Komplexní řešení pro Internet/Intranet: česká stavebnice od Softwaru602

Největší domácí softwarový dům, společnost Software602, nabízí celou řadu produktů, které lze zkombinovat do ucel...


Největší domácí softwarový dům, společnost Software602, nabízí celou řadu
produktů, které lze zkombinovat do uceleného řešení (nejen) pro malou firmu. V
tomto případě se sice nejedná o jediný balík s jednoduchou instalační a
správcovskou utilitou, výhoda tohoto řešení však na druhé straně spočívá v
českém původu softwaru, který tak může s přehledem obsluhovat i uživatel
neznalý počítačové angličtiny (pro společnosti se zahraničními zaměstnanci si
lze vyžádat i moduly v angličtině).
Základním stavebním kamenem nabízeného řešení je komunikační systém Mail602 s
podporou standardu MAPI, zajišťující provoz elektronické pošty jak lokálně s
klienty pro DOS, Windows 3.x i pro Windows 95/NT, tak i mezi několika tzv.
poštovními úřady prostřednictvím telefonního spojení, TCP/IP nebo např. ISDN.
Mail602 Intranet Server pracuje jako faxový server pro odesílání a příjem faxů
ze sítě, jako telefonní záznamník pro každého uživatele tohoto systému a jeho
prostřednictvím lze odesílat a přijímat SMS zprávy pro telefony GSM.
Další 32bitový server Mail602 Internet Server umožňuje připojení celé firmy ke
všem službám Internetu prostřednictvím jediné IP adresy a je vhodný pro pevné i
vytáčené linky. Řeší veškerou internetovou poštu prostřednictvím protokolů SMTP
i POP3 a je zároveň POP3 serverem. Obsahuje v sobě proxy server i firewall
SOCKS s datagramovým filtrem. Podporuje také zavedení firemního Intranetu díky
WWW serveru (a to i zabezpečeného SSL serveru) s vazbou na SQL server. Veškerá
řešení z této oblasti mají modulární strukturu a lze je tedy zakoupit a
kombinovat podle potřeb uživatele.
Komunikační systém Mail602 zajistí doručování všech typů zpráv (faxové,
telefonní hlasové, poštovní, internetové zásilky, SMS) do jedné schránky. Pro
ty, kteří s tímto systémem teprve začínají, jsou připraveny softwarové
komplety, jež obsahují vše potřebné včetně
licence pro 5 uživatelů. Balík 602proInternet řeší problematiku elektronické
pošty, Internetu a Intranetu. 602proFax zase poskytuje faxový server a
telefonní záznamník pro každý počítač v síti.
Druhým pilířem od firmy Software602 pro budování firemního Intranetu je
databázový systém WinBase602 s architekturou klient/server. WinBase602 SQL
server je mnohostranně využitelný databázový server, zabezpečující správu dat v
sítích všech rozsahů. Kromě SQL Serverů pro Windows NT, Windows 95 a Novell
NetWare/IntranetWare je k dispozici i personální databáze WinBase602 včetně
specializovaných vývojářských sad SDK a řady hotových aplikací.
O vlastnostech jednotlivých produktů z nabídky firmy Software602 a o možnostech
jejich integrace jsme podrobně psali ve zvláštní příloze "Průvodce pro uživatele
komunikačních a databázových systémů Software602", která vyšla 3. října 1997
spolu s CW 40/97.
(Maf)
8 0592 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.