používaných systémů jednotlivých úřadů. Proto se bez domácích iniciativ
elektronizace veřejné správy zásadním způsobem posunout nemůže.

Klíčová je otevřenost
Postupně se ukazuje, že nemalým problémem, jehož důsledky budou viditelné i v
budoucnosti, je volba způsobu vytváření jednotlivých řešení. Řada z
realizovaných kroků v oblasti elektronizace veřejné správy má tendenci
proprietárních řešení, jejichž rozvoj a integrace budou v budoucnu značně
obtížné.
Právě vhodná koncepce je základem pro úspěšný růst těchto řešení a propojování
s jinými systémy nejen v rámci jednoho úřadu, ale napříč celou veřejnou
správou. Je jasné, že díky rozsáhlosti veřejné správy, kdy výkon služeb je
dislokován do stovek úřadů s rozličným vybavením v oblasti informačních a
komunikačních technologií, není efektivní snaha o technologickou jednotnost.
Daleko efektivnější je již částečně aplikovaný (formou požadavku na
certifikaci) normativní přístup a zejména volba otevřených řešení i
technologií, které umožní nezávislý rozvoj v budoucnosti a propojování
jednotlivých systémů.

Zpět k začátku...
Na závěr se krátce vrátím k problému vytyčenému již na začátku. Jedním ze
závažných problémů bránícím efektivní elektronizaci veřejné správy je
nepřipravenost jednotlivých úřadů na vzájemná propojení, a to nejen z hlediska
technologického, ale především procesního.
Způsob, jakým je naše veřejná správa zvyklá fungovat, v podstatě již od dob
Rakouska-Uherska, je pro e-government zásadní překážkou, neboť neexistuje
jednoduchý a jasný proces zajišťující realizaci často i nejjednodušší služby
napříč několika úřady.
Právě v této oblasti musí nutně dojít k největší aktivitě, neboť dobře
fungující elektronické procesy mezi jednotlivými úřady jsou základem
poskytování těchto služeb občanům a firmám.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.