Kompendium Novell Netware 5

Koncem loňského roku byla na trh uvedena nová verze systému Novell NetWare 5, který byl svého času synonymem pro síťo...


Koncem loňského roku byla na trh uvedena nová verze systému Novell NetWare 5,
který byl svého času synonymem pro síťový operační systém. Dnes již pozice
Novellu na trhu není co bývala, ale sítí založených na tomto systému je stále
ještě velmi mnoho.
Recenzovaná publikace je jednou z prvních knih o Novell NetWare 5 v češtině, a
navíc jde o publikaci poměrně podrobnou. Kniha popisuje instalaci systému,
upgrade z předchozí verze, strukturu systému, souborový systém, adresářové
služby NDS (NetWare Directory Services), bezpečnost, řízení sítí WAN, tisk,
zálohování a optimalizaci systému.
Na rozdíl od jiných podobných publikací se tato kniha zabývá poměrně podrobně
adresářovými službami NDS, které již po několik let vytvářejí hlavní
konkurenční výhodu oproti systému Windows NT od Microsoftu. Tyto informace
nejsou možná až tak důležité pro řadové administrátory, ale jsou nesmírně
zajímavé pro IT manažery, kteří se zabývají koncepcí a architekturou
informačních systémů.
Jak je vidět, kniha je značně orientována na koncepci systému jako takového již
méně se zabývá popisem úkolů "krok za krokem" (zejména těch jednodušších).
Autor očekává, že s takovými problémy se uživatel vypořádá sám anebo že bude
mít k dispozici ještě nějakou příručku referenčního charakteru. V tomto směru
se jedná o knihu svým způsobem unikátní, neboť podobné publikace v češtině se
většinou omezují právě na popis úkonů ve stylu "Jak udělat."
Vedle obsahu je v publikaci také poměrně podrobný rejstřík. Je možná škoda, že
chybí "stručný obsah", v němž by byly jen názvy jednotlivých kapitol.
Kniha se pyšní tím, že jde o jedinou publikaci v češtině, oficiálně
doporučovanou firmou Novell. K této publikaci se údajně připravuje druhý díl,
jehož obsah však zatím ještě není nikde podrobněji specifikován.
Knihu doprovází CD-ROM, který obsahuje různé informace od firmy Novell,
klientské instalace pro různé operační systémy, "Z.E.N. Works Starter Pack 1.1"
a další nástroje. Z nepochopitelných důvodů není CD-ROM přikládán přímo ke
knize, ale bude vám zaslán poštou pouze tehdy, nevyplníte-li přiložený kupón.
Recenzovanou publikaci lze vřele doporučit všem, kteří spravují sítě Novell
NetWare 5 anebo pomýšlejí na přechod na tento systém. Informace o adresářové
službě NDS jsou také velmi zajímavé pro manažery z oblasti IT. Pokud vám ale
jde o jednoduchý popis každodenních administrátorských úkonů, tato kniha vám
příliš nepomůže.
(David Čečelský: Kompendium Novell Netware 5, vydal UNIS Publishing roku 1999,
656 stran, 590 Kč)

9 1260 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.