Kompletní řešení jak pro telekomunikace,tak i pro podniky

V čem je budoucnost? V optickém Internetu, IP telefonii, bezdrátovém připojení nebo v e-commerci? O co vlastně má záj...


V čem je budoucnost? V optickém Internetu, IP telefonii, bezdrátovém připojení
nebo v e-commerci? O co vlastně má zájem český trh? Jaká je role malých firem v
této globální ekonomice?
Na naše otázky odpovídá David Klusáček, který u společnosti Nortel Networks
zastává funkci Sales Managera pro Českou a Slovenskou republiku.
Vaše firma je známá především jako dodavatel páteřních optických sítí, ale to
určitě není všechno, co nabízíte?
Nortel Networks patří mezi několik málo světových výrobců, kteří poskytují
kompletní řešení jak pro telekomunikační operátory, tak i pro podnikovou sféru.
Strategie firmy je zaměřená na budování vysoce výkonného a spolehlivého
Internetu, který bude sloužit jako stěžejní komunikační platforma pro budoucí
obchodní aktivity většiny společností. V této souvislosti jsou pro naši firmu
důležité čtyři vývojové směry, které přímo ovlivňují budoucí podobu Internetu:
optický Internet, internetová telefonie, bezdrátový Internet a e-business.
Můžete nám prozradit, co se vlastně pod pojmem optický Internet ve vašem podání
skrývá?
Jak jste již zmínil, naše firma je známá jako dodavatel optického Internetu, o
čemž svědčí fakt, že 75 % veškerých páteřních optických infrastruktur Internetu
v Severní Americe je postaveno právě na technologiích vyrobených a dodaných
Nortel Networks. Během posledních dvou let se nám podařilo získat 32 ze 40 nově
budovaných globálních optických sítí. Mezi naše zákazníky v této oblasti patří
například AT&T Canada, Bell Nexxia, Cable & Wireless, MCI WorldCom, Qwest a
další. Podle mého názoru jsou to právě optické páteřní sítě se svou stále se
zvyšující kapacitou, které budou základem Internetu nové generace a umožní nám
přiblížit se službám jako "video/audio on demand" a dalším.
V Severní Americe běží 75 % veškerých páteřních optických infrastruktur
Internetu na vašich technologiích, nezavání to trochu monopolním postavením?
Nemyslím si, že se dá mluvit o monopolním postavení. Kromě Nortel Networks
existují další světoví výrobci telekomunikačních technologií s kvalitní
nabídkou právě v oblasti optických páteřních sítí, kteří mají bezesporu
zajímavé reference. Na druhou stranu nebudu zastírat, že se v tomto segmentu
trhu naší firmě daří velice dobře a že internetový trh v Severní Americe
považujeme za klíčový.
Vraťme se ale k dalším vašim produktům k bezdrátovému Internetu, telefonii a k
zaklínadlu v podobně termínu e-business?
Druhou klíčovou oblastí pro naši společnost je internetová telefonie, kde je
Nortel Networks díky svým zkušenostem z klasických telefonních systémů schopen
nabídnout řešení pro efektivní migraci telekomunikačních operátorů na
unifikované paketové sítě. Na rozdíl od řady jiných dodavatelů se zde snažíme
ochraňovat původní investice operátorů, takže se nové řešení stává nadstavbou
technologií, které již používají. V této oblasti nabízíme řešení nejen pro
operátory, ale také pro podnikovou sféru, kam dodáváme technologie pro budování
unifikovaných podnikových sítí pro přenos hlasu a dat, které významně snižují
provozní náklady a umožňují nasazení nových typů aplikací jako internetová Call
Centra, CRM systémy (CRM Customer Relationship Management) nebo "Unified
Messaging".
Stále větší zájem vzbuzuje také třetí část našeho portfolia Wireless Internet
(bezdrátový přístup k Internetu). Tady patří Nortel Networks mezi absolutní
světovou špičku a jako jedna z mála firem má již dnes k dispozici plně funkční
řešení pro GPRS (vysokorychlostní datové přenosy v mobilních sítích) a
investuje velký objem prostředků do vývoje mobilních sítí třetí generace. Zde
se nám podařilo úspěšně demonstrovat bezdrátový přenos hlasu přes IP, datové
přenosy a videokonferenci na rychlosti 384 Kb/s, což je 25krát vyšší rychlost
než dnes standardně používají GSM operátoři.
