Komplexní podpora ERP pomáhá zvýšit akceschopnost firmy

Za úspěšným zprovozněním ERP systému stojí především detailní analýza požadavků uživatele. Společnost J.K...


Za úspěšným zprovozněním ERP systému stojí především detailní analýza požadavků
uživatele.

Společnost J.K.R. se stala implementačním partnerem tuzemského poskytovatele
komplexních dodávek a služeb v energetických oborech, skupiny Veskom Group. V
letech 2002-2003 u něj zavedla svůj informační podnikový systém BYZNYS Win.
Výchozí situace
Společnost Veskom využívala jako základ svého informačního systému nevyhovující
řešení, které s rostoucí podnikovou agendou nestačilo dále pokrývat veškeré
její požadavky především v oblasti evidence firemních dokladů, tedy funkci
podnikového informačního systému. Z těchto důvodů uživatel hledal nový
podnikový informační systém, který bude schopen nejen vést veškeré účetní
agendy, ale zároveň zajistí též potřebu komplexní evidence firemních dokladů,
její maximální přehlednost a přímou návaznost na účetní agendy, přesně podle
požadavků certifikátů ISO. Současně bylo potřeba, aby systém splňoval veškerá
kritéria moderního podnikového systému a maximálním způsobem bezpečnostní
kritéria pro ochranu dat. Veskom provedl v průběhu roku 2002 výběrové řízení na
nový podnikový informační systém, který by vyhovoval požadavkům na spolehlivý a
perspektivní systém ERP. Na základě výběrového řízení byl v říjnu roku 2002
vybrán systém BYZNYS Win, nabízející nejlepší řešení především v oblasti
intuitivního ovládání, zavedených pracovních postupů, bezpečnosti dat v podobě
technologie SQL a otevřeného uživatelského prostředí, jež může uživatel pomocí
prvků uživatelské volnosti dotvářet. Důležitým faktorem pro výběr systému byla
též garance služeb dodavatele, spojených s počátečním převodem dat, a vlastní
implementací systému.

Vlastní řešení
Nejprve byl vytvořen implementační tým, zodpovědný za úspěšné nasazení systému,
který se skládal jak z konzultačního týmu dodavatele, tak i z klíčových
pracovníků IT oddělení společnosti Veskom. Celá instalace byla rozvržena do
dvou etap. První etapou byla tzv. předimplementační příprava. Její průběh
spočíval v detailní analýze veškerých požadavků uživatele na nový systém a v
seznamování implementačního týmu s prostředím uživatele. Během této doby byly
též stanoveny základní cíle pro úspěšné zprovoznění systému. Hlavním požadavkem
této instalace byla maximální centrální informovanost o stavu jednotlivých
obchodních aktivit, a to jak na centrále, tak i na vzdálených pobočkách.
Základním principem pro řešení tohoto požadavku v systému BYZNYS Win je
takzvaný obchodní případ, který umožňuje sledovat veškeré informace pořízené do
systému z jednoho centrálního místa. Se vznikem nové obchodní aktivity tak
uživatel jednoduchým způsobem založí kartu obchodního případu, která byla
uzpůsobena na míru potřebám uživatele, systém přidělí případu identifikační
číslo a následně je možné toto číslo zapsat do jakéhokoliv dokladu pořízeného v
BYZNYS Win, čímž je zajištěn centrální přehled o vývoji této obchodní aktivity.
Pro evidenci neúčetních agend byl využit modul Informace, jenž umožňuje
evidovat veškeré kontakty, korespondenci, evidenci smluv a podobně. Dalším
důležitým požadavkem byla rovněž potřeba elektronicky autorizovat některé
dokumenty před jejich dalším zpracováním. Za tímto účelem byla nastavena
přístupová práva tak, aby vyhovovala hierarchii implementované společnosti.
Samozřejmě bylo nutné vše přizpůsobit specifikacím oboru podnikání uživatele,
což je umožněno pomocí nástroje Prvky uživatelské volnosti (tedy PUV).
Doplňkové informace byly řešeny pomocí možnosti přiložení příloh v elektronické
podobě ke všem dokladům či obchodnímu případu.

Vlastní implementace
Po analýze řešení veškerých požadavků bylo přistoupeno k vlastní implementaci,
jejímž cílem bylo v průběhu dalších tří měsíců přejít v novém systému na ostrý
provoz. Obsahem tohoto období byla technická realizace cílů stanovených v
předimplementačním období. Kromě již zmiňovaných bodů bylo realizováno
například rozsáhlé odborné vyškolení jednotlivých pracovníků v prostředí
uživatele či byla zajištěna bezproblémová datová komunikace s jednotlivými
pobočkami, na kterých byla instalována samostatná aplikace systému BYZNYS Win s
vlastní lokální databází.
Na konci února roku 2003 byl zastaven provoz v stávajícím systému a proveden
převod dat do systému BYZNYS Win. Následně byla provedena kontrola správnosti
převedených dat a dne 3. března 2003 byl zahájen neduplicitní ostrý provoz. V
jeho průběhu bylo řešeno především doladění systému pro potřeby jednotlivých
uživatelů, bylo dohlíženo na správnost pracovních postupů a také byly
operativně řešeny uživatelské problémy či dotazy. Současně bylo postupně
prováděno detailní seznamování klíčových pracovníků IT oddělení společnosti
Veskom s funkčností systému, což následně uživateli umožnilo systém dále
dotvářet a také minimalizovalo další náklady na systém spojené se službami
dodavatele. Po měsíčním provozu za dohledu pracovníků společnosti J.K.R. byl
systému BYZNYS Win dne 30. dubna 2003 předán do rutinního provozu.
Autor je vedoucím obchodního oddělení firmy J.K.R.
Profil J.K.R.
Společnost J.K.R. (www.jkr.cz) byla založena v roce 1991 jako česká firma bez
zahraničního kapitálu a cizího know-how. V současnosti je významným dodavatelem
ERP systémů. Má pobočky v Praze a Teplicích, externí servisní střediska ve
všech krajích České republiky a rozsáhlou distribuční síť. Společnost J.K.R. je
autorem a dodavatelem podnikového informačního systému BYZNYS Win. Její roční
obrat dosahuje řádu desítek milionů korun. Základním a stěžejním cílem
společnosti je dodání podnikového informačního systému a jeho plnohodnotné
zprovoznění včetně uživatelské konzultační a metodické podpory.

ERP BYZNYS Win
Systém BYZNYS Win je základním stavebním kamenem digitálního nervového systému
firmy. Je projektován pro zvládnutí vysokých nároků uživatele z hlediska objemu
zpracovávaných dat a náročnosti na zpracování a výstupů. Nabízí svým uživatelům
moderní grafické prostředí, bezpečnou správu datové základny a rychlý přístup k
této datové základně. Systém BYZNYS Win na platformě Windows je jako 32bitová
vícevrstvá aplikace klient/server vyvíjen od roku 1997.

Systém BYZNYS Win tvoří následující základní moduly:
n Jádro systémun Finanční účetnictví
n Fakturacen Evidence majetku
n Mzdy a personalistikan Skladové hospodářství
n Bankovní operacen Zakázky
n Pokladnan Informace
n Manažern CRM
n Workflown Centrum sdílení dokumentů
n BYZNYS Win mobilen BYZNYS Win OLAP
n Doprava n Výroba n Excellentn BYZNYS Win shop

Ocenění a certifikace
n Společnost J.K.R. je držitelem certifikátu kvality ČSN EN ISO 9001:2000.
n ERP BYZNYS Win získal v roce 2005 Microsoft Platform Test for ISV Solutions.
n Společnost J.K.R. je Microsoft Certified Partner.
n Společnost J.K.R. je členem Microsoft ISV Royalty Licensing Program.
n ERP BYZNYS Win je certifikován společně s DOAS-II jako Dealer Management
System pro dealery společnosti Ford.
n Systém BYZNYS Win je pravidelně 2x ročně auditován.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.