A konečně poslední neméně důležitou součástí naší nabídky je e-business a
internetové služby, kde Nortel Networks nabízí jak aplikace pro podporu
e-commerce, tak i komplexní telekomunikační řešení pro budování podnikových
sítí a jejich připojení k Internetu.
O jaké spektrum vašich služeb má zájem český trh?
Podobně jako ve světě jsou i v České republice naše aktivity rozděleny do dvou
základních směrů podpora telekomunikačních operátorů a podpora podnikové sféry.
V současné době je jednoznačně naším největším zákazníkem Český Telecom, a. s.,
který má na našich technologiích vybudovanou jak celorepublikovou
poskytovatelskou síť, na které nabízí datové a integrované data/hlas služby pro
své zákazníky, tak i svou privátní síť pro provoz interních aplikací.
Přirozeně, že se zde postupně snažíme dále rozvíjet naše aktivity směrem k
novým technologiím jako jsou již zmíněné unifikované paketové sítě nebo
širokopásnové přístupové technologie. Kromě Českého Telecomu aktivně
komunikujeme také s řadou alternativních operátorů působících v České
republice. Těm nabízíme kromě již zmíněných technologií především naše
zkušenosti z implementací podobných projektů v zahraničí a spolupráci na tvorbě
jejich obchodních plánů. Nejintenzivněji se v současné době hovoří o nasazování
IP telefonie u nových operátorů.
Pokud jde o podnikovou sféru, pak se v současné době stále více zejména u
privátních podniků střední velikosti objevuje požadavek na integraci hlasových
a datových komunikací mezi jejich vzdálenými pobočkami. Důvod je zcela zřejmý
významná úspora provozních nákladů! Navíc porovnáme-li celkové náklady
vynaložené na oddělený provoz hlasu a dat s náklady při sjednocené
infrastruktuře, zjistíme, že návratnost investic do nové technologie se podle
rozsahu a povahy komunikace mezi pobočkami pohybuje někde mezi 10 až 18 měsíci,
což je pro majitele privátních podniků jednoznačný argument. Kromě těchto
technologií dodáváme do tohoto segmentu trhu také kompletní řešení pro LAN,
MAN, WAN a telefonní systémy s návaznými aplikacemi.
Internetové firmy jsou v současné době v kurzu, na čemž určitě profituje i vaše
firma, které podobně jako dalším telekomunikačním společnostem minulý rok
rostla hodnota akcií. Růst se ale v důsledku posledních událostí zastavil a
cena téměř všech akcií poklesla. Kam si myslíte, že tento trend povede, jsou
internetové firmy opravdu nadhodnocené, nebo se do nich vyplatí investovat?
Případně co Nortel Networks?
Za poslední rok jsme zaznamenali velmi dynamický nárůst hodnoty akcií, který
byl způsobený zejména jasnou formulací strategie dalšího vývoje a úspěchy v
oblasti optických páteřních sítí. Toto jsou pravděpodobně klíčové důvody pro
pozitivní hodnocení ze strany analytiků, finanční sféry i investorů, které mělo
v uplynulém roce za následek 320% nárůst celkové tržní hodnoty společnosti, což
je zhruba dvakrát rychlejší růst, než který zaznamenala naše konkurence.
Pravda je, že začátkem tohoto roku došlo k celkovému poklesu akcií
"internetových firem", ale zdá se, že se tento pokles zastavil a že zde opět
postupně dochází k dalšímu nárůstu. Osobně si myslím, že telekomunikace jsou do
budoucna velmi perspektivní oblastí, do které má smysl investovat, a to zejména
z důvodů, které jsem nastínil již dříve tedy, že stále větší část obchodu se
bude do budoucna přesouvat na Internet a bude na něm více a více závislá. To
však bude možné pouze za předpokladu, že bude zajištěna dostatečná
spolehlivost, propustnost a dostupnost Internetu, což vyžaduje změnu současného
stavu, a tedy nutně i investice pro další rozvoj.
0 1760 / alsn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.